Lukas 1:26-38 - Geboren uit de maagd Maria

Preek Heemse, 31-10-2021

 Tekst: Lukas 1:26-38; ‘geboren uit de maagd Maria’

 [#1] Hoe zou jij gereageerd hebben?

 Opeens staat er een engel voor je!

 In het wit; vol van licht; stralend.

 Hij zegt: je zult zwanger worden, een kind krijgen van God.

 Jij als heel gewoon meisje, verliefd op de timmerman. Jij had gedacht:

 Straks een mooie bruiloft; samen een huis; samen kinderen krijgen.

 Moet ik nu opeens moeder worden van Gods Zoon; de grote koning de Messias?

 Als er vandaag zo’n engel voor je zou staan? Zou je hem geloven?

 Ik denk dat velen zeggen: zoek maar iemand anders!

 Ik had hele andere plannen met mijn leven. Ga maar weg.  

 Je bent bij mij echt niet op het goede adres!

 Ik ben niet zo geduldig; Ik ben niet zo gelovig; ik ben niet zo vroom; ik ben niet zo toegewijd.

 Ik roddel; ik gebruik verkeerde woorden; denk soms slecht; maakt soms ruzie.

 Ok, ik snap wel dat er nu geen engel zal komen om dit te vragen.

 Maar er kan wel iets anders van je gevraagd worden.

 Dat God je vraagt: wil je iets voor mij doen?

 Gewoon een keer luisteren naar die vrouw, een jeugdgroep thuis ontvangen,

 een bijdrage leveren in de dienst, een pan eten brengen of helpen dat er een rolstoelbus komt.

 Of zeg je dan ook: ik wil niet, ik kan niet, mij niet gezien: ga maar een deur verder!

 Als ze me vragen om ouderling te worden, zie ik dat niet meer zitten. Ik ben druk. Je doet nooit genoeg.

 [#2] Vandaag zien we hoe Maria uitgekozen wordt en het gelovig ja zegt.

 Wij zijn aangekomen bij de geloofsbelijdenis en dan: ‘geboren uit de maagd Maria’.

 Meestal slaan we als gereformeerden Maria snel over.

 Voelen we ons wat ongemakkelijk als Maria te veel aandacht krijgt.

 Een gebed tot Maria; een kaarsje voor Maria; een beeld van Maria.

 Soms hebben gereformeerden het beeld dat wij Jezus hebben en rooms-katholieken Maria.  

 Je kunt inderdaad kritiek hebben op de Maria-verering.

 Arnold Huigen noemt het in zijn boek over Maria ‘bedrijfsongevallen’.

 Als je denkt dat Maria je zou kunnen verlossen: dat kan alleen Jezus.

 Als je denkt dat Maria zelf zonder zonde was en uit zichzelf heilig.

 Als je naar Lourdes gaat en denkt dat Maria jouw ziekte kan genezen.

 [#3] Maar misschien hebben we met de Reformatie ook wel te veel uit de kerk opgeruimd.

 De engel begroet haar en zegt: Gegroet begenadigde. Begenadigde!!

 God toont zijn genade aan haar, Hij komt naar haar toe, Hij kiest haar uit.

 Elisabeth zegt: ‘Je bent de meest gezegende van alle vrouwen’

 ‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen’, zingt ze.

 Een vrouw roept luid in de menigte richting Jezus:

 zalig de buik die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gezogen hebt. [Luk 11:27]

 En wat is het bijzonder dat ze zegt: laat met mij gebeuren zoals U zegt.

 Ze is een voorbeeld van geloof en van vertrouwen.

 Van echte toewijding en liefde. Wat heeft ze bijzonder in het geloof gestaan.

 Ze reageert precies tegenovergesteld aan Zacharias.

 Hij snapt niet dat zijn oude vrouw een kind kan krijgen. Wil een teken en wil bewijzen.

 Maria doet misschien niet zoveel, zegt: laat het maar gebeuren.

 Maar zij maakt ruimte voor God in haar schoot, haar leven en in haar hart.

 Uw wil geschiede. Zij laat God de leiding nemen in haar leven.

 [#4] Luther hield grote schoonmaak in de kerk en wees op:

 Het is alleen genade; het draait alleen om Gods woord, en niet om Maria verering.

 Het is alleen geloof, en niet de goede werken die ons kunnen redden.

 Maar we moeten oppassen dat we in reactie niet met het badwater ook het kind weggooien.

 Luther zelf gaf uitvoerig aandacht aan Maria.

 Juist in de tijd dat hij Rome hem in de ban deed, schrijft hij uitgebreid over de lofzang van Maria en noemt haar: ‘de zalige jonkvrouw’; de tere moeder van Christus’.

 Huygen zegt: als 31 oktober een gedenk dag is voor Luther, waarom dan niet 25 maart voor Maria.

 De feestdag van de aankondiging van Jezus geboorte.

 Mijn ziel maakt groot de Heer, het lied van Maria hoef je misschien niet elke dag,

 maar mag je wel wat vaker zingen.

 We blijven over haar spreken, niet alleen met kerst.

 En waarom? De catechismus legt het duidelijk uit. Door haar is Jezus echt mens geworden.

 Alleen zo kan Hij ons echt helemaal redden, voor ons in de plaats gaan staan.

 Door Maria kreeg hij deel aan ons vlees en bloed, aan ons mens-zijn.

 Hij kon lachen, huilen, eten en drinken.

 Hij werd helemaal gelijk ons, met een zelfde huid, longen en haren.

 Doordat Hij mens werd zijn we met lichaam en bloed zijn eigendom, van jong tot oud.  

 Hij kan de redder zijn van een jong baby'tje, zelf in de buik en van een oudere.

 Omdat Hij mens werd: Daarom mocht hier vandaag het teken van zijn bloed en lichaam gegeten en dronken worden.

