Galaten 2 - God is Genadig! Hoe ontvang jij die genade in je leven?

Preek gehouden Heemse, 30 april ’23

 

[#0] Geliefde gemeente,

[#1] God is genadig. Daar staan we vandaag bij stil. God wil zonden vergeven.

Maar kunnen we dat ook werkelijk zeggen en aannemen?

Laat ik een voorbeeld gebruiken: Lux en een vrouwelijke collega hebben leuk contact.

Lux is getrouwd met Griette maar dat huwelijk is een beetje sleur geworden.

Lux en de collega spreken elkaar veel op het werk.

Na afloop blijven ze steeds wat vaker hangen en ze zoeken elkaar op.

Ze wisselen appjes uit. Je zou het al emotioneel overspel kunnen noemen.

Maar daar blijft het niet bij. Na verloop van tijd gaan ze een keer met elkaar naar bed.

Lux schrok er achteraf zelf enorm van! Hij verbrak alle contact.

Maar zijn vrouw merkt toch dat er iets niet goed zit.

Uiteindelijk vertelt hij het haar, dat het niet goed was, dat hij zich schaamt.

Dat hij zijn huwelijk niet kwijt wil, maar beseft dat het verkeerd was.

Uiteindelijk wilde ze hem het vergeven. Maar de man blijft ermee rondlopen.

Elke keer als hij in de kerk zit voelt hij zich schuldig. Zou God hem ook willen vergeven.

Eigenlijk durft hij God niet onder ogen te komen. Bij het avondmaal voelt het niet goed.

 

Het is één voorbeeld en zo zijn er veel voorbeelden te noemen:

Zonden dat je gepest hebt, dat je niet eerlijk geweest bent,

Dat je je zelfcontrole verloor, dat je te hard geweest bent, dat je Gods naam misbruikte.

Een tijdje terug preekte ik over elkaar vergeven en hoe daarmee om te gaan.

Maar stel dat een ander je vergeeft, geloof je dat God je wil vergeven?

Geloof je dat God genadig is? En geloof je dat die genade er ook voor jou is?

Herken je dat het soms moeilijk is die genade echt aan te nemen?

 

[#2] Hoe komt het dat we het moeilijk vinden om genade aan te nemen?

Waarom zoeken we ons geluk in verleidingen of willen we betalen voor Gods liefde?

Jesaja roept op om eten te kopen zonder geld, wijn en melk zonder betaling.

Om water te halen, als je dorst hebt: ook al heb je geen geld.

Om uit genade de liefde van God en de vergeving aan te nemen.

Bij de schepping hoorden we bij God. God wandelde met Adam en Eva in het paradijs.

God heeft ons lief en wil als een goede herder voor ons zorgen, ook als het moeilijk is.

God die jou in het verborgene van de moederschoot gemaakt heeft, kende je naam.

Hij heeft je bij je naam geroepen: aan het begin van je leven verbindt Hij zich aan jou.

Bij de doop: en als je nog niet gedoopt bent roept Hij je om je naam te laten noemen.

Met lege handen, als klein kindje mag je al bij God komen.

En zoals Jezus gedoopt werd in de Jordaan en God zei: dit is mijn geliefde Zoon.

Zo mag dat ook voor u, jou en mij gelden. Jij bent Gods geliefde kind.

Je mag schuilen onder zijn vleugels, wonen in de schaduw van de almachtige.

 

Zo mocht de jongste zoon zich ook geliefd weten. Maar toch verliet hij het huis.

Er klinken overal om ons heen stemmen die zeggen: ‘verlaat je huis en laat zien wat je waard bent.’

Adam en Eva waren geliefd, maar ze wilden meer: ze waren niet tevreden, aten van de boom.

Denk aan Jezus die na zijn doop de woestijn in werd gedreven:

De duivel wilde hem beproeven: de weg wijzen hoe hij succesvol, populair en machtig kon worden.  

