Jakobus 5 - Leer geduld!

Preek gehouden 19 november 2023

Thema: Geduld, Jakobus 5:7,8

 

[#1 tekstdia]

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus,

[#2] Even geduld a.u.b.!

Het geduld kan op allerlei momenten van je gevraagd worden.

Als er een storing is in de machine op je werk, als er een storing is op TV of je telefoon vastloopt.

Of wanneer je moet wachten in de rij.

Laatst bij het bloedprikken … drie kwartier wachten voor zo’n klein prikje.

Of bij de tandarts, je bent al zenuwachtig en dan moet je ook nog wachten.

Ben jij dan geduldig. Kun jij rustig wachten?

Of wil je door? Heb je haast? Kun je je tijd wel beter besteden?

Geduld heb je soms ook nodig bij pijn. Ook als je bij de tandarts op de stoel ligt.

De behandeling gaat beginnen. Boren, trekken, schaven, bijwerken.

Het lijkt tijden te duren. Je mag je handopsteken als het pijn doet.

Je houdt nog even vol. Zou het nu een keer klaar zijn.

Lukt het je om de behandeling vol te houden? Om geduldig te zijn?

Soms luister ik naar de muziek, of denk ik aan de pijn die Jezus leed aan het kruis.  

Maar wat ben ik blij als het weer afgelopen is. Wat kan zoiets lang duren!

[#3] Vanmorgen gaat het dus over geduld.

Ik hoop dat de preek je helpt om na te denken over je geduld.

Om misschien te groeien in iets meer geduld.

Het is mooi als je geduld hebt, het is een vrucht aan de boom.

De boom waar we het vorige week over hadden: een vrucht van de Geest.

Als je geen geduld hebt, gaan dingen mis: je wilt weg, en hebt geen zin om te wachten.

Als je geen geduld hebt, niet je tong in toom houdt, wordt het zomaar ruzie.

Ik wens je veel geduld toe, en hopelijk leer je het door deze preek!

[#4] Jakobus spreekt niet zomaar over geduld!

De arbeiders werden onderdrukt door de rijke mensen.

Het waren arme, weerloze arbeiders. Als ze schulden hadden, werden ze gevangengezet.

Soms konden ze hun schulden niet afbetalen en stierven ze de hongerdood.

Maar de rijke mensen leefden ongestoord door.

Hoe houd je dat onrecht vol. Hoe hield je vroeger een slavenbestaan vol?

Hoe houd je het nu vol als je als kind in een mijn in Congo moet werken om Coltan te winnen?

Of goedkope kleding gemaakt door mensen in China die van 8:00u tot diep in de nacht werken.

O, zeg je misschien: moeten we alles maar ondergaan? Mag je niet boos worden?

Mag je niet af en toe hard schreeuwen en met je vragen komen: dit wil ik niet!! Dit accepteer ik niet!!

Waarom moet ik dit alles mee maken? Dit onrecht, dit lijden, deze pijn, deze ziekte?

Zeker wel! Al een paar keer heeft Jakobus in zijn brief de rijke mensen aangesproken.

Ze kunnen beter in huilen uitbarsten! Hun kleren zijn door de motten aangevreten.

Hun goud is verroest.

Maar wat moet je nu als arme landarbeider? Als je er maar moeilijk wat aan kan veranderen?  

Hoe kun je het vol houden in deze moeilijke omstandigheden?

Misschien zit je zelf nu wel in een moeilijke situatie die niet kan veranderen.

Op je werk loop je dagelijks aan tegen die collega die anders werkt,

je gaat er met lood in je schoenen elke morgen heen

en je weet niet hoe lang je dit werk nog vol kan houden.

Thuis zijn er spanningen en je relatie staat onder druk: kun je dit wel dragen?

Jij als jongere: je hebt gekozen voor die studie: maar er zijn ook taaie onderdelen.

Lukt het je ook om daar doorheen te bijten? Kun je dat verdragen?

Die ziekte die maar duurt en niet weggaat,

Waar je steeds weer onder lijdt.   

De pijn die je voelt. Of jij die erbij bent als mantelzorger …

waar haal je de kracht vandaan?

[#5] Jakobus wil de armen bemoedigen. Hij wil u, jou en mij bemoedigen.

