Johannes 21 - Heb je mij lief? Volg mij! (Belijdenis Noord)

Preek Heemse, 4 juni 2023, belijdenisdienst

Tekst: Johannes 21:15-19

 

[#1] Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#2] De dominee vroeg mij of ik dit jaar belijdenis ga doen.

Ben ik daar klaar voor? Wil ik dat?

Waarom zou ik het niet doen? Ben ik wel genoeg bezig met mijn geloof?

Sommigen zeiden: nee, ik merk en voel nog te weinig, ik ben er nog niet aan toe.

Maar anderen zeiden: Ik ben wel veel bezig met het geloof.

Je groeit er naartoe: iemand merkt dat je uit jezelf naar de kerk wil, en niet omdat het moet.

Dat je veel beter begrijpt waar het over gaat en wie Jezus is.

Dat je meer voelt bij de liederen die gezongen worden.

Stijn zegt: het is niet dat ik alles zeker weet, maar ik geloof dat ik ook kan groeien bij de vragen die ik nog heb. God zal voor mij zorgen.

Iris zegt: ik merk dat er iemand is die voor mij zorgt in goede en slechte dagen.

Toen we deze tekst lazen viel het op hoezeer dit eigenlijk ook de vraag van Jezus is.

Als Jezus verschijnt aan de oever van het meer, springt Petrus uit de boot.

Hij haast zich naar Jezus toe. Hij helpt om die 153 grote vissen aan het land te brengen.

Met elkaar gaan ze eten: het is de derde keer dat ze Jezus zien nadat hij is opgestaan.

En dan stelt Jezus deze vraag: heb je me lief, hou je van mij Petrus?

De allesbepalende vraag als het gaat over geloven.

Je kunt verschillend over dingen denken; je kunt verschillende wegen kiezen;

Je kunt in verschillende periodes van je leven zitten: met geluk, met moeite en vragen.

Je kunt veel hebben mee gemaakt, en met de groep van dinsdagavond hebben we dat wel gedeeld.

Maar je kunt ook nog heel jong en onbevangen in het leven staan.

Maar de kernvraag is: heb je de Here Jezus lief. Heb je Hem leren kennen.

Heb je gezien hoe groot zijn liefde en genade is en hoe Hij alles voor je over had.

Heb je ervaren dat het goed is om een relatie met hem op te bouwen:

Door muziek te luisteren, een dagboekje, naar de kerk te gaan, te bidden, te lezen.

Dat Hij echt elke dag met je is.

Wanneer je Hem liefhebt, dan wil je naar Hem toe en dan wil je voor Hem gaan!

[#3] Dat vraagt Jezus dan aan Simon Petrus.

Hij spreekt hem aan met de naam waarmee Hij hem eens zelf geroepen had.

Simon, zoon van Johannes.

Eens was Jezus naar hem toegekomen.

Had gezegd: laat die vissersnetten maar liggen en volg Mij!

Toen was Petrus Jezus gevolgd. Hij was meegegaan en had geluisterd.

Je kunt het vergelijken met hoe Jezus jullie al geroepen heeft in de doop.

Hij was er al: Hij koos al voor je; Hij gaf zijn Heilige Geest.

Deze Petrus was toen ook echt tot geloof gekomen.

Hij had als eerste belijdenis gedaan.

Toen sommigen zeiden: Jezus is bijzonder, Jezus is een profeet, hij doet wonderen.

Had God het hem doen geloven: Jezus is de zoon van God.

Hij kwam met die belijdenis. De belijdenis die nog steeds de basis voor de kerk.

Voor  elke belijdenis, voor elke dienst, voor elke gelovige:

Ik geloof dat Jezus de zoon van de levende God is.

Omdat je dat gelooft, omdat Hij je roept, omdat je Hem lief hebt, daarom doe je belijdenis.

 

[#4] Maar dat ging voor Petrus niet vanzelf. Hij was altijd wel haantje de voorste.

Hij had wel een grote mond. Hij zei wel: ik heb je U meer lief dan alle anderen.

Als iedereen U verlaat zal ik bij U blijven.

Maar toen puntje bij paaltje kwam, ontkende hij dat hij bij Jezus hoorde.

Zei hij dat hij Jezus niet gekend had.

Jezus had het voorzegd: dit zal gaan gebeuren. De duivel heeft het juist op jou gemunt.

Hij zal je testen en proberen te laten struikelen met zijn duivelse trucjes.

Nog voor de haan drie keer gekraaid heeft zul jij drie keer zeggen dat je me niet kent.

Dat je me dus eigenlijk helemaal niet liefhebt, niet bij Me wilt horen,

Dat je zeker niet alles voor me over hebt. Je hebt me niet verdedigd tot het eind.

 

[#5] Nu staan jullie hier: ‘Ik heb Jezus lief’, “Ik heb wel eens wat vragen’, maar ik geloof in Hem.

Je hebt hem lief: door hem niet alleen te laten, maar een relatie met hem te hebben.

Hem niet de rug toe te keren, maar met hem in verbinding te staan.

Je belooft je in te zetten in de gemeente, hem te volgen met hart, hoofd en handen.

Maar … wanneer je vaste moment van bidden is bij het eten of voor het slapen, en je doet het niet, laat je Jezus dan niet in de kou staan?

