Filippenzen 3 - Span je in om de Heer te leren kennen, dan word je echt blij!

Preek Heemse, 17 december

Tekst: Filippenzen 3:1,13,14

Span je in om Jezus te leren kennen, dan word je echt blij!

 

Geliefde gemeente van Christus,

[#1] Hoe laat is het? Welk moment is het?

We leven toe naar het kerstfeest.

Op veel manieren kun je ernaar uitkijken.

Je bereid je erop voor. Je haalt de boodschappen in huis.

Lichtjes, kaarten, takken, kerstbrood, rollades, kerstmaaltijd.

Dat zijn dingen die je allemaal kunt kopen!

Als ik allemaal reclames moet geloven, is het een blij en vrolijk feest.

Een feest waar je echt naar kan verlangen en naar uit kan zien.

Was het almaar zover!

 

[#2] Ik hoef je boodschappenlijstjes niet te zien, maar ik ben wel benieuwd naar een ding.

Paulus spoort je aan: verheug je in de Heer, wees blij in Jezus Christus.

Hij spoort je aan tot blijdschap de redder Jezus Christus.

Hij streeft ernaar om Christus Jezus helemaal te leren kennen.

Hij strekt zich uit naar wat voor hem ligt, gaat recht op zijn doel af.

Hij wil ervaren wat het is dat Christus Jezus in hem woont.

Want hij wil Jezus niet missen!

 

Dus is mijn vraag: heb jij dat ook op je lijstje staan?

Bereid je je voor om Jezus Christus in je hart te laten wonen.

Om met het kerstfeest werkelijk op Hem gericht te zijn?

Dat blijdschap over zijn komst, over zijn werk, jouw hart vervult?

Hoe laat het is het? Het is tijd om te zorgen dat je werkelijk Jezus in je hart laat wonen!

Dat je blij wordt over zijn komst en wat Hij gedaan heeft!

 

[#3] Waarom is dat zo belangrijk?

Je zou kunnen zeggen: we zijn toch al gered. We zijn toch christenen.

Wij weten toch wel wie Jezus is, we weten toch wat we met kerst vieren?

Wij weten toch dat onze zonden ons vergeven zijn.

Ik ben wel eens bang om een christen van ‘gewoonte’ te worden,

bij wie het vuur voor Jezus door de Geest niet echt brandt.

 

Hoe zit dat bij jou? Brand je van verlangen naar Jezus, of had je misschien niet zoveel zin om naar de kerk te gaan en wacht je op het einde van de dienst. Of zit je thuis en luister je met een half oor, en neem je niet eens de moeite om naar de kerk te komen, ben je niet gemotiveerd om hier met elkaar Jezus groot te maken. Ik heb hen niet tegen mensen die niet kunnen komen, maar ga eens eerlijk bij jezelf na: hoe blij ben ik met Jezus?

Klopt het wel dat je kan zeggen: mijn zonden zijn vergeven, ik ben christen geworden.

Nu is het wel goed?

 

Ik vraag je: ken je Jezus werkelijk, heeft Hij een plek in je leven?

Soms zie ik mensen op foto’s van vroeger, een foto van een klas waar ik in zat,

dan kan ik me afvragen ken ik die mensen? Ja ik weet wie het is, ik had toen contact.

Maar ken ik ze dan? Van sommigen weet ik niet waar ze wonen.

Sommigen weet ik niet eens of ze nog in leven zijn. Ik weet wie het is, maar meer niet.

Het kan soms zomaar gebeuren dat Jezus zo iemand is in je leven, op het Kerstfeest.

Iemand werkelijk kennen betekent: contact houden, bijpraten, meer ontdekken.

Als je verliefd op elkaar raakt, dan wil je ook steeds meer van elkaar weten.

Je bent vol van hem, je denkt steeds aan haar.

Wat doet de ander in de vrije tijd? Wat is het karakter? Hoe is de familie?

Als iemand zo speciaal is, dan zoek je alles over hem of haar op!

Dan word je echt blij!

 

[#4] Wie Jezus echt leert kennen die vindt de grootste blijdschap.

