Johannes 4 - Inspireer elkaar tot een leven uit de Bron!

Preek Heemse, 3 maart 2024 (Themazondag – Leven uit de Bron – Inspireren)

Tekst Johannes 4

 

Geliefde gemeente,

[#1] Wie is voor jou echt iemand van wie je veel wil en kan leren? Wie is je grootste voorbeeld?

We hebben allemaal voorbeelden nodig om van te leren.

Als je in de zorg werkt of wil werken, leer je van iemand die dat met liefde doet.

Als je in de ICT verder wil doe je dat omdat je geïnspireerd werd door anderen.  

Of je ziet hoe iemand liefdevol met kinderen omgaat en wil dat zelf dan ook zo doen.

Een voorbeeld spreekt je aan in de manier waarop hij of zij de dingen doet.

Als je een goed voorbeeld dichtbij hebt kun je er veel van leren:

Waarom kan Max Verstappen zo goed racen? Matthieu van der Poel zo goed fietsen?

Ruben van Bommel zo goed voetballen?

Ze hebben allemaal thuis een vader gehad als voorbeeld van wie ze veel konden leren.

Als je vader een goede boer is, leer je zelf een goede boer te zijn.

Goed voorbeeld, doet goed volgen!  

[#2] Vandaag hebben we het over samen leven uit de bron, en dan elkaar inspireren.

In de kerk, in het geloof heb je ook voorbeelden nodig.

We willen in de kerk van elkaar leren. Daarom nodigen we soms ouderen uit bij de jeugd.  

Op catechisatie spraken de jongeren met meneer Willering.

Wat bijzonder dat iemand vanuit zijn lange leven mag vertellen aan jongeren.

De oudere catechisanten hadden een gesprek met Kees.

Over hoe God zijn leven leidde, hij zich voelde als een schaapje dat gezocht werd.

We willen samen leven uit de Bron, en dat betekent elkaar inspireren.

Jongeren vertelden op catechisatie hoe zij anderen als voorbeeld hadden.

Hun vader, een jeugdleider, een goede vriend, de dominee.  

[#3] Voor de Samaritanen wordt de Samaritaanse vrouw een voorbeeld.

Al kun je je afvragen hoe deze vrouw een voorbeeld kan zijn!

Ze zou eerder een voorbeeld zijn van hoe het niet moet.

Ze heeft met vijf mannen samengeleefd, en woont nu met iemand die haar man niet is.

Het lijkt erop dat ze niet zomaar alleen daar bij de bron zit.

De mensen moeten haar niet, ze wordt met de rug aangekeken.

Wie gaat er anders midden op een hete dag, alleen naar de bron.

Normaal gingen de vrouwen samen water halen.

Toch is deze vrouw, degene die een voorbeeld wordt.

Als wij om ons heen kijken, zien we ook allemaal heel gewone mensen.

Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal: zijn verdriet, zijn pijn, zijn zonde.

Er is blijdschap en er zijn mooie momenten.

We zijn misschien onzeker, roekeloos, ondoordacht of teleurgesteld.

Wat kun je als vader of moeder je soms tekort voelen schieten.

Hoe kun je werkelijk er voor je kinderen zijn, tijd maken, praten over het leven?

Moet een voorbeeld niet een heilige zijn, iemand die echt goed is, zonder zonde?

Hoezo kan een gewoon mens een voorbeeld voor ons worden?

[#4] Toch wordt deze vrouw een voorbeeld voor de Samaritanen:

Zij gaat na haar ontmoeting met Jezus de stad in en zegt: Kom mee!

Er is iemand die alles van mij weet.

Zou Hij niet de Messias zijn?

Toen gingen de mensen mee de stad uit naar Jezus toe!

De mensen uit Samaria gaan naar de Bron omdat er iemand is die hen erop wijst.

Er staat: veel mensen in de stad komen tot geloof omdat de vrouw zegt: 

Er is iemand die alles van mij weet, die heel mijn leven kende.

Mijn worstelingen, mijn zonde, mijn moeite.

Voor deze vrouw is het zo bijzonder dat iemand haar echt helemaal kent.

Jezus moet wel de zoon van God zijn.

Tegelijk is Hij meer dan zomaar een profeet. Een wonderdoener.

Hij is degene die haar levend water kan geven, die haar rust en vertrouwen kan geven.

Die haar wil helpen door het leven heen.

Er staan geen hekken om de bron. Maar er zijn wel richtingwijzers:

Wijs elkaar op Jezus. Neem elkaar mee. Vertel over wie Hij voor jou wil zijn.

Laat jij je wijzen? Hoor jij, ook via anderen de stem van de goede herder?

Maar wil je zelf ook anderen erop wijzen? Als jeugdleider, als ouderling?

Als deelnemer in het kinderwerk, als moeder of vader, als zuster of broer, vriend of vriendin.

[video 1: Hoe is Jezus levend water voor U?]

[#5] Uiteindelijk gaat het dan niet om wie jezelf bent.

Het gaat erom wie Jezus wil zijn. Er staat: ‘doordat de mensen bij Hem komen,

komen er nog veel meer mensen tot geloof komen. Ze geloven dan om wat Jezus zegt.

We geloven niet langer, om wat jij verteld hebt, maar omdat we Jezus zelf ontmoet hebben!

Wat gebeurt er in de ontmoeting met Jezus?

Laten we daarvoor terug gaan in de tekst.

Als Jezus bij de bron komt vraagt hij water aan de vrouw.

