Zondag 18 - Juist vanuit de hemel wil Jezus er voor je zijn!

Preek Heemse, 16 april 2023

Tekst: Zondag 18 / Johannes 16:1-11; 21-22

 

[#1] Tekstdia Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#2] Wie kan nu echt een betere wereld maken? Politici hebben er soms hun mond van vol. Biden en Putin hebben beiden hun programma’s. Rutte en Zelenski spreken elkaar. Er zijn ontmoetingen, gesprekken, internationale overleggen. Wie kan er vrede brengen? Wie zorgt dat dat nutteloze moorden stopt?

Maar wat komt er in de praktijk terecht van die mooie beloften?

Hoe grote en overtuigende woorden ze ook spreken,

steeds weer is de realiteit anders en raken mensen teleurgesteld in politici.

 

[#3] Kun je zo ook teleurgesteld raken in Jezus? In het geloof?

Nee, ik heb het nu even niet over de kerk en de mensen in de kerk, of wat er in de wereld gebeurt.   

We vieren nu avondmaal: je bent verbonden met Jezus. Hij heeft zijn lichaam gegeven.

-          Dat je niet echt ervaart dat hij bij je is, als je verschrikkelijke dingen meemaak.

-          Dat je niet rustig wordt in je hart en het moeilijk vind om te zien wij Hij is.

-          Dat je vragen hebt over de weg die Hij gaat met de wereld en kerk.

Veel mensen raakten teleurgesteld in Hem. Mensen verloren hun geloof in Hem (16:1).

Jezus Christus, die met zijn leerlingen in gesprek is.  

Jezus Christus die voor veel mensen de politicus, leider, aanvoerder was.

Hij zou het volk Israël weer vrijheid geven.

Want wat gebeurde er, net voordat het echt spannend werd en de strijd ging beginnen?  

Hij zegt dat Hij weggaat. Weg gaat naar de hemel.

De leerlingen zijn verdrietig, omdat Hij zegt dat Hij weggaat.

Ze kunnen Jezus niet langer als mens hier op aarde zien.

En veertig dagen later, lezen we dat ze ongeduldig worden:

komt dan nu het moment dat het nieuwe rijk van Israël er komt?

Komt dat nu rijk er nu echt?

Zo kun je ook wel eens vragen hebben bij de mooie boodschap in de Bijbel: 

als er gepreekt wordt over liefde en vrede, over hoop en samenhorigheid, 

terwijl het in het echt nog zo anders is en je soms zo weinig ziet. 

[#4] De leerlingen van Jezus verdrietig zijn dat Hij weggaat.

Maar Jezus zegt: Het is juist goed voor jullie dat ik ga (16:7)

Waar je zou zeggen: laat onze leider bij ons blijven, laat Hij ons de weg wijzen,

laat Hij wonderen doen en zijn koninkrijk laten zien,

daar zegt Jezus: nee, het is beter dat ik weg ga.

Daardoor was het verhaal van Jezus niet afgelopen, zoals de namen van veel leiders verdwijnen.

Nee, juist doordat hij weggaat kan Hij zijn werk afmaken,

veel meer dan een premier of president kan doen.

 

[#5] Het eerste wat we van Jezus mogen geloven als Hij in de hemel is,

is dat Hij daar onze advocaat is: Hij neemt het op voor ons.

Waar wij op allerlei manieren God pijn hebben gedaan en steeds weer pijn doen.

Waar je steeds weer ontdekt wordt aan je zonden.

Waar de mensheid losgekomen is van God,

komt in Jezus het menselijk lichaam in de hemel.

Hij kan als advocaat voor ons optreden bij God.

Je mag in zijn naam bidden, en geloven dat God het hoort en ook verder kan brengen.

Soms is het moeilijk dat te geloven: is dat wel voor mij? 

Doordat Christus niet op aarde is gebleven, maar aan het kruis voor de zonden betaald heeft en nu bij God voor ons pleit, kan de duivel geen vat meer op ons hebben of op ons geweten inspelen.

Wie bidt tot Jezus Christus in de hemel mag weten: het is goed tussen God en mij.

Ik ben verlost en Christus bidt voor mij!

 

Eerst sprak Jezus direct tot de leerlingen, nu legt Hij uit dat ze mogen gaan bidden in zijn naam (16:24). Dat mag het gebed sterk maken. Dat is de reden, waarom God naar je luistert. Omdat je bidt in de naam van zijn Zoon die voor ons geleden heeft.

