Handelingen 9 - Laat het licht van Jezus over je schijnen!

Laat je leiden door het licht van Jezus Christus?

Wat ontdek je van zijn glorie, macht en genade?

Wat kun jij betekenen voor iemand die net tot geloof is gekomen?

 

Preek gehouden Heemse, 9 juli 2023

[#1] Tekst: Handelingen 9:17

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

[#2] Wat me het meest bij blijft als ik deze gebeurtenissen lees is hoe Paulus daar zit.

Hij is in Damascus. Hij kan niet meer zien. Hij zit in een huis aan de Rechte Straat.

De hoofdweg door die enorme stad Damascus, waar hij kwam om christenen te arresteren.

Je kon hem haast van woede horen blazen: hij zou die afvalligen, dwalenen grijpen.

Mensen die denken dat er buiten de wet om, uit genade redding is.

Maar nu is hij stilgezet. Zijn toekomst is compleet anders.

Geen hoge functie in de tempel, bij de Joden, bij de hogepriesters.

Geen mooie carrière met respect en aanzien, geen eer bij het Joodse volk.

Hij draafde rond, wilde zich bewijzen, alles leek hem voor de wind te gaan.

Een jonge kerel met mogelijkheden, maar nu staat hij stil.

Nu is er niets meer. Nu is alles hem uit handen geslagen. Hij ziet het niet meer.

[#3] Op die manier werkt God plotseling in zijn leven. Werkt Jezus vanuit de hemel.

Zo wordt hij stilgezet. Worden we allemaal zo soms niet stilgezet?

Dat plotseling alles stil staat en je het raar vindt dat de wereld om je heen doorgaat.

Door een levens veranderende gebeurtenis van sterven, van ziekte, verlies?

Door een plotseling bericht van ontslag of een burn-out waardoor je thuis zit?

Je graag bezig zou willen, maar je niet meer inziet wat en hoe dat zou kunnen.

Een grote verandering kan ook zijn dat er kinderen komen of dat je verhuist.

Kinderen en een verhuizing kun je heel dankbaar voor zijn, maar ze veranderen veel.

Herken je zo’n moment dat je alles tot je door moet laten dringen?

Dat je misschien wel stil voor je uit staart, zeker als het een moeilijk bericht is.

Dat je niet begrijpt waarom dingen gebeuren en wat je ermee moet?

Wat gebeurt er dan met je? Hoe verwerk je dat?

En heeft God hier een hand in? Of kan hij het ten goede gebruiken?

[#4] Bij Paulus komen de zorgen niet door ontslag of ziekte, of iets anders,

maar door zijn ontmoeting met Jezus.

Het is wel heel anders of je door Jezus of door ontslag wordt stil gezet.

Een vergelijking gaat niet helemaal op.

Toch zie ik steeds die Paulus voor mij die drie dagen is stil gezet.

Drie dagen! Niet eten, niet drinken, niet zien, onzeker.

Niet meer verder willen als Joodse man die christenen vervolgt.

Schuldgevoel over de christenen die door zijn toedoen vervolgd zijn.

Wat zou de toekomst brengen: zouden de christenen hem wel aannemen?

Zijn leven staat op de kop. Het is alsof je drie dagen opeens in het ziekenhuis ligt.

Heel veel tijd om na te denken. Niets kunnen. Veel onzekerheid.

Maar wat doet hij? Hij is aan het bidden. Daar gebruikt hij zijn tijd voor!

Want Hij heeft Jezus ontmoet, de levende Heer.

Hij ging zijn wegen, maar plotseling greep de Heer in.

Hij viel van zijn paard, werd verblind door het licht dat hem omstraalde

Hij hoorde de stem van Jezus: Saul waarom vervolg je mij? Waar ben je nu mee bezig?

Net zo echt als Jezus verschenen was aan de andere leerlingen verschijnt Jezus nu!

Het is niet zo dat Paulus dacht: ik ga het anders doen, doe ik het wel goed?

Nee, Jezus zet hem heel plotseling stil. Hij maakt zichzelf bekend.

Nu kan Paulus niet meer om hem heen. Nu weet hij: Jezus leeft.

Paulus moet beseffen dat als hij leerlingen vervolgt, hij eigenlijk Jezus vervolgt.

Jezus zal hem vertellen wat hij moet gaan doen. Dat zal Paulus horen.

In de stad moet hij wachten op nadere opdrachten en instructies.

Drie dagen lang bidt Paulus en praat met zijn Heer: het laat zijn verandering zien, zijn besef van schuld, dat hij fout zat, maar ook waar hij zijn steun zoekt en vraagt.

[#5] Als je Jezus nog niet kent. Als je je hart nog niet voor hem geopend hebt.

Vraag of Hij zichzelf ook aan jou wil laten zien. Misschien vanmorgen wel in deze dienst.

Blijf bidden voor degenen die Jezus nog niet kennen:

Wij denken soms: hij of zij, misschien wel ik, kan het echt niet geloven.

Wij denken soms: God is misschien met die of die bezig. Hij bereidt het geloof voor.

Sommigen zeggen: Paulus begon al te twijfelen, hij voelde zich niet zo goed.

Maar daar lees je niets van: Hij dacht juist dat hij op de goede weg was.

Hij wilde niets met het geloof in Jezus, met die sekte te maken hebben.

Maar heel plotseling grijpt Jezus in. Vanuit zijn verkiezende liefde, vanuit Gods plan.

