Job 36 en 37 - Hoe krijg je vertrouwen?

Preek Heemse, 14 juli 2024

Tekst: Job 37:23,24

Geliefde gemeente,

[#1 Hoe krijg je vertrouwen]  

‘Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods liefde blijvend is.’

De doop is een door God gegeven teken. God wil zich aan ons verbinden.

Daaruit kun je geloof en hoop putten. Dat God met je meegaat, je niet alleen laat.

Dat klinkt mooi aan het begin van een leven. Dat klinkt mooi als het goed gaat.

Maar hoe kun je dat nu vasthouden? In goede en slechte dagen, bij ‘ondergang en gloria’?

Hoe kun op God blijven vertrouwen?

 

[#2] Ik heb niet zoveel ervaring met paardrijden, heb wel eens een stukje gereden.

Maar ik moet zeggen … ik vond het behoorlijk eng. Hoe weet ik dat dat paard te vertrouwen is?

Hoe weet ik dat hij niet gaat springen of rare dingen gaat doen.

Wat kan ik genieten van iemand die dat wel goed kan. Wat een kunst.

Kennelijk heeft diegene meer vertrouwen dan ik. Kan je dat leren en meer vertrouwen krijgen.  

Zo heb je in leven ook steeds weer vertrouwen nodig. Zeker als het leven een achtbaan lijkt.

Je maakt van alles mee, je voelt hoe je over de kop gaat, je wordt er misselijk van.

Je doet je ogen dicht, en je hoopt alleen maar dat je weer goed terecht zal komen.

 

[#3]  Van Job weten we dat hij moeilijke dingen meemaakt. Alles raakt hij kwijt!

Zijn bezit, zijn kinderen, zijn gezondheid. Hij zit vol met vragen richting God.

Zo kunnen wij soms ook moeilijke dingen meemaken. Een kindje wordt geboren:

wij tekenen soms het leven uit van een kind. Wat fijn als het gaat zoals gehoopt.

Maar het is soms zo anders als gedacht. Soms krijg je te maken met een beperking,

een handicap. Je leven is anders dan gedacht.

Hoe is dat voor jou als je broer of zus een beperking heeft?  

Welke plek heb jij dan in het gezin, hoe wordt de aandacht verdeeld?  

Wat betekent het voor jou als ouder? Is dat wel eens aan jou gevraagd?

Of als je in je leven te maken hebt met een psychische moeite.

Waardoor je je nooit goed kan voelen, altijd neerslachtig bent. Het goede niet doordringt.

Hoe moet het dan verder met je leven, als het is als een open zenuw, die pijn doet.

Wat betekent het om samen te leven met iemand die het psychisch zo zwaar heeft?

Door wat je overkomt als het gaat om je werk, je relatie, je gezondheid, je gemis:

Soms krijg je zulke harde klappen. Is God dan nog wel te vertrouwen?

 

[#4]  Met deze vierde toespraak van Elihu, zijn we al bijna aan het eind van het boek.

In het begin van het boek zie je dat Job zijn vertrouwen niet zomaar kwijt is.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen: ik blijf God loven.

Daarna zien we wel dat Job het steeds moeilijker krijgt. Hij wordt ook boos.

Hij snapt het niet. En als zijn vrienden dan zeggen: je hebt vast wat fout gedaan,

dan wordt Job nog bozer, ze doen hem daarmee pijn: zo is het niet.

Hij snapt zijn vrienden niet, hij begrijpt God niet, hij is vol met vragen.

 

Maar dan komt Elihu. Elihu is een vierde vriend, veel jonger, die anders praat dan de anderen.

Net voordat God verschijnt, en Job antwoordt vanuit de grootheid van de schepping,

bereidt Elihu die verschijning van God al voor. Zijn naam betekent al: Hij is mijn God.

Hij zegt: ik kan je iets meer over God vertellen. Ik heb nog meer kennis van Hem. [36:1-4]

Elihu vormt een soort brug tussen de stukken van de vrienden en het antwoord van God.

Dat is ook goed om te beseffen:

Soms lijkt zijn toespraak op die van zijn vrienden en zit hij er naast met een simpele redenering.

Soms breekt al iets van het licht van God door en helpt hij Job wel verder.

Hij is echt een brugfiguur, die mooi past in de opbouw van het boek. Straks zal God zelf spreken.

 

[#5] Allereerst wil Elihu erop wijzen dat God wel eerlijk is, dat Hij te vertrouwen is [36:5-15]

Ook al begrijpen we niet waarom er allerlei moeilijke dingen en ellende gebeurt.