En die stem kan ook zomaar klinken bij jou: ben ik het wel waard; moet ik met niet bewijzen?

Het lijkt vaak of ik pas door hard te werken de liefde van God kan verdienen.

Maar het zit zo in onze cultuur om te willen presteren:

Heb je wel leuke posts op insta, facebook of bereal: straks verliezen mensen hun interesse in je!

Steeds weer klinkt het door je ouders, je collega’s, je vrienden, je leraren,

alles wat via internet op je af komt: Welke cijfers haal je? Wees beter dan je vriend!

Heb je je oude dag goed geregeld?  Ben je wel productief genoeg op je werk?

Ik kan daar zelf als dominee ook zomaar last van hebben: ik moet steeds maar werken.

Pas als ik alles gegeven heb doe ik genoeg, om er dan nog achter te komen dat ik niet alles kan.

Of dat ik mezelf of me gezin voorbijloop.

Vaak denken we dat iemand pas van je houdt als je goede relaties hebt,

een goede baan, als je veel verkoopt en koopt, als je veel produceert.

De liefde van de wereld kun je nooit aan voldoen;

 dat wordt een voorwaardelijke liefde.

Als we die proberen te bevredigen, zal het nooit bevredigd worden:

Macht, geld, status, gezien worden, eten en drinken, verslaving, steeds maar weer kopen.

Paulus was het grote voorbeeld van iemand die zich zo geliefd kon maken:

Hij had een goede opleiding, afkomst, positie, allemaal vinkjes. Hij had het goed voor elkaar.

Hij volgde de wetten en regels. En dacht zich zo geliefd te kunnen maken.

Maar uiteindelijk komt hij er niet. Lukt het niet om zelf de genade te verdienen, betalen.

 

[#3] Wanneer Paulus zijn brief aan de Galaten schrijft, merken we een hele boze toon.

Een teleurgestelde toon. Deze mensen in het huidige Turkije hadden van Jezus gehoord.

Ze hadden gehoord dat Hij voor de zonden was gestorven en dat God genadig is.

Maar hoewel ze genade kenden als woord, waren ze de diepe betekenis vergeten.

Dachten ze toch eerst iets te moeten bewijzen.

Kan dat bij ons soms ook niet gebeuren? Elke dienst hoor je ‘Genade is er voor u en jou’.

Gelijk aan het begin: maar dringt het ook tot je door? Of raakt het uitgesleten.

Zijn we geneigd om te denken: we moeten toch eerst wel wat goeds doen.

Lux, die vreemd ging, probeerde extra lief voor zijn vrouw doen.

Maar daarmee verdiende hij nog geen vergeving. Genade betekent: echt voor niets.

Het is te vergelijken met de brugwachter die zijn zoon meegenomen had. Toen zijn zoon bij de brug speelde viel hij en kwam bij de raderen van de brug. De enige manier om hem te redden was om de brug open te zetten. In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken zodat de brug open bleef staan, of…Plotseling dacht hij aan de vierhonderd passagiers in de trein. Hij moest een beslissing nemen. Zijn zoon redden, of die vierhonderd mensen, die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover dacht, hoorde hij weer een schreeuw van zijn zoon, maar de vader zei dat hij nu niet zijn vaderhart mocht laten spreken, omdat hij die mensen redden moest. Hoe vreselijk het ook was, maar hij moest zijn zoon laten sterven. Hij hoorde zijn zoon Gray schreeuwen toen hij gedood werd door de in elkaar grijpende tanden van de raderen.

Gaan wij vaak daarmee niet de mist in: dat we te weinig echt de genade toelaten?

Zien dat genade betekent dat God echt helemaal, onvoorwaardelijk van je houdt.

Dat we zelf niet eerst de wet hoeven te houden. Dat ons eigen werk met ‘Christus gestorven is’.

De Judaïsten in Galatië waren Jezus niet vergeten, maar ze wilden er wel wat bij:

Je moet nog wel je houden aan allerlei regeltjes en geboden.