Hij wijst erop hoe Job toen hij zijn bezit, zijn familie, zijn gezondheid kwijtraakte,

Volhield met een Jobsgeduld. Hij hield stand.

Hoe de profeten, die bespot en uitgelachen werden, toch standhielden en Gods Woord brachten!

Hij zegt: houd moed en heb geduld want de Heer is liefdevol en barmhartig. Hij heeft geduld! 

Om vol te kunnen houden, wijst hij op God. Keert hij het eigenlijk om.

Wat doet Jakobus hier? Hoe bedoeld hij dat? Laat ik het met een voorbeeld uitleggen.

Soms moet ik geduldig wachten, maar ik ben ook blij dat anderen soms geduld met mij hebben.

Van de week moest ik niet op de tandarts wachten,

maar hij op mij want de afspraak stond verkeerd in de agenda.

Thuis moeten ze soms geduld met mij hebben.

Ken je iemand die veel geduld met jou moet hebben of heeft gehad?

[#6] Hoe vaak moet God niet geduld met ons hebben?

Wat was God geduldig … toen Hij in Noach toch verder wilde gaan met de wereld.

Wat was God geduldig … toen Hij de inwoners van Nineve toch niet om liet komen.

Wat was God geduldig … toen Hij het volk na de zonde in de woestijn toch een nieuwe kans gaf.

Als God Sodom en Gomorra wil verwoesten, doet Abraham een beroep op Gods geduld.

Als God het volk wil straffen, smeekt Mozes of God het volk wil sparen. Om zijn eigen naam!

Het volk wordt gespaard! God gaat langs en Mozes ziet iets van God en hoort: ‘De HEER, de HEER,

Een God die liefdevol is en genadig, geduldig en trouw! (Exodus 34:7)

God bevestigt zijn geduld en benadrukt zijn geduld, door zijn Zoon Jezus te zenden.

Wanneer Jezus als kindje geboren wordt, lijden ondergaat, volhoudt en sterft aan het kruis.

Zodat u, jij en ik niet verloren gaan, maar gered worden. Eeuwig leven krijgen.

God regeert. Hij voert zijn plan uit. Ook al is er strijd, oorlog, schreeuw je: hoe lang nog!

Het kruis laat zien: God heeft geduld, Hij leidt de geschiedenis, het is maar niet lijdzaam afwachten.

God is aan het werk! Jezus zal weerkomen! Jakobus wijst erop: Houdt vol tot zijn komst.

Het duurt al lang, maar God wil dat zoveel mogelijk mensen gered worden, vernieuwd worden.

Petrus zegt (2 Petrus 3:8): een ding mag u niet over het hoofd zien.

Voor de Heer is duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar.

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften …

Hij heeft alleen maar geduld met U, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt

en niemand verloren gaat!

Heb geduld, want God heeft geduld met ons: Jij kunt bestaan en leven door zijn geduld!

Hopelijk geeft dat je kracht en geduld, doet het je groeien in geduld in jouw situatie!

Zingen: LB 103c:1,2,3 (Loof de Koning heel mijn wezen, U bestaat in zijn geduld)

 

[#7] Terug naar de vraag: Hoe geduldig ben jij? Hoe kun je daarin groeien?

In het leven van elke dag is het handig als je geduldig kunt zijn.

Spreuken zegt (14:29): een geduldig mens geeft blijk van veel verstand.

Maar een heethoofd, iemand die snel kwaad wordt, maakt zichzelf belachelijk.

Die slaat er zomaar op los!

En: een geduldig mens, is beter dan een sterk mens. Als je geduldig kan zijn, jezelf kan beheersen ben je sterker dan iemand die een stad inneemt (16:32).

Vanuit de tekst is geduldig zijn niet zozeer een kunstje, een tactiek, een foefje.

Het is iets wat de basishouding mag zijn in je leven als christen.

Dat komt omdat je als christen weet dat God de wereld regeert.

Hij zorgt dat alles uiteindelijk op de juiste tijd zal gebeuren.

Hij zal eenmaal terugkomen en alles nieuw maken: verschijnen in luister.

Hij zal oordelen over het kwaad, een eindafrekening maken met de boosdoeners. [oordeel!]

Wie dat gelooft, wie ziet dat God regeert en liefdevol en geduldig is,

mag daar de kracht door krijgen om zelf geduld op te brengen.