De engel zei al in het veld: Er is goed nieuws. Het hele volk zal er blij mee zijn.

Vandaag is de Redder van de wereld geboren. Jezus de Heer.

Jezus geeft blijdschap aan de mensen, maar ook blijdschap aan God!

Wanneer Jezus gedoopt wordt zegt zelfs de Vader: mijn liefde voor jou is groot!

De Vader had blijdschap over zijn Zoon: niet omdat hij Hem geschapen had.

De Vader zag op de zevende dag dat alles wat Hij maakte goed was,

maar over zijn Zoon verheugt zich, die heeft hij niet gemaakt maar is geboren uit Hem.

De Zoon die met God was uit eeuwigheid.

Zoals een vader of moeder zich kan verheugen over een kind.

Zoals een baby je blijdschap geeft, zo verheugt de Vader in de Hemel zich over zijn Zoon!

 

[#5] Er is geen grotere vreugde en blijdschap dan Jezus te kennen, steeds beter.

Dat je ontdekt waarom Hij uit de hemel kwam, geboren werd.

Hoe Gods plan was met deze wereld. Hoe Hij echt bewogen is met jouw leven.

Hoe Hij je ziet en kent, weet wat je deze week deed, je wilde leiden en sturen.

Hij zag je deze week in dat verdriet; in de klas; op je werk; op die mooie momenten.

Hij is erbij, en Hij hoopt dat je ogen daarvoor open zijn.

Wat mooi als je ontdekt dat Hij ook jouw leven waardevol maakt.

Dat je tijd neemt om te luisteren. Dat je mag ontdekken, met anderen, ook in de kerk.

Hoe groot, diep en breed zijn liefde is voor zijn kinderen en dat Hij daarom geboren werd.

Wat maakt dat dan blij: je hart wordt blij, omdat Hij zoveel deed voor jou!

Pas dan kun je begrijpen wat Paulus bedoelt: verheug U in de Heer.

Dat is maar niet zomaar wat blijdschap.

Dat is blijdschap om wie Jezus is en wat Hij deed voor jou!

 

[#6] Hoe kun je nu die blijdschap van Jezus gaan ervaren en krijgen? 

Misschien voel je dat helemaal niet zo erg.

Dat mensen blij worden van een kerstdiner en of een cadeautje,

dat kun je je misschien voorstellen. Maar van Jezus?

Ik ben vanmorgen naar de kerk gekomen, maar dat ik nu zo blij was…?

 

Paulus zegt: het was voor mij een geweldige ervaring om Christus te leren kennen.

Jarenlang was ik gelovig, had ik veel dingen gedaan.

Ik probeerde echt God te leren kennen. Was een Jood, was besneden.

Ik was een godsdienstig mens en ik deed van alles om me goed te voelen.

Maar toen leerde ik Jezus kennen, en ik vond al het andere waardeloos.

Ik begreep waarom Hij naar de aarde was gekomen, dat Hij mij wil redden.

Juist omdat ik die genade heb leren kennen, wil ik daar ook verder in groeien!

 

[#7] Paulus kent Jezus al, maar tegelijk wil hij dus verder groeien.

Als je dat verlangen niet hebt, blijft Jezus een oude bekende. 
Maar als je je blijft richten op de Heer, dan kun je blij worden van Hem.

Paulus gebruikt daarvoor de beelden van een sporter.

Als een sporter zijn doel wil bereiken, dan legt hij al zijn energie in het bereiken van de finish.

Dat vraagt veel energie. Je let op je voeding, doet trainingen, let op je techniek.

Je moet er veel voor over hebben om het te kunnen bereiken.

Maar als je dan de finish haalt: wat een geweldige geluk is dat!

Wat geweldig als je juichend op het podium staat: je hebt je doel gehaald!

Je bent onderweg, nog niet bij de finish: maar wie zich richt op Jezus, mag dat doel bereiken.

Die zal de grootste blijdschap ervaren als hij God mag ontmoeten!

 

Ik hoop dat je daar zelf ook je energie in mag stoppen.