Maar … als je gevraagd wordt om mee te helpen in de kerk of mee muziek te maken voor Hem, maar je hebt geen zin, is Jezus dan niet teleurgesteld?

Maar … wanneer je bed lekker zacht is en je denkt ‘ik luister wel online’, draai je de kerk het lichaam van Jezus dan niet de rug toe?

Maar … als er iemand is die Jezus niet kent is en je moet kiezen om de zondag vrij te houden, iets te zeggen van vloeken of uit te leggen dat je gelooft, maar je doet het niet, voor wie kies je dan?

Ik noem expres even wat voorbeelden die misschien even blijven haken.

Ik noem voorbeelden waarvan je denkt: dat heb ik ook wel eens, doe ik het dan wel goed?

Maar ik doe dat, omdat hier geen modelgelovigen staan.

Ze doen geen belijdenis omdat ze een bepaalde mate van heiligheid hebben: en zeggen zie ons eens.

Sommigen willen hier liever helemaal niet zo staan.

Dit zijn gelovigen, waarin anderen wel eens teleurgesteld zijn, die in zichzelf wel eens teleurgesteld zijn. waarin Jezus wel eens teleurgesteld is.

Maar ze staan hier omdat ze Jezus liefhebben. Omdat ze geloven in zijn vergeving en liefde.

Omdat ze bidden om kracht en vooral zijn Heilige Geest om met Hem te kunnen leven.

[#6] In die zin staan hier gelovigen als Petrus.

Want als Petrus gegeten heeft met Jezus, en het ontbijt is op.

Dan hangt er een spanning in de lucht. Kan Jezus nog wel op Petrus aan.

Is Hij nog wel te vertrouwen? Wil Petrus wel zijn leerling zijn en hem volgen.

Hoewel Petrus al als eerste naar Jezus was toegekomen,

Wil Jezus het toch zeker weten.

En Hij noemt hem bij zijn ‘doop naam’, zijn eerste naam: Petrus heb je me lief, meer dan de anderen.

En Petrus zegt het heel eerlijk: Heer ik heb u lief. Wat ik ook gedaan heb. Die liefde blijft.

Zijn hoogmoed en trots is weg, hij herhaalt niet dat hij hem meer dan de anderen liefheeft.

Hij heeft hem gewoon lief. Van die liefde moet hij het hebben.

En dat vraagt Jezus dan nog twee keer. En twee keer zegt Petrus ik heb u lief.

Drie keer had hij het ontkend toen Jezus gevangen was,

Drie keer heeft hij nu gezegd dat hij Jezus toch lief heeft.

En hij kan niet met bewijzen komen, behalve dan door te zeggen dat Jezus alles weet!

Dat is het enige bewijs: de Here Jezus kent zijn hart.

En zo kent Jezus ook jullie hart: hij ziet het dat je ja zegt. Dat je van Hem houdt.

Geen automatische keuze, maar een bewuste keuze, een stap in je geloof.

Een stap in je leven, in de gemeente van Jezus Christus hier in Heemse.

[#7] Van daaruit volgt dan een nieuwe opdracht.

Jezus wil niet alleen dat die vissers vissers van mensen worden.

Zo had hij hen eerst geroepen. De leerlingen mochten vertellen over Jezus.

Maar Hij wil ook dat ze hun plek innemen binnen de kerk.

Dat er gezorgd wordt voor de schapen en de lammetjes.

Al die verschillende mensen in de kerk, jong en oud, import en autochtoon.

Getrouwd, gescheiden, alleen, homo, hetero, moe, energiek, bedroefd en blij.

Jezus geeft de apostel Petrus een speciale taak: om leiding te geven.

Maar daarin laat hij ook zien wat jouw taak is.

Als je echt met Jezus verbonden bent en hem lief hebt,

Dan wordt je bevrijd van egoïsme en een happy feeling geloof wat aan jouw wensen voldoet.

Dan gaan je ogen open voor de schapen en lammetjes om je heen.

Je ziet dat je niet alleen veel krijgt en ontvangt, maar je ziet ook dat je veel mag geven.

Aan mensen die heel anders en verschillend zijn. Maar die allemaal liefde voor Jezus hebben.

Bij wie je aan de tafel van brood en wijn mag plaats nemen. Een plek samen, rondom Jezus.

[#8] En tenslotte zegt Jezus dan ook volg mij.

Wij weten niet wat de toekomst brengt.

De oceaan is wijds en diep, en de golven kunnen overslaan.

Als je jong bent, ben je misschien wel ondernemend en vol energie.

Petrus kon gaan en staan waar hij wilde.

Maar hij zou Jezus letterlijk volgen. Zijn armen zouden vastgebonden worden aan het kruis.

Op zijn kop zou hij gekruisigd worden.

Een afschuwelijke weg. Maar Hij zou hem gaan. Omdat hij Jezus lief had.

Omdat Hij hem niet meer zou ontkennen, maar tot het eind zou volgen.

Petrus mocht leren van zijn fouten, mocht leven van vergeving, hield zijn blik op Jezus.

Er zijn nog steeds christenen die vervolgd worden.

Hoe jullie weg zal  gaan weten we niet. Wij willen om jullie heen staan.

Hij zal altijd met je meegaan en je veilig leiden. Hoe de toekomst ook zal zijn.

Daarom wil Hij je leiden door zijn Heilige Geest ! Amen