Al lijkt het soms dat bedriegers, oplichters, slechte mensen het goed gaat,

terwijl als je eerlijk bent het je soms slecht gaat. Je niets snapt van de levensweg:

Toch zal God eerlijk en rechtvaardig oordelen. Hij zal het kwaad, kwaad noemen.

Hij zal omzien naar mensen die het lastig hadden. Hier op aarde zie je dat niet altijd.

Soms lijkt het een wirwar van wegen: maar het is soms ook dat God ons iets wil leren.

De eigenwijze koningen van vers 7, worden verlaagd en geboeid,

maar ontdekken door wat ze mee maken dat ze fout waren.

Elihu wil zeggen: Job, denk niet dat tegenspoed straf is,

God kan je ook door een zware weg hoger willen brengen.

Het is niet vaak zo dat je door dingen die makkelijk gaan veel leert over God,

maar soms zie je bij mensen die veel meegemaakt hebben zoveel licht van God.

Oké, het blijft een raadsel, een antwoord krijgen we niet precies. Maar weet zeker:

God is eerlijk, en rechtvaardig. Hij zal uiteindelijk recht doen en tot zijn doel komen.

 

[#6 36:16-21] Dat is wat Elihu in de volgende verzen probeert mee te geven.

Job heeft al eerder beleden dat zijn redding uiteindelijk van God moet komen.

God is degene die  hem uit de ellende haalt, die hem voorspoed geeft.

Sommigen lezen hier al de belofte in dat het goed zal komen voor Job.

Het kan ook zijn dat dit terugwijst naar eerder toen hij het goed had.

Het is moeilijk te vertalen.. gaat het over toekomst of verleden.

Maar één ding wordt deze verzen heel duidelijk.

Elihu wijst aan dat Job niet moet denken dat hij het op eigen kracht kan oplossen.  

Het helpt ook niet om eigenwijs in je eigen woede en boosheid te blijven steken.

Pas ook op dat je geen rare dingen doet, verlangt naar de nacht.

Dat je zelf het recht in eigen hand gaat nemen, wraak gaat nemen.

Hij kan ook niet met zijn rijkdom verlossing of redding kopen.

Het is uiteindelijk God die niet alleen redding geeft,

maar Hij is het ook die zijn bevrijding zal geven.

Hier zien we ook een vooruitwijzing naar Jezus: geen mens kan zichzelf redden.

Jezus moet de redding geven! Het vraagt soms geduld en wachten, maar ik zie uit naar God!

 

[#7 36:22-26] Kun je God vertrouwen?

Elihu wijst er niet alleen op dat God eerlijk is en redding geeft,

Maar hij zegt ook tegen Job: Besef je wel hoe groot God is. Zo verheven in zijn macht.

Wie zou Hem iets kunnen leren? Wie kan alles overzien en zeggen: dat hebt U niet goed gedaan.

God is zoveel groter dan wij zijn, zijn jaren zijn ontelbaar, zijn macht is niet te meten.

Ik hoop dat het voor jou een geruststelling mag zijn. Je kan zeggen: Abba, Vader, U behoor ik toe.

Bij uw grootheid en almacht, voel ik me als een kind dat in vertrouwen opziet naar zijn Vader.

Een Vader die geen steen voor een brood zal geven, of een slang voor een vis.

Die juist als we moeilijke dingen meemaken leert om niet alleen naar onszelf te kijken.

Hoe groot de moeite en de vragen ook zijn. Hoeveel gemis, pijn en tranen, worsteling er is.

Laten we soms ook zeggen: ‘Hoe groot zijt Gij!’. Hoe geweldig machtig.

Ik heb mijn vragen. En die vragen mogen er ook zijn. Maar we hoeven God niet te leren.

We mogen de vraag in vertrouwen in Gods handen leggen, vertrouwen op zijn almacht.

 

[#8] In een volgende stap neemt Elihu Job mee om te kijken naar het weer.

We leven in een tijd van allerlei weer-apps, weer-alarmen.

Heb jij vandaag je weerapp al geraadpleegd?

Het weer kan erg verschillen. Vorige jaren hadden we veel zorgen over de droogte.

Nu is het voor sommigen al een rampjaar doordat het zo nat is.

Wat blijft het weer fascinerend.

Wat kan het ook angst aanjagend zijn als je het rollen van de donder hoort.

Een enorme zee kan bevroren raken als Gods koude wind erover waait.