Dat je gericht bent op Jezus. Dat je je inspant om zelf te leven bij de Bron.  

Gebruik je thuis een adventsrooster, luister je liederen over Jezus.

Een sporter moet er wat voor doen. Als jij discipline hebt,

sta je eens wat eerder op om over Jezus na te denken!

Voor je kerstboodschappen moet je moeite doen: Jezus kennen komt je ook niet aanwaaien.

En een vrolijk kerstfeest vanwege Jezus ook niet!

Verheug je in de Heer, is een opdracht, een aansporing.

Het is alsof Paulus je staat aan toe moedigen: verslap niet, blijf op je doel gericht.

Dan zul je werkelijk volmaakt blij en gelukkig zijn!

 

[#8] Vergeet daarbij wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt. 

Maar kan ik wel blij worden, als ik zie wat er gebeurt en gebeurd is.

Paulus is beslist niet trots op zichzelf. Hij heeft veel fout gedaan.

Hij had geholpen bij de steniging van Stefanus, had christenen vervolgd.

Het kan zijn dat je moeite hebt om blij te zijn, om je verheugen.

Dat kan zijn om dingen die in het verleden gebeurd zijn.

Dat je fouten hebt gemaakt, dingen waar je niet trots op bent.

Zoals je zelf fouten maakt, kan een ander ook fouten hebben gemaakt.

Dat kan al je plezier verpesten.  

Er kunnen zorgen, tegenslagen en teleurstellingen zijn  

 

Iemand deelde een achteruitkijkspiegel van de auto,

Met daarbij de opmerking: als ik terugkijk heeft ook dit jaar niet gebracht wat ik hoopte.

Als je zelf achteruit kijkt zie je misschien dingen, dat je je afvraagt:

Hoe kan ik me dan verheugen? Kan ik dan wel blij worden? Blij worden in Jezus.

Paulus zegt hier een paar dingen: al mijn zonden heb ik weggedaan.

Al mijn eigen trots en eigen prestaties, ik ben het als afval gaan beschouwen.

Ik geloof juist dat Jezus ook mijn zonden wil vergeven: wat een genade, oneindig groot!

En dan wil ik me richten op wat voor me ligt.

Zo mag ook Jesaja Jeruzalem toespreken. Als ze geboet hebben voor de zonden.

Als er ellende, duisternis, moeite, gemis, verdriet is.

Kijk is ga alle nieuwe maken. Er komt een nieuw rijk.

Het verleden raakt in de vergetelheid.

Blijf niet in je achteruitkijkspiegel kijken, haal die maar weg 😊.

Richt je blik vooruit: kijk door die grote vooruit, kijk naar de toekomst van Jezus!

[#9] Hoe laat is het? Tijd om vooruit te gaan kijken.

Jezus is gekomen. Daarom mogen we geloven dat God een nieuw begin maakt.

Strek je uit naar de toekomst en zie welk licht God geeft.

Jesaja spreekt erover: ‘Verheug je erover en jubel om wat ik schep!’

De oorlog zal voorbij zijn: wolf en lam zullen samen weiden.

De leeuw eet stro als een rund. Voor deze tijd gezegd: de kinderen van de Israelitische en Palestijnse soldaten spelen samen.  

Als je Jezus echt leert kennen, mag je, ook als je veel hebt meegemaakt,

blij worden, want kerst wil juist zeggen: God is niet vergeten.

Hij heeft een nieuw begin gemaakt. Het volk in duisternis ziet een groot licht.

En weet je wat het mooiste is: als je zo die nieuwe toekomst in gaat,

terwijl je je verblijdt over de Heer?

Dan zegt God: ik zal me verheugen. Nee niet alleen over zijn Zoon.

Nee, Ik zal jubelen over Jeruzalem! Ik zal me verheugen over mijn volk!

Als jij Jezus echt leert kennen, als je door Hem Gods kind bent.

Dan is God blij over jou, dan juicht hij over jou! Omdat jij zijn eigen, kostbare kind bent!

Wil je zo het kerstfeest gaan vieren?

Laten we blij zijn en vol van vreugde want de Heiland komt!  Amen