Johannes 7 - Leven uit de Bron

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] ZELF LEVEN UIT DE BRON: Wat was de dag dat je het meeste dorst had?

Dat als je geen water zou krijgen je echt flauw zou vallen, niet meer verder zou kunnen.

Zoals ik laatst zag van vluchtelingen die proberen Saudi Arabië te bereiken via de woestijn.

Velen halen het niet omdat ze in de hete woestijn omkomen door gebrek aan water.

Ik heb zelf twee keer meegemaakt in de bergen dat ik me ernstig zorgen maakte.

Zou ik wel op tijd kunnen drinken, wat was het heet, wat was er weinig schaduw.

Zelfs de laatste druppels uit mijn drinkbidon schudde ik er nog uit.

Wat was ik blij dat ik bij een bron in de bergen kwam, waar ik mijn dorst kon lessen!

 

[#2] De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Zegt Psalm 23.

Wie Hem kent, hoeft geen dorst meer te kennen, want Hij brengt je naar het water, naar de bron

Hij geeft je inwendig in de ziel nieuwe kracht. Dat voorkomt dat je leegloopt, uitdroogt.

Wat geweldig als je zo’n coach, helper, trainer, herder, leidsman hebt.

Zelfs in de woestijn was hij de geestelijke rots waar ze uit dronken – dat was Christus (1 Kor 10:5)

Hij doet je elke dag weer inademen van zijn goedheid en Genade! Je bent geliefd!

> Jezus is op het grote feest in de tempel in Jeruzalem. Kijk, de priester komt met water uit de bron!   

Er klinkt de tekst uit Jesaja 12:3: Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.

De mensen hebben het gezien, en zijn blij dat het feest weer volgens de regels gegaan is.

Maar Jezus dan? Ze zien hem niet? De echte bron van redding lopen ze voorbij.

Jezus stapt naar voren en roept, krijst het uit: Ik ben de bron van Levend water!

Als kwetsbaar mens hier op aarde: vind mij om het eeuwige leven te krijgen.

Als je ziet dat er sterven en ziekte is, als je alleen of gepest bent, Als je radeloos of hulpeloos bent.

 Arm of rijk, wie je ook bent: Kom naar de bron, naar Jezus, die je dorst kan stillen!

 

[#3] Jezus stond aan de zijkant, de mensen zagen Hem niet. Liepen hem voorbij.   

Waar staat Jezus in jouw leven? Hoe vaak zoek je hem door zijn woorden te lezen in de bijbel?

Door met Hem te praten en alles te vertellen in je gebed? Door trouw naar de kerk te gaan?

Maar … heb ik dat nodig? Leuk dat anderen er wat aan hebben, maar wat heb ik er nu aan?

Als het leven mooi en goed gaat, lukt het vaak wel. Er is vermaak en plezier.

Maar als je leven opeens stil staat, in elkaar stort, als er ziekte komt, eenzaamheid, als Ps. 63:2 komt?

God, naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.

Toen ik bijna neerviel van de dorst, dacht ik: waarom ben ik niet gestopt bij dat laatste waterpunt?

Heb je dan voldoende water, ken je dan de bron, Is er dan de Heer die je kan dragen en helpen.

Misschien denk je: ik ben niet zo’n lezer, ik heb niet zoveel tijd, het is toch ingewikkeld.

Het hoeft niet veel, pak een boekje erbij of lees met anderen. Maar neem wel de tijd, uiteindelijk levert het je meer tijd en kracht op dan het kost. Ga zo ermee bezig, niet als puzzelboekje, maar als Gods liefdesbrief voor jou.  

Daarom ik hoop dat je elke dag mag Leven bij de Bron en daar je kracht uit mag halen!

[#4] SAMEN LEVEN UIT DE BRON: We gaan een nieuw seizoen als gemeente van Heemse.

Samen leven uit de bron. En ik heb van de week weer veel mensen gesproken.

Sommigen van u menen dat die bron halfvol zit: kijk eens wat we krijgen.

Aan muziek, preken, kaartje, meeleven, liefde betrokkenheid, wat een parels van mensen.

Zo ontzettend veel vrijwilligers werk en zo’n mooie boodschap die we mogen delen.  

Maar ook degenen die zeggen dat die bron halfleeg is. Er vertrekken mensen naar links en rechts.

Na Corona zit de kerk nog niet zo vol als er voor.

De tijd verandert, de kerk verandert: ging het maar als 40 jaar geleden.

