Zondag 51 - Komt Gods vergeving in Christus werkelijk bij je binnen, zodat je harde hart zachter wordt?

Preek gehouden in Heemse, 8 januari 2023

Tekst: Zondag 51

 

Geliefde gemeente,

[#1 Uit het leven] ‘Het is zo moeilijk om te vergeven,

vooral als die persoon denkt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Ik probeer mijn hart te veranderen. Om te leren lief te hebben in Jezus.’

Die reactie kreeg John Piper op Twitter toen hij deze bede van Jezus erop plaatste:

Vergeef onze zonden, zoals ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn.

En daarbij de vraag stelde: Is Jezus’ kruisdood genoeg om onze hardheid te doen smelten?

Naast dat iemand zei: amen. En een ander zei: Dank Jezus voor uw liefde aan het kruis,

Was er dus ook deze reactie. Een eerlijke en liefdevolle reactie.

Maar volgens mij wel precies op het punt waar dit onderwerp moeilijk wordt en dichtbij komt.

Eerlijk en liefdevol: zij probeert haar hart te veranderen en te vullen met liefde.

Maar wat is het moeilijk: als die ander niet in de gaten heeft dat hij iets fout deed.

 

[#2 Wat is nodig?] Vanmiddag willen we gaan werken aan ons hart. Willen we groeien in liefde.

En dat is maar geen ‘onderwerp’, het is een gebed. We willen naar God gaan.

Vragen of Hij in ons hart wil komen. Ons wil vergeven en ons hart wil veranderen.

Want als vergeving werkelijk een plek krijgt in je leven kan er veel veranderen.

Een dominee zei laatst: het belangrijkste woord in het huwelijk is ‘vergeving’!

Liefde blijkt dat je elkaar als onvolmaakte mensen, met ieder zijn eigenaardigheden.

Dat je elkaar als ‘arme zondaars’, zoals de catechismus het hier noemt, wilt vergeven.

Dat elkaar omarmt en vasthoudt, of opnieuw vastpakt.

Zo is het overal: als je samen lesgeeft op school; als je met elkaar een bedrijf runt;

Als je als familie echt met elkaar verbonden wil zijn, en niet alleen elkaar 1 keer per jaar ziet.

Als je samen vrijwilligerswerk doet en op elkaar rekent.

Maar ook in je relatie met God. Jezus kwam om je met God te verzoenen.

Om de zonden te vergeven. God wil ook met je verbonden zijn.

Dat is ook alleen mogelijk als vergeving een sleutelwoord is in de relatie met Hem!

 

[#3 boodschap: vergeving door God] Laten we eerst kijken naar die relatie met God.

Als we Efeze 4 lezen over het nieuwe leven, dan vormt de vergeving van God de sleutel.

Hier wordt ons hart gevormd: liefde, boosheid laten varen, niet liegen, niet schreeuwen.

Heel dat gedeelte over het nieuwe leven wordt afgesloten met de woorden:

‘Zoals God U in Christus vergeven heeft’.

Ook de gelijkenis van de koning en zijn dienaar begint met de koning die vergeeft.

Een dienaar was hem een enorm kapitaal schuldig. Tienduizend talenten.

Wat een geweldig cadeau krijgt die dienaar.

Hij wordt niet met zijn vrouw en kinderen als slaaf verkocht.

De Heer krijgt medelijden! Zijn hart gaat voor hem open.

Hij scheldt alle schuld kwijt en laat hem vrij!  

De liefde van de koning, de liefde van God is groot.

Hij gaf het liefste wat Hij had, zijn eigen zoon aan het kruis.

En nu de vraag aan jou: Is Jezus kruisdood genoeg om je hardheid te laten smelten?

 

Ik ben bang dat we vaak te weinig beseffen hoe groot het geschenk van Gods vergeving is.

Dat het daarom het moeilijk is om je leven erdoor te laten veranderen.

Volgens mij komt dat omdat we God teveel zien als iemand die leert wat goed leven is.

Ik sprak tijdens de vakantie twee mensen op een terras. Zij hadden ook gefietst.

Ik was alleen en gingen samen aan een tafeltje zitten. Zij bleek arts te zijn.

