Efeze 5:8c - Leef als kinderen van het licht!

Voor oudere preken zie mijn oude website: https://dickdreschler.wordpress.com/

 

Preek Heemse, 15 januari 2023 ‘Met Gods zoon naar een leven stralend als de zon’

Tekst Efeze 5:8c ‘Ga de weg van de kinderen van het licht’

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1 uit het leven] Pagina vullend staat de advertentie achterop de kracht van donderdag.

Terwijl de bezorger kletsnat is geworden en het de hele dag donker en regenachtig blijft.

‘Naar de zon met Corendon’, Boek nu naar Alanya, heerlijke zandstranden, scherp geprijsd.

Ja, in de reclamewereld weten ze hoe ze je moeten bereiken en inpakken.

Een gezellige boulevard, zeer populair, Turkse gastvrijheid, gratis omboeken.

Ze gooien er geld, advertenties, reclamespotjes tegenaan, en velen worden verleid.

Op Schiphol wordt het weer druk, en jaarlijks staan de wegen op de ‘route de soleil’ vol.

Massaal zijn we op weg om de warmte en de zon op te zoeken!

 

Vandaag hoor je in de kerk: ‘Ga de weg van de kinderen van het licht’.

Er staan geen grote advertenties in de kranten en je hoort geen reclamespotjes.

Hoe kun je toch overtuigd worden, overgehaald worden om werkelijk het goede te doen?

Hoe kan de leus ‘Met Gods zoon naar een leven stralend als de zon’, je verleiden het goede te doen?

Om nee te zeggen tegen het kwaad en de leugen;

ja te zeggen tegen de waarheid, op het rechte pad te blijven, vol te zijn van goedheid?

Paulus haalt in hoofdstuk 5 alles uit de kast om de mensen in Efeze te overtuigen.

Hopelijk lieten zijn, hopelijk laat jij je overtuigen om de goede weg te gaan.

Om een kind van het licht te zijn. Om een stralend en nieuw leven vol liefde te leiden!

Ik hoop ook dat je ervan kan leren om anderen te overtuigen om de weg van het licht te gaan.

 

[#2 waarom deze tekst] We hebben het kerstfeest gevierd. Jezus is geboren.

Licht in de donkere nacht, vrede op aarde. Jezus stelt zichzelf voor als het Licht van de wereld.

De duisternis moet wijken, wat beloofd werd door Jesaja ging in vervulling:

Er is een licht gaan schijnen in het donkere land.

Vorige week hadden we het over vergeving: Jezus wil onze zonden vergeven.

Daarvoor is Hij geboren, is Hij aan het kruis gestorven.

Het werd drie uur donker, Jezus stierf aan het kruis werd begraven.

Maar Hij stond op. Hij was sterker dan dood en duisternis.

 

Als Jezus dan in gesprek raakt met de mensen, zegt Hij: Ik ben het licht van de wereld.

Voor de mensen in Efeze was het een enorme overgang geweest toen ze Jezus leerden kennen.

Paulus zegt: u was dood, door uw zonden en misstappen, maar nu bent U levend door Christus.

En in vers 7 staat er: eens was U duisternis, maar nu bent U licht.

 

Dit is geen preek voor iemand die Jezus nog niet kent. Die het licht van de wereld niet ontdekt heeft.

Als de oproep is: Ga de weg van de kinderen van het licht, moet je dus eerst zo’n kind geworden zijn.

Kunt u, kun jij, kan ik dat over mijzelf zeggen: ‘Ik ben een kind van het licht’.

Ik heb ontdekt hoe groot de liefde van God was, ook voor mij.

Ik heb ontdekt dat Jezus al mijn zonden wil vergeven, en dat in kind van de Vader mag zijn.

Ik geloof dat God zich aan mij verbindt met zijn belofte en mij nooit meer verlaat.

Ik zeg: Abba, Vader, U behoor ik toe, want ik ben een kind van U. Een kind van het licht.

Paulus begon zijn brief met die woorden: we volgden onze eigen begeerten,

We gingen de weg van de wereld, we stonden bloot aan Gods toorn.

Maar omdat Gods liefde zo groot is, heeft Hij u gered. Jou gered!

Niet vanwege je daden, maar alleen uit geloof. Puur uit genade. Hij heeft jouw lief!

 

[#3 Boodschap 1] Toen ik een christen vroeg: waarom wil je graag als kind van het licht leven?

Waarom wil je het goede doen? Zet je je in voor anderen in de kerk, maak je muziek voor God?