Met bidden kun je je wel eens alleen voelen. Het kan soms lijken of God je niet hoort. Maar Christus is in de hemel, en omdat Hij daar is bid je nooit alleen.

Hij brengt je gebed verder en volmaakt het gebed.

Hij maakt van jouw gebed het meest volmaakte gebed.

Zo kun je nauw met Hem verbonden zijn.

Ons ‘uitstrekken naar de hemel’, onze gebeden worden door Christus als de hogepriester voor Gods troon neergelegd:

dat gebed om werk of stage, het project dat je af moet ronden. 

Dat gebed voor je broer die ver weg is.  

Dat gebed voor degene die door de kanker is getroffen.

Het gebed voor de gemeente van Christus.  

Christus voorziet de gebeden van zijn handtekening. Het is alsof er iemand met je meegaat bij een moeilijk gesprek […]

Hij is de beste advocaat die het voor ons op kan nemen,

en Hij zal alles doen meewerken ten goede!

Daarbij gaat het er in de kern uiteindelijk om of je weer recht tegenover God komt te staan of je deel zult krijgen aan het eeuwige leven.

 

Jezus is op het moment dat we lazen in zijn laatste uren.

Moet je voorstellen dat je dat zelf bent.

Dat je te horen krijgt: morgen zul je geëxecuteerd worden.

Zou je dan niet alleen met jezelf bezig zijn? Je leven aan je voorbij zien trekken?

Nadenken of je in de hemel of in de hel terecht zou komen?

Jezus geeft aan dat Hij weggaat en is bezorgd voor zijn leerlingen:

zullen ze het geloof in Hem blijven houden? Ook als het moeilijk is? Als Hij ver weg is?

Als ze uit de synagoge gezet worden? Als mensen het idee hebben een goed werk te doen als ze christenen doden? Jezus is niet met zichzelf bezig, maar met zijn leerlingen.

Dat Hij weggaat is zelfs beter voor zijn leerlingen, voor ons.

 

Ben je dat je voldoende bewust: wat een wonder het is, dat wij die steeds weer dingen fout doen, die zonden doen, dankzij Hem mogen leven, dat wij mogen horen van genade en vergeving?

Dat Jezus nu Hij in de hemel is, echt voor ons pleit en bidt?

Van de week hoorde ik nog iemand het vertellen: wat is het toch geweldig. Een wonder! Dat ik steeds weer dingen fout doe, en toch door Jezus geliefd ben.

Die belofte van Jezus, dat Hij zonden vergeeft en onze gebeden naar de Vader brengt, die belofte zal Hij nooit breken. Daar mag je vast op vertrouwen.

 

[#6] Het tweede wat Jezus belooft door zijn hemelvaart, is dat wij eens ook in de hemel zullen komen. Jezus is lichamelijk naar de hemel gegaan. Zijn lichaam is niet meer hier op aarde, is niet in brood en wijn aanwezig, komt ook niet in brood en wijn, nee, Hij is in de hemel naar zijn menselijke natuur.

Maar als hij in de hemel is, dan zullen wij daar ook eens komen.

Waar het hoofd gegaan is, daar moet ook het lichaam volgen. […]

De belofte dat eens alles goed zal komen, dat wij gewone aardse mensen, zullen delen in het nieuwe paradijs, zal Christus zeker niet breken. Hij heeft het menselijke lichaam al bij zich in de hemel. Het is lastig om dat helemaal te begrijpen: het is een opstandingslichaam,  en over de hemel wordt gezegd dat we daar zijn als engelen.

Maar toch: het is beter voor ons dat hij daar al is, naar zijn menselijke natuur.

 

Vergelijk met het maar met een huwelijk. Een man draagt in zijn trouwring steeds iets van zijn vrouw bij zich, een vrouw draagt in haar trouwring steeds iets van haar man bij zich. Ik draag de naam van Petra altijd om mijn vinger. Ook al zijn we ver uit elkaar, toch kan is er iets van haar bij mij, iets van mij bij haar. Ik kan dat steeds zelf aan haar denken, anderen kunnen dat zien en zo weten. Zo heeft Jezus onze menselijke natuur mee naar de hemel genomen. Hij heeft steeds iets van ons bij zich. Met de belofte dat wij eens helemaal met hem verenigd zullen zijn op de hemel en nieuwe aarde. Niet als vage geesten, zonder lichaam: maar met echte natuurlijk lichamen zullen we bij God zijn. Zul je leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 

God belooft ons hier niet een leven zonder moeiten. Wat kun je soms oplopen tegen moeite hier:

zorgen over een huwelijk of relatie,

wat kunnen mensen je een pijn doen als je gepest wordt,

wat een verdriet kun je hebben door ziekte.