Vriendelijke mensen, die veel gaven om degenen om hen heen.

Wat doe jij? Vroegen ze. Ik ben dominee. Hebben jullie zelf iets met de kerk?

Nee, daar kwamen ze niet zoveel: maar de normen en waarden vonden ze wel belangrijk.

De kerk was voor hen de plek waar je leerde om netjes te leven. Om je aan regels te houden.

Dan denk ik dat God ziet als degene die als een leerkracht of een politieagent kijkt en je beoordeelt.

En als er dan iemand van de kerk belt, dan denk je: waar willen ze het over hebben.

Huisbezoek, is dat een soort huiszoeking, waar gekeken wordt of het wel goed doet?

 

Herinnert u zich nog de woorden uit de inleiding vergeving is het kernwoord in elke relatie.

God is geen afstandelijke rechter: Hij wil een relatie met je. Hij wil met je verbonden zijn.

Als je Hem een tijdje vergeet, als je vragen hebt, als er bij ons veel verkeerd gaat,

dan stuurt hij je niet weg. Zijn doel is niet om ‘keurige mensen te maken’.

Als de schuld zich opstapelt, dan wil Hij jou weer terug: Dan geeft Hij zijn zoon aan het kruis.

Dat is het vaderhart van God: God wil jouw Vader zijn. Hij wil de relatie herstellen.

Hij wil werkelijk al je zonden wegnemen.

Kijk als een vader of moeder ziet dat een kind iets niet goed doet.

Dan kijken ze niet: hoe zal ik hem straffen en laten betalen. Dan hebben ze er verdriet van.

Maar ze willen allereerst hun kind weer in de armen sluiten en helpen.

Zo staat God op de uitkijk: je voelt je misschien ‘arme zondaar’, je voelt je misschien schuldig.

Maar kijk naar Jezus: Hij wil echt alles van je wegnemen. Dat wat je leven zwaar maakt.

Hij wil in je hart komen en je verbinden met God. Wat er ook in het verleden gebeurd is.

Heel je geschiedenis, alles wat mis ging. Zullen we bidden: Abba Vader, U behoor ik toe.

Heer kom dichterbij laat mij uw schoonheid zien. Vul mij met de kracht van uw liefde.

Dan hoef ik niet meer gebukt te gaan en een zware last te dragen,

Maar dan zweef ik op de wind, door de kracht van uw liefde.

 

[#4 vraag] Maar, zegt iemand, heb ik God daarvoor nodig.

Ik vind het wel een beetje dubbel. Sommigen leven er op los.

Ze doen van alles verkeerd, doen alles wat God verbiedt.

Ze maken van hun leven een zooitje, kwetsen anderen, zijn ontrouw.

Ze gaan openlijk en opzettelijk tegen Gods geboden in en wat normaal is.

En dan later zitten ze weer in de kerk. Gaan ze daar steeds weer naar toe.

Dat geeft toch geen pas? Dan kom je ook makkelijk van je schuld af. En wat je fout deed.

Tja … wat moet je dan zeggen. Het is wel lastig.

Toch denk ik dat de kerk teveel dan wordt gezien als de plek waar mensen zitten die netjes leven.

Wat is de kerk? Daar willen we als gebroken, zondige, beschadigde mensen samen komen.

Drinken uit de bron, Abba vader bidden, bidden om vergeving. De liefde van Jezus zien.

Krachten vinden in brood en wijn, om geheeld, hersteld en vergeven te worden.

Om vooral met Jezus liefde verbonden te worden. Dat willen delen in alle huisbezoeken.

Elkaar helpen om een eerlijk beeld te krijgen van wie God is, ons jaarthema.

Elkaar bemoedigen, meenemen: samen leren bidden ‘Geef uw vergeving, uw kracht, uw liefde’

 

[#5] Wanneer zo Jezus kruisdood en zijn liefde voor jou, je hart verandert dan wil je nieuw leven.

Een nieuw leven waarin je de ander wil vergeven. Petrus vraagt hoe vaak?

En Jezus zegt: zeven maal zeventig maal. Daarmee bedoelt Jezus dus oneindig vaak.

