3 Johannes - Ondek en leef het echte leven, ook in 2024

Preek Bergentheim/Heemse - Oudjaar 31 december 2023

Tekst 3 Johannes :4        Thema: Ontdek de waarheid over 2023 en leef de waarheid in 2024!

 

Geliefde gemeente,

[#1 uit het leven] Wat is waarheid? Wat is het echte leven?  

‘Als je maar gezond bent!’.

Hoe vaak hoor je iemand dat niet zeggen. Dat is toch het belangrijkste!

Een waarheid dit telt en die iedereen begrijpt.

Als je vanavond bent bij mensen die je lief zijn, zul je dit elkaar ook toewensen.

 

Vandaag lezen we kort briefje dat begint met de wens, met het gebed van de ouderling:

“Ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en u gezond bent.”

Mooi dat de oudste daar oog voor heeft.

Misschien is Gajus, aan wie de brief geschreven is wel ziek geweest.

Iets met z’n buik, of iets dat hij niet kon lopen of migraine bijvoorbeeld.

In de tijd van Johannes kon een ontstoken tand, een wond, zomaar het einde van je leven betekenen.

Toen was de gemiddelde leeftijd maar ongeveer 22 jaar.

Wat mooi die band tussen Gajus en Johannes. Gajus is zijn kind:

Dat wil zeggen door Johannes tot geloof gekomen. Hij heeft hem lief, werkelijk lief.

Hij zet het twee keer! Het is maar niet omdat het hoort, hij meent het.

Hij is betrokken op zijn gezondheid.

 

Vandaag kijken we met dank terug op veel moois, maar delen we ook ons verdriet.

Straks wensen we elkaar veel heil en zegen, gelukkig nieuwjaar.

Een voorspoedig en gezond 2024. En dat je morgen al je vingers nog maar mag hebben.

Gezondheid: vaak gaat het er over tijdens bezoeken in de gemeente.

Als ik zo terugdenk aan al mijn appjes, gesprekken en telefoontjes ging het er vaak over.

Dus ik zeg het nu ook tegen u en jou: Ik hoop dat je een gezond 2023 hebt gehad en gezond bent.

Wat zou je dan zeggen? Over wie maak je je zorgen en hoe is het met je eigen gezondheid?

Hoeveel afspraken had je in het ziekenhuis, hoeveel heb je gebruikt van je eigen risico.

Welke namen van dokters en welke namen van medicijnen ken je ondertussen?

Hoe voelde je, toen er die spanning was voor de uitslagen. Wat lastig als je al lang niet gezond bent!

Hoe vaak baalde je dat je niet mee kon doen met iets leuks omdat je ziek was.

Wat zijn we toch kwetsbare mensen, mensen die zijn als dat gras uit Psalm 90.

Het leven verliest zomaar zijn glans: je zou er nostalgisch van worden.

Uren dagen maanden jaren ze vliegen heen als een schaduw en er is niet dat blijft.  

 

[#2 Waarom de tekst iets te zeggen heeft] Zo’n kort briefje past eigenlijk wel op de laatste dag.

Johannes komt heel even in contact met Gajus, je ziet even iets van Gajus en Johannes samen.

Heel kort en kernachtig komt het er in de brief op aan waar het in het leven om draait.

We weten maar heel weinig, en toch mogen we even zien hoe de ‘ik’, dat is Johannes,

Praat tegen de ‘jij’ dat is Gajus. Zo’n korte brief daar komt heel sterk het leven in naar voren.

Juist nu, tussen de oliebollen, carbid en vuurwerk word je even bepaald bij het leven.

Wat is nu kort gezegd mijn leven. Heeft 2023 gebracht wat ik hoopte en verwachtte.

Hoe was ik ook al weer aan dit jaar begonnen? Wat waren mijn doelen?

Tussen alle nieuwoverzichten over de nood in Oekraïne, de oorlog in Gaza,

Een treinongeluk, een overstroming en aardbeving, een bomvol Ter Apel, PVV die wint.

Als je je foto’s op je telefoon weer eens doorscrollt of al de verschillende maanden bij langs gaat.

Wat is nu echt waar het in het leven om draait? Wat is nu echt wat telt?

 

[#3 boodschap!] Vanuit deze brief zou ik het zo willen samen vatten: ‘Leef de waarheid!’

1. Als oudste, als dominee zou je misschien verwachten dat Johannes vooral oog heeft voor de ziel.

Maar dat is niet zo. Leef de waarheid: wil zeggen dat hij ook bid dat we mogen leven.

Dat we gezond mogen zijn. Inderdaad is gezondheid belangrijk. Hij heeft er aandacht voor.

Hopelijk mag je een gezond of gezonder 2024 krijgen. Je lichaam en ziel horen bij elkaar.

Met een lichaam dat kracht heeft kun je de Heer dienen en liefhebben.  

2. Tegelijk zal Johannes niet zo snel zeggen: ‘Als je maar gezond bent, dat is het belangrijkste’.

Want hij begint tegenover Gajus al gelijk over zijn ziel. Hij heeft gehoord dat het daarmee goed gaat!

Gajus is iemand die waarschijnlijk door Johannes tot geloof is gekomen.

Johannes is nu blij dat hij trouw is aan de waarheid. De waarheid dat is heel kort gezegd.

Maar iets verder wordt duidelijk wat die waarheid is: mensen zijn om de naam op reis gegaan.

Zij verkondigen de waarheid. De waarheid dat is: Jezus Christus.

Hij die zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven! Hij zag vanuit de hemel de aarde.

Hij zag de oorlogen, de rampen, de leegheid, de ziektes, de leugen, de verwarring:

Hij mocht de wereld de waarheid bekend: deze wereld is niet het einde, er komt een nieuwe wereld.

