Psalm 65 - Vol water staat de rivier van God!

Preek biddag Heemse, 8 maart 2023

Tekst: Psalm 65:b1 ‘Vol water staat de rivier van God’

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Vanavond gaan we met elkaar bidden.

Als je gaat bidden kun je op twee manieren bidden.

Je kunt bidden terwijl je er eigenlijk niets van verwacht.

Denk je echt dat bidden zin heeft? Dat er iemand boven aan de touwtjes trekt?

Dan zeg je misschien: ik heb niet het idee dat bidden helpt.

Ik vroeg om beterschap, maar kreeg toch weer slechte uitslagen.

We bidden om vrede, maar er is oorlog is er nog niet gekomen.

Ik verlang naar een partner, ik bid er om, maar ik heb niemand gevonden.

We vroegen om een krachtige werken van Gods Geest in ons, maar wat is er soms een lauwheid.

Zo is er misschien iets waar je zelf om bidt, maar niet gekregen hebt.

Doe ik iets verkeerd? Bid ik verkeerd? Of nog een grotere vraag aan God: kan U wel helpen?  

 

[#2] Maar je kunt ook op een andere manier beginnen.

Dat je begint bij God. Dat je begint bij wat God allemaal gegeven heeft.

Dat is hoe Psalm 65 bidt. Vanuit de belijdenis in vers 3: U die ons bidden hoort.

De hoorder van het gebed. Uw antwoord is ontzagwekkend. U doet recht en redt ons.

Op U hopen de einden van de aarde.

Psalm 65 is eigenlijk een psalm die vaak op dankdag gelezen en gezongen wordt.

‘U kroont het jaar met uw zegen; met graan tooit zich het dal; het vee bekleedt de weiden.’

Toch kunnen we ook met deze psalm op biddag bidden. ‘Vol van vertrouwen’.

Vol water staat de rivier van God: we mogen zien wat Hij al geeft en gegeven heeft.

Wat je wel hebt in je woonplek, je familie, je werk, je bedrijf.

Welke genade en Geest Hij in je leven wil geven.

Bidden vanuit het vertrouwen: want van God is het koninkrijk, en macht en de heerlijkheid!

 

[#3] Als mensen zullen we beiden houdingen wel eens hebben.

Soms ben je vol vragen: de psalmen staan er vol van! Maar soms ook vol vertrouwen.

Hoe kun je groeien in geloof en vertrouwen?

Hoe kan je amen: het is waar en zeker dat God mijn gebed verhoort

overtuigender uit je mond komen?

 

De dichter kijkt eerst naar Gods almacht en grootheid. Die kon je zien bij de schepping.

Toen de aarde leeg was en woest, toen het donker was en vormeloos:

Toen hebt U als een kunstenaar de aarde in vorm gebracht.

Hebt u die geweldige grote bergen vastgezet met uw kracht.

U kunt het geraas van de zeeën, van die woeste golven tot rust brengen.

U heeft aan het begin scheiding gemaakt tussen water en land.

Dat deed God door zijn Zoon, door Jezus, lazen we net in Kolossenzen.

In Jezus is alles geschapen! Alles in de hemel en op de aarde.

Al het zichtbare en onzichtbare. Alles is door Hem en voor Hem geschapen!

Daar had God het bij kunnen laten: maar Hij maakte deze aarde met een doel.

God wilde dat de mens hier zou gaan wonen en door het paradijs kon gaan lopen!

Door Gods ingenieuze schepping groeiden planten en bomen door water, licht en voeding.

Gelukkig wie zo met God verbonden kon zijn en mocht wandelen door Gods schepping.

Wie in vertrouwen wil leren bidden, mag kijken naar de machtige werken van God.

Van oost tot west komen de mensen onder de indruk van Gods tekenen.

Hoe zou je niet in God kunnen geloven: als je die geweldige bergen ziet, bijv. in de wintersport.

Van het Himalaya gebergte in het oosten tot de Grand Canyon watervallen in het westen.

Van de koude vlakten in het noorden tot de oerwouden en reuzebomen in het zuiden.

U brengt gejuich van oost tot west!

Als je de diepe oceanen ziet met de mooiste vissen;

als je in de natuur een mooie specht of een ree ziet;

als je geniet van je huisdier, je hond of je poes;

als je bent op een zandverstuiving, de heide of het bos.

Als je hier in de omgeving of op een andere plek bent: hoe mooi heeft God de schepping gemaakt.

De zon die er elke morgen op komt over alle mensen!

Je mag bidden tot die God van wie alle macht en heerlijkheid is:

die de schepping met een goede bedoeling gemaakt heeft!

[#4] Nu kun je je natuurlijk afvragen of het ook echt lukt om dan op God te vertrouwen.

We leven niet meer in het paradijs. Het paradijs is hier niet meer mogelijk.

Engelen met blinkende zwaarden versperden de weg naar de hof, er kwam strijd.

Het paradijs was gesloten en de het kwaad deed zijn intrede.

In die wereld leven wij en als we bidden komen we tot God als ‘stervelingen’ (vers 3).

Wij hebben maar een leven van korte duur.

Steeds weer worden we erbij bepaald dat we stervelingen zijn.

En er lopen scheuren door de schepping: denk aan de beelden van de aardbeving.