Dat hebben we ook nodig: want we kunnen wel willen vergeven, maar vergeten is lastiger.

Toch elke keer als je weer aan iets denkt en het komt weer boven. Vergeef die ander!

 

De kracht om te vergeven komt niet uit onszelf: het is omdat Jezus jou vult met zijn liefde.

Omdat je weet dat hij zijn bloed voor jou gegeven heeft. Hij had alles voor je over!

Zoals die koning de dienaar zoveel kwijt schold. Daarom mag je zeggen:

Ik wil ook die ander vergeven. Ik begrijp niet dat die man zich zo druk maakt over die ander.

Dat hij zelf vrijgesproken wordt, en dan de ander in de gevangenis wil gooien.

Ik zei wel vaak: ze maken ruzie om een tientje, terwijl hij net een miljoen terugkrijgt.

Maar ik zie het nu toch anders. Gaat dit over een tientje? Het is best wel een bedrag.

Hij heeft het misschien wel nodig om zijn vrouw en kinderen eten te geven.

En we kunnen dus ook niet te makkelijk zeggen: Jezus bracht mij van dood naar leven.

Nou dan kan ik het andere wel makkelijk vergeven.

Wat kunnen mensen vreselijke dingen doen: misbruik, oplichting, bedrog, vernedering.

Soms hele erge dingen, soms dingen die jaar in jaar uit door gaan.

Wat kan het moeilijk zijn om te vergeven. Je snapt niet dat mensen iets doen.

Soms zal het hier in deze gebroken wereld ook niet lukken om te vergeven: is het te groot.

 

[#6 vraag] Daar is die opmerking dus weer: ik wil het wel, maar ik kan het niet!

Misschien dat de volgende gedachte je kan helpen.

Vergeven wil niet zeggen dat wat die ander gedaan heeft geen kwaad is of niet verkeerd was.

Het is juist belangrijk om dat wel eerlijk te blijven zeggen.

Om te zien dat wat de andere deed niet goed was. Om zaken ook voor de rechter te brengen.

Dat de diegene de boete hiervoor ook betaalt. Dat er straf komt.

En dat je ook mag geloven dat God die zonde ook zal bestraffen: door het eeuwige vuur.

Of doordat Hij zijn eigen zoon gaf om die straf op zich te nemen.

Van jou wordt gevraagd dat je je richt op Jezus. Op zijn liefde.

Dat je hart minder verhard wordt, minder een steen, maar smelt door die liefde.

Dat je ervan afziet om zelf wraak te gaan nemen, maar zoekt hoe er een weg is naar verbinding.

Soms zal dat niet kunnen, als iemand anders niet wil, of als er geen berouw is of inzicht in het kwaad.

Jouw vergeving is geen voorwaarde voor Gods vergeving.

Maar laat die vergeving van Jezus wel zo zijn zoals de catechismus het zegt:

Dat je als bewijs van Gods goedheid in je opmerkt dat je gericht bent op herstel en liefde!

 

[#7 bemoediging] Je bent hier naar de kerk gekomen. Niet voor niets.

Ook al zijn er ’s middags minder mensen, Gods woord is net zo krachtig!

Mijn vraag is: heb je je hart opengesteld. Heb je gevraagd: Heer komt dichterbij?

Is er meer liefde van Jezus in je hart gekomen?

En het twee is: denk  je dat het lukt te groeien in het nieuwe leven. In het vergeven, omdat God jou in Christus vergeven heeft.

Of heb je alleen geluisterd voor een ander, wat een ander moest doen.

De mooiste vraag die ik kreeg deze week toen ik er over sprak met iemand was:

Hoe doe je dat nu zelf? Ben jij bereid om een ander te vergeven?

Ik heb er over nagedacht. Wat kan het moeilijk zijn! Als dingen zo zeer hebben gedaan.

Heb jij er vanmiddag over nagedacht? Heb je de vraag gesteld aan jezelf?

Ik bid dat God zijn liefde en vergeving uitstort.

In onze harten. Zo dat er steeds minder strijd is. Dat er liefde groeit.

Vrede en liefde hand in hand met elkaar gaan!

Een vrucht van de Geest in je hart, een voorproefje van Gods volmaakt wereld! Amen