Ik ben het licht van de wereld, ik zal die duisternis verdrijven, ik ga mijn rijk brengen.

Ja er is nu nog ellende, je moet nog door een donker dal, maar ik ben bij je.

Niets, geen machten of krachten, geen oorlog of leugen, niet zal je kunnen scheiden van mijn liefde!

Wat is het mooi als die rust, die waarheid in je ziel is gekomen en je je zo de waarheid omringt weet.

3. Leef de waarheid! Dat is wat Gajus doet. Het is niet genoeg als je de waarheid kent.

Ook niet genoeg als je zo gezond bent dat je de waarheid kan vertellen en uitdragen.

Niet genoeg als de kerkdiensten door kunnen gaan en we kunnen genieten van mooie muziek.

Johannes is blij dat hij hoort dat Gajus ook gaat in de weg van de waarheid.

Dat wanneer er mensen komen die vertellen over Jezus, hij hen gastvrij ontvangt.

Dat hij hen toerust voor de reis en geeft wat ze nodig hebben. Mensen komen vermoeid aan.

Maar gelukkig leeft Gaius de waarheid, zoals Jezus die liet zien toen Hij voeten ging wassen.

Zoals Jezus liet zien door uit de hemel te komen!

De voeten van de reizigers worden gewassen, de kleren worden schoongemaakt,

Ze krijgen onderdak voor de nacht, een veilige en droge plek om te slapen, bescherming.

Leven in de waarheid doe je niet alleen met je hoofd en je hart, dat doe je met handen.

Daarom waarschuwt Johannes hier ook zo tegen Diotrefes: hij maakt de gemeente kapot.

Hij verspreidt verkeerde praatjes, hij wil geen mensen in zijn huis toelaten, maar jaagt ze juist weg.

Johannes zegt erover: wie goed doet, komt uit God voort, wie kwaad doet heeft God niet gezien.

 

[#4 Ja maar … ?] Ik hoop dat je in 2023 de waarheid geleefd hebt en de waarheid over je leven kent.  

Het mooiste is … een gezond leven, Jezus kennen en anderen helpen!

Maar wat is de wereld soms hard. Wat botst de wereld vandaag soms met de waarheid.

* Hoe kan ik nu anderen helpen, als ik zelf niet gezond bent.

Mooi dat Jezus kwam, dat Hij het leven liet zien hoe het bedoeld was.

Dat blinden konden zien, stommen konden spreken, bloedingen gestopt werden,

Maar ik zie nog maar zo weinig van zijn waarheid en heil, d.w.z. gezondheid.

 * De waarheid leven? Maar hoe weet ik nu dat Jezus de waarheid is.

Als ik als Moslim geboren zou zijn was ik Moslim. Zoveel mensen gaan niet meer naar de kerk.

Mijn leven heeft zoveel anderen dingen, ik krijg zoveel info en zie de hele wereld.

Waarom zou Jezus u de waarheid zijn? Zijn we dan niet een beetje arrogant?

Wat is de waarheid over Israël en Gaza, over vluchtelingen, over klimaat?

* En de waarheid leven? Ik zit vandaag met mijn vrienden bij elkaar.

Ben blij dat ik mijn familie om me heen heb. Moet ik me dan schuldig voelen?

Die vluchtelingen pakken onze huizen en banen. Waarom zou ik een ander helpen?

En die eenzame oudere of die jongen met een beperking, laat anderen daar maar voor zorgen.  

Nee, ik durf dat niet hoor, ik wil dat niet. Laat mij het maar gewoon goed hebben.

 

[#5 aansporing] Het is soms erg ingewikkeld.

Het lijkt juist wel of de waarheid juist nu het moeilijk heeft.  

Johannes moest in een tijd van gewone brieven, Gajus achterlaten en maar het goede hopen.

Hopen dat hij gezond zou blijven, niet zijn geloof kwijt zou raken en liefdevol zou blijven helpen.

Ik kan uw leven niet sturen. Ik besef wel dat het vaak heel lastig is. Dat het leven zwaar is.

En dat als we niet oppassen we onze eerste liefde kwijtraken, dat we elkaar kwijt raken.

Maar … ik geloof in de waarheid over 2023. En ik bid dat je de waarheid mag leven in 2024.

Toen hadden ze geen kerken, maar kwamen thuis samen.

Johannes had geen zekerheden, het enige wat hij wist was dat Gajus Jezus liefde had leren kennen.

Hij moest het loslaten, terwijl hij wist dat God trouw was en het werk van zijn handen niet loslaat.

Deze Jezus mocht groot zijn in het leven van Gajus, en door zijn liefde wist hij zich omgeven.

En daarom … ondanks alle vragen en moeiten die je kunt hebben. Alle twijfels en beperkingen.

Ik hoop dat ik in de loop van het jaar als ik je spreek, of de ouderling of je broer of zus,

Mag praten over je gezondheid, en ik bid dat er dan goede berichten mogen zijn.

En dan bid ik tot God: Doe ons steeds weer geloven in een wereld zonder pijn, in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn.   

Maar dat we dan ook kunnen praten over het geloof, over je ziel.

Dat je van zelf kan zeggen: Ik ken Jezus, de redder van de wereld.

Ik leef in zijn vergeving, ik leef van zijn liefde. Je ziel, is misschien iets wat ik moeilijk kan zien:

Maar wat wel zichtbaar wordt in hoe je leeft. Dat je bidt:

-          Help ons om te zien wat goed is, en wat slecht is, boos of naar. Geef dat we het goede kiezen en dat we goed zijn voor elkaar. Wij geloven dat U de wereld leidt, met uw licht helpt u ons verder, hier en nu en straks. Altijd. Amen!