Een ingestorte flat, iemand die in een klap al zijn familie kwijt is.

Iemand die zo plotseling overlijdt.

Denk aan mensen die brandwonden oplopen; aan conflicten en oorlogen.

Kan ik dan wel vol vertrouwen op God bidden. Is de rivier van God wel vol water?

 

[#5] Toch is er een nieuwe hof gekomen: Want als je verder leest in Psalm 65,

Dan zie je dat God de zonden weg doet, ik mag tot U naderen, al ging het paradijs op slot.

Ik mag komen bij uw huis. U gaf de tempel op aarde,

En waar vroeger de tempel was, is nu Jezus gekomen, zoals we lazen in Kol 1.

[#6] Jezus is het die het nieuwe leven mogelijk maakt en ons redt uit de greep van de dood.

Hij was de volmaakte mens, die heel de gebrokenheid op zich wilde nemen.

Op de ruwhouten paal op Golgota heeft Hij alle pijn op zich willen nemen.

Waar Hij bloedde door de spijkers die door zijn polsen werden geslagen.

Alle gebrokenheid, alle pijn, alle zonden, alle schuld nam Hij op zich.

En daarom kan ik toch in vertrouwen bidden.

Niet als ik zie op de gebrokenheid. Niet als ik zie op mijn eigen leven.

Maar wel als ik bid in Jezus’ naam. Als ik bid om Jezus’ wil.

Want U neemt weg wat wij misdeden, U bent de hoorder van het gebed.

Door Jezus bent U bezig een nieuwe wereld te brengen.

Nee, dan zijn niet alle vragen en twijfels opeens weg.

Maar dan wijst God wel ene weg hoe je ermee om kan gaan.

Dan wil Hij je wijzen op zijn Zoon: bid maar in zijn naam. In de naam van je redder!

Ik bid dat dat vertrouwen mag geven en steeds weer nieuwe moed, hoe moeilijk het ook kan zijn.

[#7] Vertrouwen leer je door je te richten op God in de schepping en op Jezus in zijn redding.

Maar ik bid dat je ook door de Geest nu verbonden raakt aan God en ziet hoe Hij vandaag werkt.

God zorgt voor je elke dag en elke morgen.

Hij zorgt voor de dieren en alles wat er groeit en bloeit.  

In het laatste deel van de psalm. De velden staan vol met tarwe, de weilanden met vee.

Dat is het eindresultaat: maar hoe begon het? Het begon met de rivier van God die vol water staat.

Palestina is een droog land. In de zomertijd is de grond hard en uitgedroogd.

Stevige kluiten lagen op de grond. Pas als er dan regen komt kan het gewas gaan groeien.

Met een ingewikkeld systeem van slootjes en beken zorgen men voor irrigatie.

Dat het water vastgehouden werd en op het juiste moment gegeven kon worden.

Alleen als er voldoende water opgeslagen wordt ‘als de rivier vol water is’, kan het echt groeien.

Dan konden de kluiten gedoseerd vol lopen met water, dan komt het zaad tot ontkieming.

Dan komt er een groen plantje dat groeit tot het groot is.

Nog steeds zagen we in Israël hoe de bij heel veel gewassen

er steeds kunstmatig voor water gezorgd moest worden.

 

Het systeem was goed, maar het spannest was of er voldoende water zou komen.

Niets was zo onzeker als het weer. Daar zie je duidelijk in dat we afhankelijk zijn van God.

Afhankelijk van zijn zegen voor het komende jaar.

No farmers, no food. Maar ook: geen regen geen voeding! Aan Gods zegen is al gelegen.

Maar dan zegt de dichter: ‘Vol water is de rivier van God’.

Denk dan maar aan zo’n irrigatie kanaal of bassin. Gods rivier, is vol. Hij is vol beloften.

Hij maakt het land vochtig, wil het zaad laten ontkiemen,

zorgt ervoor dat de plantjes beschermd worden.

Door zijn hand kan het jaar straks bekroond worden.

Wat een fantastisch gezicht: de velden vol met graan, de weiden vol met dieren,

de tuinen die schitterend bloeien.

[#8] En dat geldt ook voor alle gebedspunten die je zelf aan wil leveren.

Die vraag om een baan, om inkomen, een woning, een partner, kinderen,

gezondheid, kracht en moed. Het is de Heer die het moet geven.

God geeft soms niet, anders, later dan wij vragen of zouden willen.

We leven nog in een gebroken wereld. Maar Gods plan staat vast:

Hij zal niet stoppen wat hij begonnen is, hij houdt jou, deze wereld, zijn kerk vast in Jezus Christus.  

Hij werkt toe naar de nieuwe hemel en aarde wanneer de rivier van leven elke dag vrucht geeft.

En door zijn Geest wil hij nu al in je komen, als het levende water:

Stromen van levend water stromen uit degenen die door Gods Geest met Hem verbonden is.

Waarom mag je dat vaste vertrouwen hebben in deze gebroken wereld?

Paulus zegt: als Hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal Hij dan ook niet alle dingen schenken?

Niets zal ons kunnen scheiden van liefde van God die Hij heeft laten zien in Jezus Christus.

Stel je vertrouwen op de Heer je God, want Vol water staat de rivier van God, ook voor jou! Amen.