Toen was het eerste antwoorde vooral: omdat ik zo dankbaar ben.

Ik krijg zoveel van God in mijn leven. Een plek om te wonen, gezondheid, mensen om me heen.

En soms is het moeilijk: maar ik weet dat God altijd bij me is. Dat Hij mij liefheeft in Jezus.

Ik wil dan ook graag Hem bedanken, tijd voor hem maken, op zondag de week met hem beginnen.

Deze reden is ook de eerste reden waarmee Paulus de Efeziërs wil overtuigen: zijn eerste argument.

‘Ga de weg van Jezus, die zich voor ons gegeven heeft als offer.

Ga de weg van de liefde, als kinderen die Hij liefhad in Jezus.

Daarna noemt Paulus voorbeelden: dan ga je niet de weg van zedeloosheid en ontucht,

Maar dan kies je ervoor om zuiver met seksualiteit om te gaan. Het huwelijk hoog te houden.

Dan kniel je niet neer voor de God van het geld: geen hebzucht. Altijd meer en meer willen hebben.

Je tijd en energie stoppen in groter, beter, mooiere, rijker. Dit hoort niet bij heiligen!

Dan spreek je ook geen grove woorden, schuttingtaal en vloeken. Dat past bij duisternis.

Nee: als je echt beseft wat Jezus voor je over had. Dan spreek je woorden van dank!

Dan begrijp je dat iemand zegt: ik wil muziek maken, tijd voor hem maken.

Heel mijn leven aan Hem wijden: zuivere woorden spreken, het goede doen!

‘Met Gods zoon naar een leven stralend als de zon’, want Hij heeft alles al voor je betaald!

 

Zingen opwekking 595

 

[#4 boodschap 2] De tweede manier waarop Paulus probeert te overtuigen lezen we daarna.

Toen Jezus kwam, zei Jezus: mijn koninkrijk is dichtbij. Een nieuw rijk van vrede!

Johannes de Doper kondigde zijn komst aan. Bekeer U, want Jezus komt nu.

Stop met uw verkeerde daden, want de bijl ligt aan de wortel van de boom.

Bekeer je van je slechte daden, zodat je niet verloren gaat.

Wie denkt: ‘ik ben een kind van God’, en nu zit het met mij wel goed, die heeft het mis.

Er waren in die tijd veel mensen die dachten dat ze mochten doen wat ze wilden.

God ging toch alleen over je Geest, je zonden waren toch vergeven?

Dan mag je er toch op los leven? Maar Paulus zegt het heel scherp:

Dan zul je getroffen worden door Gods boosheid, door zijn toorn.

Als je toch knielt voor ontucht, hebzucht, aan duistere praktijken.

Als je toch zwart, oneerlijk, bedrieglijk denkt te kunnen leven:

Als je ongehoorzaam bent, kun je in het koninkrijk niet komen.

O, er zijn genoeg mensen die zeggen: dat moet je niet zo zwaar aanzetten.

Dat zal toch wel meevallen, maakt het nu uit, en God is toch liefde.

Paulus waarschuwt voor de mensen die dat in die tijd zeggen:

Laat je niet inpakken. Het maakt wel degelijk uit hoe je leeft!

En in deze tijd: is de boodschap niet vaak: het komt wel goed, liefde, licht,

Een aai over de bol? Dat is wel het goede nieuws! Dat God liefde is en jij zijn kind.

Maar de vraag is wel: neem je het ook aan, of kies je voor duisternis en kniel je voor andere goden?

‘Met Gods zoon naar een leven stralend als de zon’, dit mag je echt niet missen!

 

[#5 boodschap 3] Het derde argument dat Paulus gebruikt is, gaat over het licht.

De Efeziërs waren zelf eens in de duisternis, maar neem nu geen deel aan de duisternis.

Wat in het donker gebeurt, is te schandelijk voor woorden!

Dus als Jezus in je leven is verschenen, en je een kind van het licht bent: ga dan ook in het licht.

Kom in beweging, ontwaak Gij die slaapt en sta op uit de dood.

En Christus wil over je lichten! Hij wil met zijn licht over je leven stralen.

Waarom willen we graag op vakantie naar de zon: dan krijg je energie en nieuwe kracht.

Ik kan niet wachten tot het voorjaarszonnetje weer begint te schijnen.

Hopelijk laten we dan de griep periode ook weer achter ons.

De zon geeft kracht. Energie. Als we zonnepanelen neerleggen willen we die energie opvangen.