Dan hoef je niet zelf te gaan vechten, oordelen, maar mag je het in Gods handen leggen.

Hoef je niet zelf onrustig het leven hier te maken, maar weet je dat God het maakt.

Dan mag je geloven dat je niet hier het volmaakte rijk kan maken, maar bidden tot God.

Dan ga je niet ongeduldig God voor de voeten lopen, maar bid je om geduld en wijsheid.

Zoals die boer in Palestina: Hij is gericht op oogst. Hij heeft daar regen voor nodig.

Zeker als het daar zo droog, zo verzengend heet kan zijn!

Maar hij kan de regen niet eerder brengen, hij kan niet zelf aan zijn plantjes gaan trekken.

Hij weet zich afhankelijk van God.  

(ook als zijn dure zaad in de grond zit en als zijn gezin ervan moet leven).

Maar omdat hij zich richt op de oogst kan hij het volhouden, het geduld opbrengen.

Ik kan niet wachten tot de zon op de zonnepanelen gaat schijnen, maar daar kan ik niets aan doen.

Zo is de boer vol geduld, hoopt dat hij straks vrachten graan kan oogsten.  

Dat is niet te veel geduld: dat is fatalistisch.

Dat zou die boer hebben als hij na het zaaien op vakantie zou gaan tot de oogst klaar is.

Hij moet echt wel werken, jij moet je plek innemen, maar je weet dat God het uiteindelijk leidt.

Dat is het eerste wat we leren: zie op God in je ongeduld, geef het geduldig over aan hem!

 

[#8] Het tweede wat je leert als je ziet op Gods geduld, is geduld met de ander.

Als wij mogen leven van Gods geduld, en zijn onmetelijke liefde en trouw voor ons.

Dan mogen we ook een ander, die zo verschilt met ons, zo anders denkt,

in geduld leren aanvaarden, ook in zijn anders zijn.

Dan praat je niet kwaad over elkaar (Jakobus).

Wie geduldig ziet, ontdekt ook de

verscheidenheid aan gaven in de schepping, verschillende personen, verschillende eigenschappen.

Dan kun je die irritante, anders werkende collega misschien verdragen.

Kun je in je relatie geduld opbrengen dat die ander anders is dan jij.

Kun je in je familie geduld leren met degenen die zo anders denken.

Maar wie de kracht krijg door de Geest voor geduld, lukt het soms om toch anders te kijken.

Om met liefde de ander tegemoet te treden, in verbinding te komen,

De verschillen in mensen en de schepping te accepteren en misschien juist iets van Gods veelkleurigheid daarin te zien dat iedereen nu eenmaal niet hetzelfde denkt of werkt.

 

[#9] Tenslotte mag juist de christelijke hoop je geduldig maken.

Eenmaal zal Jezus terugkomen. Eenmaal zal Hij alle dingen rechtzetten.

Juist dat mag kracht geven om te in voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig te zijn.

Zoals de catechismus dat zegt als het gaat over hoe God alles regeert.

Wanneer je alle lange tijd ziek bent, of de zorg hebt voor een zieke.

Als je je zorgen maakt over de kerk, of over het geloof van je kinderen.

Wanneer de nood en oorlog in de wereld je aan kan vliegen.

Wanneer je een moeilijke weg gaat met die ander, die het bloed onder je nagels vandaan haalt.  

Als je pijn moet verdragen en je niet weet hoe lang je het vol zult houden.

Het helpt mij soms om te denken aan Jezus: Hoe Hij geduldig volhield aan het kruis.

Hoe Hij bereid was om heel de weg te gaan. Maar daarbij het doel niet uit het oog verloor!

Zo roept Jakobus hier op tot geduld en hoop. Laten we het doel niet uit het oog verliezen.

Hoop doet leven, hoop geeft kracht, alleen wie hoopvol is kan geduldig zijn.

Eenmaal zal Hij komen: verschijnt Hij met de wolken.

Laten we bidden dat velen nog van Hem mogen horen.

Laten we bidden dat Hij spoedig mag komen en een eind mag maken aan lijden.

Laat jij tot die tijd je leven mag kleuren door geduld?  

Kun jij het geduld opbrengen met die ander, en hem of haar Gods liefde laten zien? Amen