Heel bijzonder: een Jood aan een Samaritaan, een man aan een vrouw.

Jezus oordeelt niet, hij ziet de mens, zoals ze is.

Hij vraagt om water. Deze vrouw kan aan een verreisde, vermoeide Jezus water geven.

Als de vrouw vraagt: ‘Hoe is dit mogelijk!?’ dat U met mij spreekt en mij ziet en mij vraagt,

zegt Jezus: ‘eigenlijk zou u mij om water moeten vragen.’

Dat snapt ze niet: de put is diep, Hij heeft geen touw, Hij is niet de vader Jakob.

Ze denkt dat Jezus echt water wil geven, maar dat wil Jezus niet.

Hij legt uit: ik kan je levend water geven, waar je geen dorst meer van krijgt.

Dan denkt ze; dat zou mooi zijn. Niet meer elke dag naar die bron sjouwen.

Niet meer steeds water hoeven drinken. Zou voor ons misschien ook wel fijn zijn 😉

Dat je niet meer hoeft te werken voor je geld, dat je niet steeds weer hoeft te eten.

Dat je niet steeds weer moe wordt, en uitgeput en dat je weer iets nodig hebt.

Dat er nooit meer dorst in je leven is.

Maar dan heeft ze het nog niet begrepen. Het gaat hier niet om zomaar hulp in je leven.

Het gaat hier om de genade van Christus. Dat er iemand in je leven komt die je rust geeft.

Die je bevrijdt, die je zonden wil vergeven. En zo begint Jezus opeens over haar man.

En dan blijft ze nog wat op de achtergrond: ik heb geen man.

Maar Jezus laat zien dat Hij alles van haar weet.

Hij kent haar leven, Hij weet van haar zonde en moeite.

Toch wil hij haar levend water geven, toch mag ze dat aan Hem vragen.

Ze ontvangt als het ware zijn genade. Zijn vergeving. Zijn liefde. Zijn zorg.

En dan komt er rust in haar leven: ik mag leven vanuit de vergeving.

[#6] Ik hoop dat je die rust zelf ook gevonden hebt.

Dat je weet wat het is om Jezus te kennen. Dat anderen je op Hem gewezen hebben.

Maar dat je daardoor vooral Hem ook zelf ontmoet heb.

Met name als het moeilijk is door de omstandigheden. Als je in dat dorre bomen dal bent.

[Willering video 2] De jongelui op catechisatie waren helemaal stil, toen Willering dit vertelde.

Toen ik vroeg: wat wil je in je leven onthouden, zeiden ze: we willen alles wel onthouden.

Alles is wel belangrijk!

Maar iemand zei ook: mijn hele leven onthouden, dat is wel heel lang? Ik weet niet of ik dat kan!

[#7] In Hebreeën 12 staat dat het ook moeilijk is.

Zelfs als er zoveel gelovigen genoemd zijn in Hebreeën 11: Abel, Noach, Abraham.

De zonde trekt aan ons, de duivel is aan het vechten in onze levens.

Wij kunnen soms zo op zoek zijn naar vervulling dat we het op de verkeerde plekken zoeken.

Zout water gaan drinken. Water waar je alleen maar meer dorst van krijgt.

Wat ik bedoel? Dat je naar de afgoden gaat, naar leegheid, naar drank, drugs, jezelf God maakt.

Dat is dan geen levend water, maar dood water. Water waar je niets aan hebt.

Maar, zegt de schrijver, als er zoveel geloofsgetuigen om ons heen zijn,

dan sporen zij ons juist aan om vol te houden. De wedstrijd tot een goed einde te brengen.

Juist als je goede voorbeelden hebt, kun je de wedstrijd aan.

[#8] Je kunt je afvragen: hebben we wel voorbeelden nodig in de kerk.

Gaat het niet allereerst om Jezus? We zetten toch geen beelden van heiligen neer?

Nee, gelukkig niet. Niemand anders kan je redden dan Jezus.

Maar toch staat de bijbel vol met verhalen van mensen die ons voor zijn gegaan.

Hebben we de stoet van heiligen om ons heen.

Zegt ook Paulus: volg mijn voorbeeld na (1 Kor 1:11)

We hebben elkaar wel echt nodig om van elkaar te leren.

Jij bent nodig om een voorbeeld te zijn voor anderen.

[#9] Maar tegelijk: al die voorbeelden wijzen vooruit naar Jezus.

We voelen onszelf misschien onzeker, tekort schieten.

Maar elkaar inspireren, betekent niet dat je zelf volmaakt bent.

Als vader, als dominee weet ik hoe lastig het kan zijn om Jezus echt centraal te stellen.

Het blijft voor ons allemaal een strijd, maar wel om je steeds weer op Jezus te richten.

Maar juist als je dat weet kun je anderen iets laten zien van Jezus.

Hij die zelf de weg helemaal gegaan is. Naar het kruis op Golgota.

Die ook allemaal moeite, verdrukkingen, strijd kende.

Zijn leven ging niet vanzelf: Hij hield het doel voor ogen.

Hij hield stand en zit nu aan de rechterhand van Gods troon.

Wie is jouw voorbeeld? Ik hoop dat je vooral Jezus als voorbeeld hebt.

Dat anderen jou op zijn voorbeeld mogen wijzen.

Dat je Hem mag leren kennen: daardoor leert drinken uit de bron.

Zodat je net als dat bloemstuk: mag bloeien door het levende water! Amen.