God wil zelf de kracht en het licht geven, Hij wil over je stralen. Hij wil je helpen.

Dat zei ook iemand toen ik vroeg, wat is voor jou de reden om als kind van God te leven?

Diegene zei, omdat God in mijn leven is, omdat ik naar Hem luister, daarom krijg ik de kracht.

Hij straalt over mijn leven en geeft mij de kracht om het goede te doen.

Waar we in Galaten de vrucht van de Geest tegen komen, staat hier de vrucht van het licht.

Vruchten kun je niet maken, die groeien. Als je leeft in verbondenheid met de Geest.

En hier staat dus: als je het licht van Jezus over je laat stralen!

Dan is de vrucht van het licht: goedheid, dat je goed bent voor de ander.

gerechtigheid: dat je op de goede weg blijft en niet afwijkt naar links of naar rechts.

En waarheid: alle donkere praktijken, wat in de nacht gebeurt, is schandelijk.

Maar alles wat in het licht komt, is waarheid: dat verdient lof.

Laat daarom Jezus ook over jou stralen. Je hoeft het niet alleen te doen: Hij wil kracht geven.

‘Met Gods Zoon naar een leven stralend als de zon’, dan wordt je echt geestelijk rijk en gelukkig!

 

[#6 boodschap 4] De laatste aansporing van Paulus is om wijs te zijn.

Wees niet onverstandig, maar laat de Geest in je wonen.

En dan moet je je niet bedrinken: pas op voor het kwaad van alcohol.

Dat is geen vrucht van de Geest, maar dan verlies je je verstand en zelfbeheersing.

Wie teveel drinkt maar meer kapot dan hem lief is en het leidt tot uitspattingen.

Laten we niet onverschillig doen over alcohol en zeggen dat het in de bijbel ook mocht: ja een beetje, 1 of 2 glazen, maar het is niet normaal om je te bedrinken. Dat hoort niet bij het leven in het licht, maar bij de nacht.

Nee: laat je vullen door de Geest zelf.  Dank door Hem de Vader.

Niet vullen met drank, maar met de Geest: je wordt er vrolijk en uitbundig van!

Zing met elkaar liederen, psalmen, die de Geest je ingeeft.

Neem elkaar mee in de lof en dank voor God.

Een leven in blijdschap, licht en vreugde.

‘Met Gods zoon naar een leven stralend als de zon’, dan doet je echt juichen!  

 

[#7 Maar …] Iemand zou kunnen zeggen: het is wel mooi zo’n opdracht,

dat je dat doet uit dankbaarheid, maar ik zie er zo weinig van.

Ik heb niet zoveel waar ik dankbaar voor kan zijn.

En in de dingen die gebeuren in mijn leven zie ik maar weinig goeds.

Bovendien ontdek ik ook bij mensen van de kerk oneerlijke praktijken.

Soms gebeuren er inderdaad dingen waar we het heel moeilijk mee kunnen hebben.

Wat een verdriet kan er dan in je leven zijn. Wat kan het dan donker worden.

Soms zijn er vragen waar je enorm mee worstelt. Is het moeilijk om zelf je licht te laten stralen.

Toch hoop en bid ik dat er christenen om je heen mogen zijn, die je niet alleen laten.

Maar kiezen voor goedheid, liefde, om je te omringen met hun zorg.

En ik bid dat je iets mag ontdekken voor God die zijn Zoon gaf juist voor de donkere wereld.

 

[#8] Een preek over echt leven in het geloof.

Ik hoop dat je als kind van God zo een voorbeeld mag zijn voor anderen.

Wie de lamp onder de korenmaat zet, wie het verstopt, zal geen licht laten stralen.

Maar ik hoop dat je het licht van de wereld om je heen mag laten schijnen.

Dat anderen daardoor iets van de goedheid van Jezus mogen zien.

En dan gaan we op weg. Ga je mee op reis? Ik heb niet over Corendon.

Ik heb het wel over zon. God die een zon is en een schild.

‘U zult het goede niet o Heer, onthouden hen die tot uw eer, steeds in oprechtheid voor U leven.’

Zo mogen we op weg gaan, op weg naar Gods licht: naar de lichtstad.

Waar geen zon of maan zal schijnen, maar God zelf de eeuwige lichtbron is.

Daar waar geen duisternis of pijn meer is, maar alles goed en stralend is. Omdat we bij God zijn!

Leef, onderweg naar dat licht, als kinderen van het licht. ‘Met Gods Zoon naar een leven stralend als de zon’ Amen