We moeten duidelijke afspraken maken.

 

[#5] Nu was er eens een herder die wilde zijn schapen ook bij elkaar houden.

Hij dacht is bouw een stevig hek en dan zorg ik dat die dieren zo bij elkaar blijven.

Maar de schapen van het niet fijn. Ze zag groener gras bij de buren, of frisser water wat hogerop.

En de schapen bleven onrustig en ze waren niet tevreden.

Toen legde hij aan zijn buurman het probleem uit. Hij zegt: ik heb daar nooit last van!

Ik heb geen hekken, maar ik heb gezorgd dat er een mooie frisse bron is en eten voor de schapen.

De hekken heb ik niet nodig, want de dieren willen niets liever dan hier komen.

Jezus zegt: ik ben de goede Herder, de schapen kennen mijn stem. Ze vertrouwen mij.

Bidt dat we een gemeente mogen zijn waar de genade van Christus centraal mag staan.

Dat Hij die het levende water uit Genade geeft ons samen mag binden.

Laten we bidden dat we zo gemeente mogen zijn, bid voor ons als predikanten:

Geef dat het levend water uit de bron steeds helder toe mag stromen (Gz 171)

Dan zijn we oud en jong, rijk en arm, getrouwd en niet getrouwd, blank of bruin:

Maar je bent samen op weg, omdat je samen wil drinken uit die bron.

Wil leven van genade, en elkaar wilt vergeven uit genade.

[#6] Misschien zeg je: ik zie dat niet zo in de gemeente. En inderdaad dat kun je niet altijd zien.

Maar samen leven uit de bron wil zeggen: bevraag elkaar er ook op, doe bijbelstudie of vereniging.

Misschien ben je niet zo’n prater. Maar als je een keer echt een mooi gesprek hebt samen:

Over die moeite in je relatie, over die uitdaging in de opvoeding, over problemen op je werk,

Over die ziekte je dwars zit, over dat trauma dat je zo belemmert ..

Wat is het mooi als je elkaar dan mag helpen en bemoedigen door op de bron te wijzen.

Om samen te delen in het mooie wat God geeft. Elkaar Gods zegen te wensen; voor elkaar te bidden!

 

 

[#7] Delen uit de Bron:

We worden door Jezus opgewekt om innig met hem verbonden te raken.

Wanneer dat gebeurt word je vol van de Heilige Geest.

Vol van het levende water: Je kunt dat water op twee manieren ontvangen.

Het even tot je nemen en weer weg laten stromen. Als water dat je in een mandje doet.

Maar Jezus zegt: als je in mij blijft, blijf ik in jou!

Ik wil innig met jou verbonden zijn. Dan wordt je diepste innerlijke met Hem gevuld.

Een overvloed van levensvreugde komt dan in je.

Dan ga komt de rust en vrede van God in je hart, en dat mag je dan delen en uitstralen.

Zoals de profeten al zeiden: een stroom van levend water komt op gang.

 

[#8] Als je teleurgesteld bent, het idee hebt dat je alleen staat en door de woestijn moet,

Dan mag door de Geest het land om je heen vochtig worden. Wat dor en droog is ontvangt water.

Wat doods is komt tot leven. Alles gaat groeien en bloeien.

Een onoverwinnelijke en onstuitbare levenskracht.

Het water wordt een stroom, een prachtige fontein.

Dan mag je een ander een flesje water aanreiken die dat nodig heeft.

Misschien wel op het moment dat hij het het meest nodig heeft!

 

[#9] Juist daarin wordt ook het werk van de Geest van Pinksteren extra zichtbaar.

Het doortrekt heel je bestaan: je emoties, je denken, de muziek die maakt,

Je werk, je relaties … alles gaat doorstromen van de creativiteit van de Geest.

Jezus werd verdrietig van al die mensen, die het levende water niet zagen.

Hij riep de mensen naar zich toe: en wees op zichzelf als het levende water.

Maar gelijk maakt hij die omdraaiing: Jij wordt dan een bron van levend water voor die ander.

Juist als je zelf geliefd bent, kun je ook liefde tonen aan de ander.

Laten we bidden dat die beweging ook steeds meer op gang mag komen.

Dat je ogen en oren open gaan voor wie kan helpen. Laten we bidden voor elkaar.

Bidden voor de wereld: Libie, Marakko.

En bovenal het goede doen: in de buurt, in de kerk, om je heen. Amen.