Jeremia 31 - Gods grote trouw wil jou liefde leren!

Preek Heemse, Heilig Avondmaal 14 april 2024

Tekst: Jeremia 31:31-37; Matteüs 26:26-30

 

Geliefde gemeente van de triomferende Heer Jezus Christus,

[#1] ‘Hé, wat geweldig dat je hier ook bent’, hoorde ze laatst op dat feestje.

Bij die activiteit zei hij opeens: ‘Wat mooi dat je ook meedoet’.

Opeens kwam dat appje: ‘Ga je vanavond met me mee, lijkt ons gezellig.’

‘Wat gaaf!’, stond onder haar bericht op Instagram.

Wat is het prettig als je gezien wordt, geliked wordt, als je er mag zijn.

Dat iemand in de pauze even naar je toekomt, dat iemand echt naar je luistert.

Wat deed het me van de week goed dat toen ik uit de lift kwam in het ziekenhuis in Enschede,

Dat de behandeld arts van Wytze, die ik afgelopen jaren een paar keer gesproken had,

mij herkende en even met me sprak.  

 

[#2] Juist hier in de kerk willen we leren om er voor elkaar te zijn, elkaar te zien.

Om oog voor elkaar te hebben. Dat moeten we leren, want soms gaat het ook zo mis.

Vroeger niet. Bij Adam en Eva was het goed.

Ze konden zo praten met God, eten van de vruchten, in de avondkoelte, in het paradijs.

Zonder schaamte voor elkaar, zonder misverstanden.

Maar als het dan mis gaat, en ze voor het kwaad kiezen, worden ze bang en onzeker.

Ze schamen zich voor elkaar, ze schamen zich voor God.

Maar God zoekt hen op! Hij roept: Mens, waar ben je? Ik laat je niet los.

Soms voel je je alleen, niet gezien, afgewezen. Mis je liefde. Maar God is trouw!

Ook bij Jeremia klinkt niet: jullie zijn niet trouw, dus ik kies wel een ander.

God is niet van de wegwerp cultuur: zo van deze ligt me niet, ik pak een ander.

Nee, Hij zegt: ik vernieuw mijn verbond, ik maak een nieuw begin, ik wil verder met jullie!

Zolang eb en vloed elkaar afwisselen, zolang de aarde bestaat.

Ik toon mijn trouw: zolang ’s morgens de zon opgaat, en ’s nachts er maan en sterren zijn.  

Wat ik mooi vond is: zolang de hoogte van de hemel niet gemeten wordt

en de diepte van het fundament van de aarde niet gepeild.

We kunnen veel, de wetenschap kan veel, maar niemand snapt uiteindelijk alles.

Zo groot, zo oneindig, zo geweldig is Gods liefde en trouw voor ons. Hij ziet je staan!

[#3] Hoe is het mogelijk dat God toch liefde blijft tonen? Hoe kun jij dat leren?

Dat kan als je je richt op Jezus, op zijn lichaam en bloed, op brood en wijn.

Want Jezus zegt: wat is nu het nieuwe verbond? Dit brood, deze wijn zijn het nieuwe verbond.

Eerst was God onzichtbaar, op afstand, in de hemel.

Maar in Jezus is God een lichaam geworden. Hij is maar niet in een lichaam gekomen.

Nee: God zelf, is aards, menselijk geworden. Hij is dichtbij gekomen.

De leerlingen konden met Jezus praten. Zien en ontdekken wat echte liefde is.

Jezus liefde ging zo ver dat Hij, zelfs zijn leven over had voor u, jou en mij.

Dit lichaam werd gebroken, onze zonden werden vergeven,

Hij wil elke keer als we de ander niet zien staan wegnemen en vergeven.

Jezus liefde ging zover, dat Hij bereid was zijn leven te geven.

Zo is God niet meer ver weg, maar heeft Jezus door zijn voorbeeld liefde willen leren.

Merk je hoe Hij jou ziet staan? Hoe Hij zegt: ‘Ik laat je niet los’. Je bent kostbaar voor mij!   

 

[#4] Zijn liefde, zijn verbond gaat verder. Die zie je niet alleen in de via dolorosa, in zijn lijden.

Jezus is ook Jezus overwinnaar. Hij behaalde de overwinning, stond op uit de dood.

Hij triomfeerde. Hij ging naar de hemel en zond zijn Geest.

Dat is waar Jeremia ook over schrijft: die wet wordt niet meer van buiten opgelegd,

Het is niet meer: je moet liefhebben, maar door de Geest wordt je van binnen warm.

En wij als gemeente zijn nu het lichaam van Jezus. Jezus is niet vaag.

Zijn lichaam zie je in het brood dat we samen eten, de wijn die we samen drinken.

[#5] Soms kun je teleurgesteld zijn.

Soms krijg je niet zoveel aandacht in het gezin als je zou willen.

Heb je liefde gemist van je vader of moeder. Van een goede vriend of vriendin.

Lukt het je niet om liefde te geven, door wat jij hebt meegemaakt.

Ik hoop dat je mag zien op de Via Triomphalis: Jezus’ Triomf, Jezus overwinning.

Dat je hier in de gemeente: oog hebt voor elkaar. Dat je niet alleen hoort:

Wat fijn dat je er bent; Hoe is het met je. Maar dat je ook leert om dat zelf te doen.

Door de kracht van de opstanding. Doordat je samen het lichaam van Jezus bent.

Door een appje, een vraag, een telefoontje, een bezoekje. Dan blijft liefde geen vage term.

Maar dan werkt de Geest in je. Dat je daar de kracht voor mag krijgen.

Omdat God trouw is en vol liefde elke morgen, en je dat proeft in brood en wijn! Amen