Kol 1 - Het (ware) verhaal van het kruis!

Preek Heemse, 11 februari 2024

Tekst: Kol. 1:20 (n.a.v. Keller, In alle redelijkheid, Het (ware) verhaal van het kruis

 

Geliefde gemeente,

[#1] Wat is het belangrijk dat je goede relaties hebt!

Een vriendschap, een familie, een contact met wie je je verbonden voelt.

Het kan zomaar zijn dat een goede relatie, een vriendschap kapot gaat.

Soms heel bewust, een keuze, die dan gevolgen heeft voor anderen.

Soms kan een relatie onbewust kapot gaan. Je doet iets zonder erbij na te denken.

Een ander wordt gekwetst of geraakt. Het contact gaat kapot.

Er kan dan sprake zijn van uit elkaar groeien en het verdwijnen van liefde.

Wat merk je dan de gebrokenheid.

Wat zou het dan mooi zijn als er vernieuwing en genezing komt.

Als een gebroken relatie hersteld wordt. Als er iets goed en heel gemaakt kan worden.

Dat je weer hoopvol naar de toekomst kan kijken.

Dat je weer vriendschap hebt en vertrouwen in elkaar.

Soms kan het iets kleins zijn: een slechte dag op je werk. Een aanvaring met je collega. Daar kom je hopelijk wel overheen.

Maar soms is het ook iets veel ergers: iemand verraadt je.

Er wordt geweld gebruikt, soms worden dingen kapot gemaakt of beschadigt.

Je voelt je bedrogen. Het lijkt wel of niets het kwaad kan goed maken.

Of niets de rekening kan betalen. Hoe kun je dan toch het weer goed krijgen, verzoenen?

[#2] Midden in deze wereld lezen we plotseling onze tekst.

Jezus Christus is gekomen om alles te verzoenen.

Alles in de hemel en op de aarde,

Heel de volheid is in Hem komen wonen,

Om vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Plotseling kwam Jezus vanuit de woestijn in Israël.

Vanuit de leegte, kwam er een nieuw begin: het koninkrijk van God.

Hij zegt: het koninkrijk van God is gekomen. Er is een nieuw begin.

In het begin schiep God de wereld, maar nu maakt Jezus een nieuw begin.

Van schepping, gaat het naar een nieuwe schepping.

Er komst herstel en dat gaat via de weg van verzoening.

Zo wil Jezus werken aan herstel, nieuwe hoop en een nieuw begin.

Door zijn leven en werk, door zijn dood, door zijn lijden.

In zijn kruis heeft Jezus uiteindelijk nieuwe hoop willen geven.

Door zijn lijden in de allerzwartste nacht,

heeft Hij de weg naar het licht willen openen en hoop willen geven.  

Die hoop mag je leven veranderen: je groeit in liefde, je krijgt nieuwe hoop.

Uiteindelijk zul je heilig en zuiver voor God komen te staan.

 

[#3] Nu stuit het op veel verzet en ergernis als je zegt dat het kruis vrede brengt.

Het is moeilijk om te geloven dat Jezus zo verzoening bereikt.  

1) Hoezo moest Jezus de schuld en straf voor ons betalen?

We zien wel dat er gebrokenheid is, dat er lijden is.

We begrijpen niets van oorlogen, honger en dood.

Maar waarom moet iemand dan sterven aan een kruis voor dat kwaad?

Hoe kan iemand door zijn lijden onze schuld betalen?

2) Waarom moet dat met zoveel geweld gebeuren?

Als je de film ‘the passion of the Christ’ ziet, wil je de ergste gedeelten misschien niet eens zien.

De geselingen die op de rug van Jezus terecht komen.

Het bloed, de wonden, de pijn. Komt door geweld een einde aan geweld?

Sommige mensen willen het geweldadige verhaal niet aan hun kinderen vertellen.

3) Bovendien: een Vader straft zijn Zoon.

Wordt Jezus niet een slachtoffer van geweld.

Had God op geen andere manier vrede kunnen brengen? 

 

[#4] Het zijn geen gemakkelijke vragen om te behandelen.

Zeker niet als ze je gesteld worden als je in de vuurlinie staat. Midden in de discussie met iemand die de vragen aan je stelt.

Wat is nu het ware verhaal van het kruis? Hoe kan het kruis nu juist vrede brengen?

Toch is deze kritiek niet nieuw. Paulus zegt al: voor de Grieken,

die zo wijs en filosofisch zijn is het dom en een dwaasheid.

En voor de Joden is het een aanstoot om te zeggen dat Jezus stierf voor de zonden.

Maar toch is het de reddende kracht van het evangelie!

Hierdoor wordt er verzoening gebracht en schuld opgeruimd.

Dat het nodig was dat Jezus de schuld zou dragen legt Tim Keller in 'In alle redelijkheid' uit met een voorbeeld:

Stel je vriend leent je auto, en hij wil wegrijden van de oprit.

Maar hij raakt dan een zijkant van de garage.

Een stuk van de gevel raakt los en de auto zwaar beschadigd.

Een schade van wel duizenden euro’s.

Maar het wordt in Amerika niet verzekerd, want jij leende de auto uit aan je vriend.

Hopelijk staat het de vriendschap niet in de weg.

Kun je er samen uitkomen en kun je elkaar vergeven.

Maar ook als je dat graag wilt is er wel een schuld die betaald moet worden.

Je kan die zelf betalen: jij leende de auto uit.