Economisch kunnen er zorgen zijn: geen regering of president die van de aarde hier een paradijs kan maken, geen regering die een eeuwige vrede of een samenleving met gegarandeerde zorg kan geven.

Maar Christus geeft een belofte en Hij geeft tegelijk het bewijs dat hij het ook in gaat lossen: het is kerst geweest, ik heb net zo’n lichaam als jullie aangenomen; het is Pasen geweest: je staat recht tegenover God: maar het is ook hemelvaart geweest. Ik heb al een eerste deel van die natuur meegenomen in de hemel. Je mag het zeker weten: dit is al vervuld, en de rest zal volgen.

Al is de weg soms moeilijk, de bestemming en het doel zijn zeker: volkomen verheerlijking! Al zijn er nu soms weeën van de schepping, zijn er soms pijnen.

Zoals een vrouw die na de weeën een gezond kind in haar handen mag hebben de pijn weer vergeten is: zo zal het ook met jullie zijn als jullie delen in die eeuwige opstanding.

[#7] Tenslotte is er ook die derde belofte.

(1) Het is niet alleen goed tussen God en ons, in die zin dat je Gods kind bent.

(2) Het wordt niet alleen goed.

(3) Jezus belooft ook dat Hij nu dicht bij je wil zijn. Want doordat Jezus in de hemel is gegaan, kan Hij ook zijn Geest zenden. Wie die Geest in zijn hart krijgt, die krijgt eigenlijk de Geest van Jezus in zijn hart. Jezus weggaan van de aarde betekent dus dat Hij juist dichter bij ons kan zijn. Je kunt hem geen hand meer geven, maar Hij wil wel in je zijn. Zoals Hij onze natuur als een soort trouwring in de hemel heeft, zo hebben wij hier de Geest van hem gekregen. Daardoor woont hij niet alleen op één plaats, in één land, maar kan hij overal op de wereld in zijn Geest aanwezig zijn. Dat is de trouwring die je van Hem terugkrijgt.

Doordat we zo delen in Jezus Geest, zijn we niet langer echt burgers van de aarde.

Want als Jezus in de hemel is: zijn wij ook gericht op de hemel. Dan wordt iets van zijn Geest al zichtbaar in onze levens.

Wie door zijn Geest, door het avondmaal, hem in zijn kracht, gaat ook steeds meer zoeken wat boven is.

Dan zijn die geboden, die wetten, die regels, die je leven als christen zo anders maken en die soms zo moeilijk zijn, geen pakketje dat je van buitenaf wordt opgelegd.

Dan is het juist zo dat je van binnenuit iets van die hemelse liefde krijgt, waardoor je vanuit je hart al steeds meer naar die liefde gaat leven. Je bent verbonden met de wijnstok, dat is het belangrijkste en dan ga je leven naar Gods geboden.

                Wie deel krijgt aan Jezus Christus, heeft daar nu al iets aan.

Je krijgt maar niet deel aan een fijne therapeut die je zo goed begrijpt.

Een goede vriend die je zo goed aanvoelt.

Een politicus met macht.

Nee: je krijgt deel aan de koning van hemel en aarde, die alle macht heeft.

Als Hij in je hart woont, heb je een koning die ook de macht heeft om de wereld heen te leiden naar het doel.

Dat Hij dan door de Geest je ook steeds mag leiden: door die Geest zal de wereld zien dat ze ongelijk hadden om Jezus te verwerpen. Eens zullen ze zien dat Christus eeuwig zal regeren.

Eens komt dan die dag, dat alle beloften van Christus vervuld zijn. Wat geen koning, partij, president of gewoon mens kan, zal Jezus wel kunnen. Christus zal regeren: als God die tegelijk echt mens is. Zoals God het bedoeld had in de schepping, toen de mens gemaakt werd om over de aarde te heersen. Straks als alles nieuw wordt zal Hij, met ons als koningen, voor eeuwig heersen op de troon: als Zoon van Adam, als Zoon van God. Dan is alles nieuw. Amen.