God kan ervoor zorgen dat alles naar binnen wordt verplaatst:

Door de regen gaan de dieren in hun holen, ligt het werk buiten stil.

Helpt dit om God te vertrouwen? We begrijpen niet zo goed waarom het weer soms zo is.

Vers 13 zegt: soms lijkt het wel om de aarde te straffen.

Maar in het weer zien we ook Gods liefdevolle zorg dat regen en droogte elkaar afwisselen.

Tegelijk kan het soms als een zegen, een teken van Gods liefde: als je geniet van het weer.

Er zijn mensen die allerlei weerapps hebben en proberen te bereken hoe het zal zijn:

Inderdaad de mens is steeds slimmer, maar het blijft fascinerend hoe ingewikkeld het weer is.

We krijgen er geen controle over.

Daarom is het soms goed om als het moeilijk is even naar buiten te gaan.

Even weg van je schermpje, of je kleine wereld, even weg van je ellende:

een lange wandeling door het bos, een uitzicht op de bergen, even naar de Vecht.  

Rijden langs de bermen die schitterend bloeit, een fietstocht door de velden.

Elihu zegt: Job sta even stil. Laat het tot je doordringen. Heb ook voor Gods wonderen.

Het kan je nieuwe rust en nieuw vertrouwen geven.

 

[#9] Het is niet alleen dat je vertrouwen krijgt door zijn werk te zien,

het is ook dat daarmee de vraag teruggespeeld wordt naar Job.

Iets wat God zelf in de volgende hoofdstukken zal doen.

Wij kunnen soms makkelijk mopperen op wat er mis gaat in het land.

Mopperen op besluiten, op maatregelen, op de regering, op mens die koers uitzetten.

Ook op dat weer kunnen we makkelijk mopperen, het zit ons soms flink tegen.

Maar stel dat jij het zelf moet bepalen: weet je hoe de wolken blijven zweven?

Kun jij zorgen dat het op een gegeven moment weer gaat regenen?

Kun jij ervoor zorgen dat het licht van de zon weer tussen de wolken doorkomt?

Elihu laat Job niet alleen onder de indruk komen, maar Job kan niet aan de touwtjes trekken.

Hij kan niet bepalen wat goed is.

Al zouden wij soms wel eens tegen God willen zeggen wat voor weer het moet worden.

Gelukkig is er maar één die het bepaalt. Een die uiteindelijk heel de wereld in zijn handen houdt.

 

[#10] Helpt dit om God meer te gaan vertrouwen? Ik hoop het wel.

Tegelijk zal het voor iedereen weer anders zijn. De één wordt geholpen door de schepping.

Voor een ander is het juist beter om meer de bijbel te lezen of er samen over te praten.

Misschien is het voor jou wel meer nodig om te bidden: een levende relatie met God te hebben.  

Zodat daardoor je geloof en vertrouwen kan groeien.

Het antwoord van Elihu is nog onvolmaakt: we krijgen geen definitief antwoord.

Ook nu Christus is gekomen krijgen niet alle vragen antwoord.

Ja God is trouw: Hij heeft zijn Zoon gezonden om redding te brengen.

Ja God is eerlijk: zijn zoon had macht om onze zonden te dragen.

Ja ik Kom onder de indruk dat Hij onze zonden op zich nam.

Ik zie ook aan hem de gebrokenheid, de wonden, de pijn, en het lijden.

In een beperking, in een moeite, in het lijden, kan de hemel soms heel dicht bij de aarde komen.

Zien we soms meer, leren we nog meer hoe God in onze zwakheid wil wonen.  

Leer ik soms meer van iemand met een beperking over hoe God is,

dan van iemand die de schaapjes op het drogen heeft.

Maar geloven betekent niet dat alles vanzelf gaat, ook wij hebben soms een kruis te dragen.

Het gaat van lijden tot heerlijkheid.

[#11] Dat is ook het schitterende beeld dat Elihu hier neerzet.

Had er een mooiere afsluiting kunnen zijn?  

Soms pakken donkere wolken samen, blijft de zon onzichtbaar.

Maar achter de wolken schijnt zeker de zon. Vertrouw daar maar op.

Eens komt de wind, die de wolken weg blaast en de hemel laat zien.

Dan verschijnt de gouden schittering. De glorie van God!

Hij is heerlijk, ontzagwekkend, rechtvaardig, groot door zijn kracht.

Dan staat er: daarom hebben mensen eerbied voor en vertrouwen in God.

Ik hoop dat God jou steeds opnieuw ook dat vertrouwen wil geven. Amen.