Matteus 4:1,2 - Verander je mee? Waar zeg jij nee tegen?

Preek Heemse, 26 februari 2022

Tekst: Matteüs 4:1-11

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Er komt een verandering!

Dat is het thema van het veertigdagenproject.

We leven toe in deze weken voor Pasen naar de grootste verandering.

Jezus overwint de dood en staat op om een nieuw leven te geven!

 

Matteüs heeft net verteld hoe Jezus is gedoopt in de Jordaan, de Geest kwam op Hem.

Dit is Gods zoon zijn geliefde: Hij zal Gods plan van redding en verandering uitvoeren.

Er hangt verandering in de lucht!

 

[#2] Om iets te veranderen, te vernieuwen, moet eerst het oude, verkeerde weg worden gedaan.

Het kwaad moet maar niet verbloemd worden.

Het kwaad moet tot in de wortel uitgeroeid worden.

Daarom wordt Jezus door Gods Geest in de uitvoering van zijn taak eerst naar de woestijn gebracht.

Veertig dagen krijgt Jezus geen eten. Veertig dagen zegt Hij nee tegen voedsel.

Zoals Mozes voordat Hij Gods dienaar kon zijn en de wet ontving.

Jezus moet ‘nee zeggen’ tegen alles wat afleidt van God,

de proef doorstaan tegen de grote beproever, Gods vijand: de duivel  

en zich helemaal richten op de wil van Vader.

 

[#3] Adam en Eva hadden geen nee gezegd tegen de duivel.  

Zij lieten zich leiden door hun begeerte en verlangen.

Ze wilden meer dan God gaf in het paradijs:

-          Kennen goed en kwaad, eten van de vrucht, luisteren naar de duivel, doen wat niet mocht.

En helaas … Hun zonden en falen is net zo besmettelijk als COVID.

Het is via Adam en Eva in ons allemaal gekomen.

Je kunt je leven met heel veel dingen vullen, dat er voor God geen plaats meer is.

De grote beproever, die wil dat we God uit het oog verliezen, en alleen leven voor een leven hier.

Hij wil niet dat er bij jou verandering komt.

Hij wil dat ik-gerichtheid, aards-gerichtheid, hier-gerichtheid je leven vult.

Dat je leeft onder een gesloten hemel, zonder God, zonder troost.

 

[#4] Jezus is de lijdensweg gegaan en heeft wel nee gezegd: we willen worden als Hij.

Er mag ook verandering, vernieuwing in je leven komen. Gods Geest en licht mag je leven vullen!

Maar zie je dan voldoende dat je ook eerst nee moet zeggen tegen andere dingen die je leven vullen?

Als we geen nee zeggen tegen andere op zich goede zaken blijft er geen tijd over voor bidden.

Als we geen nee zeggen tegen andere zaken, blijft er geen geld over voor God en de naaste.

Wanneer zeg je: het is genoeg? Als je geen geld meer hebt, geen tijd meer hebt?

Je moet meer zegt de reclame van grote commerciële bedrijven,

door middel van paradijsmooie stranden, heerlijke drankjes, mooiste prijzen in de loterij.

We pompen miljarden aardgas uit de grond ten koste van de Groningers.

We kunnen wijzen naar de regering, maar wijzen we ook niet naar onszelf: wij werden er rijk van.

Of kun je ook al een keer eerder zeggen: genoeg is genoeg, ik  maak nu tijd vrij voor wat echt telt.

Ik geef nu niet al mijn geld uit aan mijn begeertes voor mijn genot, mijn huis, mijn spullen.

Ik besteed niet al mijn tijd aan social media, mijn eigen hobby’s, shoppen, vakantie.

Ik vul mijn hart niet met steeds weer eten, drinken, alcohol, lekkers.

Ook al ziet iets er heel mooi uit voor mijn ogen: ik laat me niet verleiden.

Ook al klinkt mij iets heel mooi in de oren: ik zeg nee tegen die begeertes.

Ook al ruikt iets heel lekker: ik zeg een keer, genoeg is genoeg, ik denk aan de ander.

 

[#5] Er komt verandering, maar jij bent Jezus niet!

Wat hier staat is geen voorbeeld verhaal van hoe jij ook zou kunnen veranderen.

Wat hier staat is hoe God zelf laat zien dat Jezus echt mens werd.

Hij werd echt mens, om als mens de beproevingen van de duivel te doorstaan.  

En wat krijgt Hij het moeilijk. Nog veel moeilijker dan Adam en Eva!

Aan het begin van de wereld bezwijken Adam en Eva voor de verleiding van de duivel.

