Zondag 31 - Verspreid de heerlijke geur van Christus!

Preek Heemse, 16 juli 2023

Tekst: Zondag 31 / 2 Korinte 2:12-17

 

[#1] Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#2] Heb je wel eens gehad dat je zonder je tanden te poetsen of zonder deo wegging?

Dat wil je eigenlijk niet hebben. Je wilt lekker ruiken en een goede geur verspreiden.

Heb je wel eens gehad dat je zonder te bidden en bijbel lezen van huis ging en mensen ging ontmoeten?

[#3] Wanneer iemand kampioen is geworden, dan staat iedereen te juichen.

Heel de stad loopt uit, of het land loopt uit, samen juich je om de overwinning.

Zoals de keizers in Rome de mensen meevoerden en hun vrede brachten,

de gevangenen wierook omhingen: zo is Jezus bezig met zijn triomftocht op aarde.

Midden in deze wereld vol van strijd en oorlogen is er een triomftocht bezig.

Er is een koning die een rijk brengt, dat sterker is dan geweld en de dood.

Sinds Jezus in het stierf en gekruisigd is, en zijn lijk geen ontbinding zag.

De dood en de geur van de dood kon hem niet vasthouden.

De doeken die ingesmeerd waren met heerlijke geuren, waren niet nodig.

Jezus stond op uit de dood, Hij verscheen aan de vrouwen, aan de leerlingen.

Hij triomfeert, stijgt op naar de hemel!

Hij verschijnt zelfs aan Paulus die op weg is naar Damascus.

De kennis van Christus moet verteld worden aan alle mensen.

Geloof dat de zoon van God koning is. Word burger van zijn rijk!

Paulus mag die boodschap brengen in alle rijken, landen en voor koningen.

[#3] Hoe kunnen anderen nu horen over dat rijk en er deel aan krijgen?

We lazen over hoe dat gebeurt doordat er over Jezus verteld wordt,

Persoonlijk, maar ook aan iedereen samen, in preken en gesprekken.  

Er zijn dus christenen die dat woord van God verder brengen.

Maar dat doen ze niet uit zichzelf. Paulus wordt als een gevangen van Jezus meegevoerd.

Hij deelt in de triomftocht en hij is deel van het koninkrijk.

En dan zegt hij: door ons verspreid zich de kennis van Christus als een aangename geur.

Ik had van de week toen ik wilde gaan sporten even een shirtje aan.

Maar dat was niet gewassen, het stonk, en ik trok het maar snel weer uit.

Je werd niet goed van de zweetlucht. Een vieze geur, ze gingen thuis ver bij me weg zitten.

Maar je hebt ook een heerlijke geur: na het tandenpoetsen, een lekker geurtje.

De onweerstaanbare geur van vers brood of een kopje koffie.

De geur van eten, zeker als je een tijd niets gehad hebt.

De kennis van Jezus verspreidt zich als zo’n geur: hier moet je zijn voor het leven!

Hier vind je de overwinning, het nieuwe leven, de opgestane zoon van God.

[#3] Hoe kunnen wij de geur van Jezus verspreiden?

Hoe doe je dat op de camping tijdens het Beerze project?

Hoe doe je dat in de kerkdienst dat jullie Jezus leren kennen?

Hoe doe je dat als bezoeker in de gemeente?

Hoe doe je dat op je werk of op school?

Hoe moest Paulus in het Romeinse rijk vertellen over Jezus?

Paulus zegt: door Christus te verkondigen zijn we als een wierookgeur die God behaagt.

Ik denk dat het goed is om van twee dingen bewust te zijn:

Ten eerste die geur die hangt al om je heen, of je nu wil of niet.

Als jij van Christus bent, als je jouw leven in zijn handen hebt gelegd.

Als je gezegd hebt: ik ben van Jezus, Hij vergeeft mijn zonden.

Dan woont de Geest in je, dan verspreid je, of je nu wil of niet de geur van Jezus.

Een heerlijke geur: God heeft de wereld zo liefgehad dat wie in Hem gelooft,

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Als je je mee laat nemen door Jezus, de dag met Hem begint, een stukje bijbel leest.

Als je naar de kerk gaat, als je zingt of luistert naar liederen over hem.

Als de vrede van God in je hart gekomen is: dan gaat dat van je uit.

Ten tweede: Paulus gaat niet zelf op pad. Hij wordt meegevoerd.

Jezus heeft hem geroepen, onderweg naar Damascus. Jezus is bezig met zijn triomftocht.

Paulus is een instrument in zijn hand, zo bouwt God zijn koninkrijk.

Het is de overwinningsgeur van Christus die je verspreidt om je heen.

[#4] Daarbij wordt duidelijk dat het brengen van de boodschap iets uitwerkt.

Het zorgt voor een beslissingsmoment. Je kunt er niet lauw onder blijven.

Of je keert je ervan af. Dan blijf je in de dood. Dat vind je de redding niet.

Of je ruikt de geur van het leven, door Jezus zelf. Je neemt het aan.