Laten we zo bidden of God harten wil openen, of Jezus zich bekend wil maken.

Mensen die van God weggaan in het hart wil grijpen.

Dat ze de stem van Jezus horen en zich afkeren van een leeg leven.

Dat ze zich afkeren van een leven gericht op het aardse en hun buik als God.

Dat ze Jezus mogen ontmoeten en zien welk troost, zin en kracht Hij wil geven.  

 

Als je stilgezet wordt, als dingen veranderen, hoop ik ook dat je Jezus kent.

Dat je je handen mag vouwen en biddend die dagen en tijd door mag brengen.

Dat je je verdriet, boosheid, vragen, aarzeling, onzekerheid aan hem voorlegt.

Dat je bidt om inzicht, rust, kracht, zegeningen, hulp.

Jezus zegt: vraag en je zal gegeven worden. Ik geef mijn Geest!

Jezus grijpt in in zijn leven, Paulus zag het: maar zo is Jezus nog steeds.

Bid, zoek, vraag, ontmoet de Heer. Dat Hij mag laten zien hoe het verder moet.

 

[#6] Maar wie ben ik dat God met mij verder zou willen?

Als ik zulke donkere periodes in mijn leven heb gekend, als het al zo vaak misging.

Waarom zou Jezus Paulus inschakelen als hij zoveel kwaad op zijn geweten heeft.

Straks komt hij in Jeruzalem misschien ouders tegen van kinderen die hij aangegeven heeft.

Hoe zou hij ooit een plek in de gemeente moeten krijgen? Is de genade wel voor Paulus?

 

Ananias krijgt een droom dat hij naar Paulus toe moet.

Maar ook bij hem proef je de aarzeling. Die christenvervolger: moet hij die opzoeken??

Paulus … die blaast van angst en woede tegen de christenen.

Die volmacht heeft van de hogepriester om mensen te arresteren?

Hij durft het bijna niet, zijn leven loopt dan toch gevaar.

Maar toch stuurt God hem op weg. Toch moet hij er naartoe

 

[#7] Hoe ontmoeten ze elkaar dan. Deze vijanden. Vervolger en vervolgde.

Wat gebeurt er als ze elkaar daar in de Rechte Straat in de ogen kijken?

Hoe kijkt God naar jou als mens die soms helemaal de weg kwijt is.

Als je je afvraagt of God jou wel wil vergeven, wel ziet, wel wil helpen?

Ananias mag zeggen: mijn broeder! Mijn broeder!!

Paulus is aangenomen als kind van God.

Is een lid van Gods familie geworden. Is een broeder van Ananias.

God komt met zijn grote genade in het leven van Paulus.

Zijn zonden zijn vergeven, hij is onvoorwaardelijk aangenomen.

Paulus heeft zelf ervaren, wat hij aan zoveel mag vertellen later:

Ik had het niet verdiend, er was geen enkele reden, en toch: ik word begroet als Gods kind.

[#8] We vroegen een tijdje terug in de kerk wat genade voor jou betekende:

Het viel mij in de antwoorden op dat veel mensen opschreven ‘Alles’!

Als je leest wat er met Paulus gebeurt dan snap je dat weer beter.

Als Paulus ziet dat hij zo niet verder moet en kan.

Als Paulus stilgezet wordt en drie dagen niet kan zien.

Als wij soms de weg kwijt zijn in het leven en niet zien hoe het verder moeten.

Als ons het zicht ontbreekt en het donker is: dan is het enige wat telt ‘Gods Genade’.

Dat mag dan alles zijn. Dat Hij je liefheeft, dat Hij zijn zoon gaf in de duisternis.

Dat Hij je vast een zeker wil leiden. Hoe de weg ook zal gaan.  

Wat geweldig als Gods genade werkelijk alles voor je mag zijn.

 

[#9] Je ziet het ook in de handen die hij opgelegd krijgt.

Ananias noemt zijn naam, maar legt ook de handen op.

Paulus krijgt de zegen van de Heer.

Hij zegent Paulus, zijn ogen gaan open, schellen vallen af.

God wil om hem heen zijn: daardoor ontvangt hij de Heilige Geest.

God wil zijn als een vader die je de steun in de rug wil geven.

God wil zijn als een moeder die altijd voor je wil zorgen.

God omgeeft je van achter en van voren.

Dat moment laat zoveel zien van Gods grote plan. Hij zegent Paulus.

Paulus zal een moeilijke weg moeten gaan, moeten lijden. Hij zal een speciale functie krijgen.

Moeten getuigen voor stadhouders en koningen. Hij zal richting de keizer gaan.

Jezus is aan het werk en Paulus is zijn instrument.

Ik hoop dat je vandaag ook heel bewust dat mag ervaren als de zegen klinkt.

God legt jou de handen op: hoe mijn levenspad ook zal zijn, wat de toekomst mag brengen.

Waar je soms al zoveel kwijt bent geraakt, geeft hij zijn zorg en nabijheid.

Hoe het leven hier soms ook in scherven ligt en de aarde gebroken is.

God is er met zijn genade en liefde. Hij houdt je leven, dat van anderen, van heel de wereld in zijn handen. Wil jij je leven in zijn handen leggen?  

Hij telt je tranen, en belooft dat wat hier in scherven ligt eens volmaakt heel zal zijn!

Laat je leiden door het licht van Jezus Christus?

Amen