Terwijl ze alles hadden! Een paradijs, veel bomen met vruchten, geen honger, ze mochten alles eten.

En nu heeft Jezus het heel moeilijk: hij heeft gevast, heeft honger, is in de woestijn, er is geen eten.

 

Hij lijkt een makkelijke prooi voor de duivel! Kan Hij nu nog nee zeggen?  

Jezus moet toch eten kunnen maken van de stenen: dan is zijn honger snel gestild.

Jezus moet toch een kunstje kunnen doen, van het tempeldak springen,

dan zal toch heel het volk hem vereren als een superster, een idool een redder.

En is die lijdensweg via het kruis echt nodig? De duivel weet wel een kortere weg.

Kniel maar voor mij neer, dan krijg jij al die koninkrijken van de wereld met hun pracht en praal.

 

Waar Adam en Eva bezweken, houdt Jezus stand.

Hij wijst erop dat God voor zijn volk gezorgd had in de woestijn met het manna.

We leven niet van brood alleen, maar van Gods woord en Gods beloften.

Hij stelt God niet op de proef en misbruikt de bijbel niet in eigen belang.

Hij knielt niet neer voor de duivel. Hij blijft staande.

 

[#6] Maar het was niet makkelijk: Hij is in die zin echt mens geweest.

In Getsemane zien we hoe hij tot het eind toe worstelt met de weg die hij moet gaan.

Kan die moeilijke beker echt niet weg? En toch: Hij gaat hem drinken. Hij kiest die weg.

Hij zegt nee tegen de verleidingen, tegen de korte weg, Hij doet de wil van de Vader.

 

Jij bent Jezus niet: Hij alleen heeft stand kunnen houden tegen de duivel.

Onze Geest is misschien gewillig, maar het vlees is zwak.

Dat zegt Jezus tegen de leerlingen als ze zelfs niet even met hem kunnen waken.  

Wij konden het niet. Alleen de Christus heeft de straf van God voor ons kunnen dragen.

 

Hij heeft als profeet, priester en koning al de taken van de Vader vervuld.

Er komt verandering! Want Jezus verandert alles.

Hij doorbreekt de macht van de duivel, bevrijdt de mens van de vloek van Adam.

Hij verandert de wereld, maakt de macht van de zonde kapot en brengt zijn stralende, heilige rijk!

 

[#7] Laten we proberen uit deze geschiedenis nog beter te leren hoe de duivel werkt.

Zo proberen nog beter te ontdekken hoe je zelf ‘nee’ kan zeggen en achter Jezus aan kan gaan.

Het eerste dat gebeurt, is dat Jezus, terwijl Hij honger heeft, op de stenen gewezen wordt.

Is er iets verkeerds aan een heerlijke verse boterham?

Zeker als je hard gewerkt hebt, goed gesport, nog niet veel gegeten hebt.

Ook voor Jezus zou het niet verkeerd zijn om brood te eten. Hij was echt mens, had eten nodig!

Maar Jezus zegt: een mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat God spreekt.

Dat zei God tegen het volk toen ze veertig jaar de woestijn moesten doorkruisen.

In de woestijn wilde God weten ‘waar is hun hart vol van?’

Vertrouwen ze mij? Luisteren ze naar mij? Weten ze dat ik het beste met hen voor heb?

Het volk begon vaak te mopperen, ze zagen Gods plan niet. Maar op zijn tijd gaf God het manna.

God kan op wonderlijke manier zorgen door brood dat Hij uit de hemel geeft.

En jij? Vertrouw je op het aardse brood, je gezondheid, je lichaam, of op Gods eeuwige woord?

Wij mochten vroeger na vier boterhammen met beleg en dan een vijfde eerst met ‘tevredenheid’.

Een boterham met alleen een beetje boter. Dat je ook dacht aan kinderen die het minder hadden.

Leef je voor volle bankrekeningen, dikke schuren, een goed pensioen, veel zekerheden.

Of mag het een keer wat minder?

Zet je de nood van Turkije, Noord-Syrie of Oerkaine op de 1e plaats?

 

[#8] Daarna zegt de duivel: spring maar van de tempel, de engelen vangen je op.

Wat zou het een geweldig spektakel zijn. Jezus die tientallen meters naar beneden springt.

Duizenden mensen kijken op het tempelplein. Vandaag zouden de flimpjes viraal gaan.

En toch, net als tegen het brood, moet Jezus ook tegen dit succesverhaal nee zeggen.

Hij is geen super-hero. Hij overwint de duivel niet door de show te stelen.