Zo voltrekt zich een scheiding.

In de tijd van Paulus wisten ze nog niet zoveel van stofjes, maar ze dachten:

Door de geur zelf kun je tot leven komen, kun je gaan groeien en bloeien.

Wie die levendmakende geur naast zich neerlegt, blijft dus in de dood.

Die krijgt niet de redding van Jezus.

Je kan dus wel zeggen: Gods woord gaat vanzelf. Je hoeft alleen te vertellen over Jezus.

Jezus is aan het werk, en ik de mensen ruiken zijn geur wel aan mij.

Maar wat kan het moeilijk zijn: wat een verdriet kan je hebben over iemand die zich afkeert.

Die lauw en mat blijft onder Gods goede boodschap, die niet mee wil in het rijk,

Die zich niet bekeert, niet zijn troost, redding en zin in Jezus wil vinden.

Jezus zei tegen de leerlingen, wat hier op aarde gebeurt, telt voor de hemel. [Mat 16:19]

Wie hier op aarde zich afkeert van Jezus, gaat niet mee met die triomftocht.

Het evangelie van Christus trekt of stoot af. En in de gesprekken zul je dat merken.

Het gaat altijd een kant op: of dichter naar Jezus toe of verder bij Hem weg.

[#5] En daarmee vraagt het toch wel heel wat van je!

Wie is hiertoe in staat? Wie kan dit doen?

Bovendien: ben ik zelf altijd wel zo overtuigd. 
Ik heb soms mijn vragen. Ik lopen niet altijd op de toppen.

Het is soms zo zwart in mijn leven.

Zeker als diaken of ouderling: lukt het me om dit te doen?  

Paulus is hier in discussie met mannen die mooie verhalen hebben.

Die de mensen hoop bieden, die inspelen op hun verlangens.

Goede redenaars, iedereen wil van hen weten, velen hangen aan hun lippen.

[Bij kwakzalvers kun je hoop kopen, zoals nu ook voor mensen met long-covid]

Hij zegt: dat kan ik niet, ik ben zo niet, en mijn verhaal is ook dwaas voor de romeinen.

En een aanstoot voor de Joden. Maar ik tel niet hoeveel ik eraan verdien.

Het telt niet hoeveel volgelingen ik heb. Het is niet mijn project.

Het enige dat telt is dat Jezus naam klinkt: dat velen uit de duisternis,

Uit hun onwetende leven, uit hun blindheid tot het licht van Jezus komen.  

[#6] Hoe doe je dat nu praktisch?

Met de belijdenisdienst vroeg ik aan ouders om een brief te schrijven aan hun kinderen.

Wat wil je jij je zoon of je dochter meegeven als ouder.

Wat een mooie woorden kwamen er in die brieven:

Hoe ze vanaf de geboorte en doop hadden mogen horen over Jezus.

De geur van Jezus hing in het huis. Ze waren blij dat kinderen dat nu wilden belijden.

Het was mooi, maar wat nu als er een broer of zus in de kerk was die niets meer met geloof heeft. Stel dat er van je gevraagd werd om ook hem of haar een brief te schrijven.

Zou je dat kunnen? Wat zou je dan schrijven? Wie is daartoe in staat?

Maar dan mag je weten: Paulus zegt, ik kan het niet uit mezelf.

Maar wat je van Jezus gedeeld hebt en waarom het voor jou belangrijk is kun je opschrijven.

Je kunt opschrijven, waarom je dit mee wilde geven.

Je kunt zeggen: jouw keus, jouw weg in het leven moet je zelf maken.

Ik blijf altijd je liefhebbende moeder / vader. Welke keuzes je ook maakt.

Weet dat je daarom nooit minder bent. We hebben je laten dopen,

Omdat we je gunden om ook door Jezus die Vader in de hemel te hebben.

Weet dat Hij altijd met open armen op de uitkijk staat.

Veel dingen zijn onbewust, gaan vanzelf, weten we van elkaar.

Zo’n brief kan het een keer bespreekbaar maken.

Je hoeft hem niet te geven, al is het misschien best mooi!

Je kunt er ook een schrijven voor je collega of een vriend. En al helpt het niet:  

Maar het helpt je om te verwoorden, te bedenken, te bidden, wat je graag wil delen.

[#7] Zoals je ’s morgens je tanden poetst en deo opdoet:

Zorg dat je vol bent van de geur van Christus.

[Schrijf de naam op de spiegel]

Gelukkig gaat Gods geur niet zomaar van je weg, maar laten we steeds bidden.

Ons zalven van de Geest van God. Die geur zullen mensen ruiken.

Sommigen zullen het niet aan willen nemen, keren zich ertegen, vloeken misschien.

Maar anderen zullen door die geur geraakt worden: zien dat er hoop is,

Vergeving, redding uit een blind bestaan. De ogen worden geopend!

Laten we bidden dat velen dat goede nieuws mogen ontdekken en aannemen!

Amen