 Tegelijk wat een wonder! Hemel en aarde komen samen.

 De Heilige Geest, de schaduw van de allerhoogste komt over Maria.

 Jezus wordt God en mens: wist Hij dan alles van tevoren en kende Hij alles?

 Zag Hij precies wat Maria wel aan zonde deed en wat niet goed was.

 Het zijn lastige vragen: soms wist hij als Zoon van God iets wat een mens niet kon weten.

 Het leven is voor hem zwaar geweest doordat Hij in deze verrotte wereld kwam.

 Maar daar komt de wonderlijke ruiling van Luther naar voren:

 Juist omdat Hij zonder zonde ontvangen is uit de maagd Maria, en geboren werd uit deze vrouw,

 Kan Hij voor mij voor God gaan staan en zeggen: Ik wil hem, Ik wil haar vergeven!

 Het zal voor Maria niet altijd gemakkelijk geweest zijn, zeker niet als Jezus daar aan het kruis hangt.

 Ik denk aan het gedicht stabat:

 Naast het kruis, met schreiende ogen stond de Moeder, diep bewogen,

 toen de Zoon te sterven hing. En haar door het zuchtend harte,

 overstelpt van wee en smarten, 't Zevenvoudig slagzwaard ging.

 O hoe droef, hoe vol van rouwe, was die zegenrijkste vrouwe, Moeder van Gods ene Zoon!

 Maar tegelijk: als ze omhoog kijkt mag ze weten: Hij hangt daar voor mij!

 Ook ik heb zijn lichaam en bloed nodig als redding en vergeving.

 Besef je dat? Geloof je dat Jezus echt je zonden wil vergeven? Dat je schoon bent?

 Of denk je: er is nog een gedeelte van mijn leven, dat is zo slecht, dat kan zelfs hij niet aan.

 Dat laat ik er maar buiten. Of dat moet ik zelf maar oplossen.

 Jezus pakt het aan! Hij doet het weg! Hij gooit je zonden in de prullenbak.

 Ik hoop dat dat je rust geeft: Hij wil je echt helemaal vergeven.

 Dat dat je vult met de genade en de Heilige Geest.

 [#5] Zo mag Maria toegewijd en dienstbaar zijn voor Gods rijk.

 Jezus wordt geboren! Gewoon uit een meisje in het huisje van de timmerman.

 Vergeet haar niet; prijs haar naam; prijs de moeder van de verlosser!

 En hopelijk: leer van haar toewijding, haar overgave, haar geloof: een voorbeeldig geloof!  

 Zij werd de moeder van Gods kind; ze hielp mee dat Jezus kwam.

 Ze nam haar plaats in de geschiedenis die God gaat naar de verlossing.

 Wat doe jij als man of vrouw:

 Ga je toegewijd, betrokken, zorgzaam, met liefde ruimte maken voor Gods werk?

 Ben je als Zacharias die tekens wil, die moeite heeft om te geloven.

 Wat niet zo raar is in deze tijd van nepnieuws, polarisatie en cynisme.

 Of vertrouw je God, wil je leven verliezen om het te vinden, ben je als Maria.

 Aandacht voor Maria, helpt om aandacht voor vrouwen te hebben,

 Om aandacht voor dienen te hebben, niet voor mensen met moeilijke woorden en grote verhalen.

 Zegt God niet: voor wijzen heb Ik het verstopt, maar aan eenvoudige mensen bekend gemaakt!

 Juist diegene die trouw is en dient, zonder zelf voorop te staan, past bij Gods rijk.  

 Albert is vandaag geroepen: we bidden dat hij de kracht krijgt.

 En zoals ik Albert ken, is dat een ouderling die dat met zorg en aandacht doet.

 Als ik van het voorjaar bij hem kom mag ik graag altijd even bij de kippen kijken.

 Mooi als er kuikentjes zijn. Ze worden goed verzorgd en het is er netjes.

 Hoe je dat ziet? Laat ik het omkeren: als je niets doet dan wordt het een zooitje.

 Dan stinkt het; dan is het hok vies; dan worden de kippen ziek.

 Wat is het mooi als met je toewijding je inzet voor je dieren; voor je tuin; voor je zaken.

 En wat is het mooi als je dat ook voor God mag doen, ook in de kerk.

 Misschien zorg jij ook zal wel met toewijding voor je vogels, konijnen, dieren of planten.

 Maria is een voorbeeld van toewijding en overgave, van dienstbaar zijn.

 De engel stond in de kamer, en omdat ze een gelovig hart had, stuurde ze hem niet weg.

 Vandaag roept Hij u, en jou en mij.

 Het kan heel verschillend zijn: ieder krijgt zijn eigen taak. Kijk maar wat jou taak is.

 Ik hoop dat je ziet en ontdekt wat jouw taak is,

 en dat je dat dan met liefde en toewijding mag invullen.

 Een eerste taak is vandaag richting Albert (en de ouderlingen en diakenen):

 Dat je niet met MKZ over de kerk tegemoet treedt,

 maar hem helpt, waardeert en zorgt dat hij met vreugde over het geloof kan praten.

 En dat je dan ook ontdekt waartoe God jou roept:

 Er zijn voor die klasgenoot, de financien doen in de kerk, iemand helpen in de tuin,

 een bijdrage leveren in de dienst, een pan eten brengen of een kaartje.

 Maria leert in haar lofzang om oog te hebben voor de eenvoudige en het gewone.

 Dat betekent: soms even stil zijn, luisteren, horen wat God zegt.

 Beseffen dat Hij je in liefde aanraakt, zoals ook vandaag aan tafel.

 Geest van hierboven, leer ons geloven, Hopen, liefhebben door uw kracht. Amen