Wij mensen hebben behoefte aan sterren, idolen, talenten, bijzondere spektakels.

Heel bijzondere inspirerende mensen die bijzondere macht hebben.

Maar de verandering van Jezus komt juist doordat Hij klein wordt, de minste.

De voeten gaat wassen. Aan het kruis sterft.

Waar kies jij voor? Soms kun je onzeker zijn over of je dingen wel goed doet.

Kun je je gaan vergelijken met anderen. Is die ander veel spetterender en beter.

En zeker van alle mooie verhalen of facebook en insta kun je denken dat je niet zoveel kan.

Maar kun je ook nee zeggen tegen spektakel? Dat je juist in iets kleins en eenvoudigs je weg zoekt.

Jezus zegt: je moet God niet op de proef stellen, je moet niet te grote dingen vragen.

Kunnen we nee zeggen tegen een ster willen worden? En ja tegen op je eigen plek God dienen?

Niet jezelf voorbij rennen, maar er zijn voor de mensen om je heen; wat je dichtbij kan doen?

 

[#9] Tenslotte krijgt Jezus een geweldig aanbod: ‘Alle rijken van de wereld krijg je’!

Je hoeft alleen maar te knielen voor mij, voor de duivel, voor het kwaad.  

Dan hoef je geen beker van toorn te drinken, geen kruis, geen pijn, maar macht over alle rijken.

Zo spiegelt de duivel voor hoe hij denkt dat er vrede kan komen.

Vrede voor een wereld met oorlog, aardbevingen, Oekraïne.

Maar wie knielt voor het kwaad, voor het geweld, zal nooit vrede brengen.

Laten wij ook niet knielen voor het kwaad, onze eigen agenda, menselijke ambities!

Jezus stuurt de duivel ook met die woorden weg. Verwacht het alleen van de Vader.

Uiteindelijk knielt Jezus neer voor de Vader in de tuin van de pijn.

Hij zegt dat Hij de beker zal drinken. De beproever moet afdruipen.

En zo neemt Jezus de kern, de oorzaak van de ellende weg. De duivel is verslagen. Jezus overwinnaar!

 

[#10] Maar hoe dan nog zoveel ellende? We merken de gevolgen van het kwaad.

Er is vaak nog zo weinig verandering, zo weinig overwinning, zo weinig ‘nee’.  

Ook al willen we de strijd aangaan, we zijn zo vaak het slachtoffer van het kwaad.

Dat het niet lekker loopt thuis, dat je geen nee durft te zeggen, dat je onzeker bent.

Dat je je tekort voelt schieten richting God. Hoe kan dat dan als Jezus het kwaad heeft overwonnen?

Toch mag je geloven dat Jezus het kwaad heeft overwonnen. De duivel is in de kern verslagen!

De gevolgen zijn helaas nog merkbaar. Maar er is verandering op komst!

Jezus gaat hierna voluit zijn rijk verkondigen en we bidden om de komst van zijn koninkrijk.

Eens zullen op de grote morgen alle graven open gaan. Omdat Jezus niet bezweken is voor de duivel.

Hij heeft de dood overwonnen en eenmaal maakt Hij alle dingen nieuw.  

En dan mag die Geest nu al je hart gaan vullen. God wil je helpen. Hij is er!

Hij laat het zien aan de engelen die bij Jezus komen, na de beproeving en in Getsemane

 

[#11] De vraag is: wat leeft er in jouw hart? Welke Geest mag jouw hart vullen.

De duivel wil graag in je hart komen. Sommigen zeggen: hij bestaat niet.

Maar voor Jezus was hij er, en hij stond voor hem, en hij gebruikte zijn trucjes om hem te pakken.

Nog steeds is de duivel bezig. Hij verleidt je eerst, en als je gevallen bent beschuldigt hij je.

En nog steeds slaat hij met name toe als je zwak of moe bent, als er veel gebeurd is.

Daarom bid ik dat die andere Geest je hart mag vullen, en dat je je boos begeren leert beheersen.

Zeg bewust nee tegen een leven voor aardse doelen, van succes en de sluiproutes.

Maar zeg ja tegen de Geest. Zeg je mee: we willen worden als hij?

Lees je deze weken mee met het leesrooster, beluister je de podcast via scipio.

Laat je de Geest tijdens de diensten in je werken. Wil je er zijn voor de ander.

En elkaars lasten dragen? Laten we bidden dat de Geest zo heel ons leven vult.

Verander je mee en denk deze week dan vooral maar na over: Waar zeg jij nee tegen? Amen