Je kunt zeggen: mijn vriend betaalt wel, hij wil die auto lenen.

Je kunt ook zeggen: we delen de schuld door tweeën.

Maar hoe je het ook wendt of keert, de schuld zal betaald moeten worden.

Alleen dan kan er echt verzoening komen.

In dit lied dat Paulus schrijft over Jezus, beschrijft hij hoe de schuld verzoend wordt.

God had een begin gemaakt, Jezus was daar al bij, door Hem is alles geworden.

Maar het ging mis met de schepping. De mens koos tegen God. Er kwam haat en dood.

Op een of andere manier moet iemand voor de schuld opdraaien, het kwaad op zich nemen.

God kiest ervoor om dat te doen in zijn Zoon, in Jezus Christus.

‘Eerst waren we door het kwaad vijanden van God.

Maar door de dood van zijn aardse lichaam heeft Jezus u verzoend met God.’ (vers 21-22).

Dat is de conclusie na dit schitterende lied over Jezus waarin Hij hemel en aarde verzoent.

Hij heeft die vijandschap, de schuld op zich willen nemen. Hij heeft ook echt betaald.

Jezus werkt schitterend uit hoe zo’n betaling van schuld jou mag helpen anderen te vergeven.

Als Jezus zoveel schuld heeft weggenomen, dan mag dat je helpen ook een ander te vergeven.

Als die vriend 15.000 euro betaald heeft voor de nieuwe gevel,

doe jij er niet moeilijk over dat hij dat tikkie van een paar euro dat hij nog niet betaald heeft.  

Ik hoop dat dat je energie en kracht mag geven om in relaties te streven naar verzoening!

[#5] Daarbij is het niet juist om te zeggen: de vader straft zijn kind voor zonden van anderen.

Jezus wel Gods zoon, maar hij is ook God.

In Gods vredesraad hebben Vader Zoon en Geest samen besloten de wereld te redden.

Het is de volheid van God die op deze manier de schepping met zich verzoent.

 

[#6] Het meest indrukwekkende en vernieuwende van dit hoofdstuk van Keller,

op de vraag waarom Jezus moest lijden, vond ik zijn tweede gedachte.

Aan de ene kant is het dus moeilijk om te bevatten dat God zijn Zoon liet lijden.

Waarom moest Jezus aan het kruis sterven? Waarom was die dood van het lichaam nodig?

Had God niet met één druk op de knop al onze schuld kunnen betalen?

Maar het gaat hier niet over een financiële schuld. Het gaat hier over een relatie.

De relatie tussen God en wij mensen die naar zijn beeld geschapen zijn.

Met wie God graag in vrede wil leven.

Als je niet in vrede leeft is de makkelijkste weg is misschien om in boosheid te blijven.

Om te haten, te schelden, de ander niet meer op te zoeken en afstand te nemen.

Maar dan blijf je wel rondcirkelen in het kwaad en in de bitterheid.

Wie de ander opzoekt en wil werken aan herstel van een contact die zal het iets kosten.

Wanneer ik iets voor een ander wil betekenen dan kost dat tijd en energie.

Je schrijft een kaartje, je gaat op bezoek, je belt de ander op. Het kost je iets.

Wanneer je iets wil betekenen voor iemand in nood, kost dat je ook emotioneel iets.

Doordat je luistert naar zijn of haar verdriet en gemis, de pijn en zorgen,

Ga je zelf een beetje van die zorgen met je meedragen.

Voel je iets van de pijn, de onmacht, de vragen, de boosheid.

Je wordt deelgenoot in het lijden van de ander.

Maar alleen op die manier kun je helpen!

Dan stel je je open voor wat de ander doormaakt en meemaakt.

Kun je iets dragen van de last die de ander te dragen heeft.

Sta je naast hem of haar en verbind je je leven aan hem of haar.

 

[#7] Wat Jezus heeft gedaan is dat Hij ingegaan is in ons leven.

Hij heeft het aardse bestaan gedragen, maar ook de ziekte gedragen.

Hij heeft gehuild om de dood van Lazarus.

Onze overtredingen nam hij op zich, Hij werd een man van ziekte en smarten (Jes 53)

Hij heeft de diepste pijn van de wereld willen dragen.

Zijn lijden heeft werkelijk te maken met de pijn van oorlogen, ruzies en kwaad.

Hij heeft de macht van de duivel en het kwaad willen breken, door deelgenoot te worden.

 

[#8] Als je dit op je in laat werken, helpt dat hopelijk om met je verstand dit te begrijpen.

Om met je gevoel het te ervaren: en de liefde van Jezus in je hart te laten komen.

Maar hopelijk mag dat je ook in beweging zetten naar de ander.

Waar relaties moeilijk zijn, waar er een schuld is opgebouwd.

Waar ondoordacht of bewust er afstand is gekomen.

Nodigt God je uit om te werken aan vergeving en verzoening.

Dat is geen gemakkelijke weg, het kost energie om de pijn van de ander binnen te laten.

Maar dat is wel de weg van de liefde. En uiteindelijk groeit daar iets mooiers uit.

 

God gaf in liefde zijn Zoon voor onze schuld.

Ik hoop en bid dat die liefde zo je hart heeft bereikt, dat het je in beweging zet.

Zodat jij binnen jouw vriendschappen mag bouwen, in plaats van afbreken.

Mag planten, in plaats van uitrukken. Dat je vrucht mag dragen.

Omdat God ons wil vullen met hoop: hoop op een volmaakte wereld in liefde.

Amen.