Je moest wel je laten besnijden, je aan de voedselwetten houden en de wet naleven.

Paulus roept het uit: wie heeft jullie betoverd! Als je we eerst weer wat moeten doen,

dan is het geen genade meer, dan is Christus voor niets gestorven en gekruisigd.

Laten we echt met lege handen bij God komen: iemand maakte dit mooie beeld.

We mogen met ons verleden bij het kruis komen. Onze rugtas en kruis bij Jezus brengen.

We mogen alles afleggen: zelf met Christus gekruisigd worden.

Zeggen: ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Hem heb ik lief zijn vrede woont in mij.

Hij hoort mijn gebed, kent mijn zwakke kant. Hij sterkt mijn hart en houdt me bij de hand.

Hij geeft mij licht een nieuwe blijde dag!

Lukt je dat om echt met lege handen bij God te komen? De genade, het cadeau aan te nemen?

 

[#4] Wat betekent Gods genade voor jou? Voor je ligt een briefje en een pen.

We zouden het mooi vinden bij het thema ‘God is genadig’ om te zien hoe het is met ons.

Paulus dacht heel lang zelf wel voor God te kunnen presteren.

De Galaten voegden allemaal regels toe voordat je door God geliefd was.

Lux uit de inleiding kon eigenlijk niet geloven dat God echt wilde vergeven.

Let op! Dat is wat anders dan dat God zegt: het is niet erg of niet verkeerd.

Maar wel dat God hem in liefde aan wil nemen.

We hadden laatst met een paar mensen erover: wat zou je op het briefje zetten?

Iemand anders zei: heel lang drukte de zonde steeds op mij.

Ik voelde gewoon een last op mijn schouders. Ik wist niet wat het was.

Maar toen heb ik gebeden: ik zag Jezus aan het kruis. Dat gaf bevrijding!

Ik wil soms zelf ook door heel hard te werken, presteren en me zo geliefd weten.

Iemand anders zei: mijn geloof staat op een laag pitje, die genade doet me niet zo veel.

Ik vind het moeilijk om echt warm te worden van de genade. Het komt niet echt binnen.

Weer een ander zei: Gods genade? Wat is die geweldig groot. Jezus is overwinnaar.

Hij heeft de macht van de zonde en de dood te niet gedaan. Met Pasen drong dat er tot me door!

Wat zou Paulus zeggen: We lezen het hier in de tekst, voordat hij hen wijst op de genade:

Ik leef mijn leven op aarde in het geloof dat Gods zoon mee heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp zijn genade niet!

 

[#5] Denk er eens over na en schrijf eens eerlijk op: wat betekent Gods genade voor jou?

Het schilderij van deze maand deed me denken aan dat hert dat verlangt naar water:

We dorsten naar God, zijn soms ver van hem vandaan. Maar God zegt: ik laat mijn genade stromen.

Jezus is het levende water. Hij wil je hart vullen en je kracht geven.

Kom, hier is water! Hier is drinken! Het is gratis, zoek het niet ergens anders.

Dat brengt je geen liefde, verzadiging of geluk. Dit water van Jezus laat je echt voelen dat Hij er is.

Daarvoor kwam hij aan het kruis. Wil je komen? Kniel je met je rugtas en kruis neer bij het kruis.

[Voer eens samen een gesprek met dit beeldje op tafel]

God wil zijn genade geven, en dat mag ook op jou druppelen.

Een hele mooie gedachte bij het schilderij vind ik nog: de genade verspil ik niet.

Ik hoef het niet te kopen, ik mag me handen ophouden.

Maar ik maak wel een kommetje met mijn handen: zodat ik het water echt kan ontvangen.

Dat ik het kan drinken, kan delen, me eigen kan maken, Gods Geest in me laten werken.

Heer ik dank u voor uw genade, dat U zo bent, dat U die genade wil geven:

Ik geloof in U, ik neem Uw genade aan! Amen