Galaten 5 - Laat de vrucht van de Geest in mij groeien!

Preek Heemse, 28 mei 2023

Tekst : Gal 5,13-26 

 

[#1] Geliefden van onze Here Jezus Christus, 

[#2] Kunt u ook zo genieten van een appel? 

Zo’n appel waarbij het water om je tanden loopt? 

Hoe zou je zo’n appel omschrijven. 

Zo’n appel is vol, rond, lichtrood, fris, sappig en heerlijk tegen de dorst. 

Dat is beter dan zo’n klein appeltje, die te vroeg van de boom is gevallen, 

en beter dan een droge appel. Zeker beter dan een appel met rotte plekken. 

 

Met welke kenmerken zou u uw leven omschrijven? 

Paulus noemt op wat je vertoont als je je er goed uitziet: 

dan heb je liefde, vreugde, vrede; 

geduld, vriendelijkheid, goedheid; 

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

 

[#3] Dat is geen vrucht die je zelf laat groeien, maar de vrucht van de Geest: die Hij in je leven laat groeien. 

Hoe word je nu zelf zo dat God van je kan genieten, dat mensen om je heen de Geest in je zien werken en dat je ook met jezelf vrede vindt? 

Dat kan als de Geest in je werkt. Als je gelooft dat de Geest ook aan jou gegeven is, om je aan Christus’ deel te geven. 

Die Geest komt met de tekenen van wind, vuur en taal. 

 

Laat de vrucht van de Geest in mij groeien! 

Zijn wind laat zijn kracht van boven zien

Zijn taal verbindt mij met anderen

Zijn vuur doet mij gloeien van Christus

 

[#4] Hoe geeft God zijn Geest aan je? 

De leerlingen, de vrouwen en de anderen zijn bij elkaar. 

Ze horen het geluid van een geweldige windvlaag. 

Je zult allemaal wel eens de wind om het huis hem horen suizen, 

terwijl je ’s avonds in je bed ligt. 

Op de fiets maakt het nog al uit of je wind mee of wind tegen hebt!

 

Er staat bij dat de binnenkamer gevuld wordt met die windvlaag. Dat is bijzonder! Ze horen dus de wind in het huis. Wat wil dat zeggen over de Geest? 

God wil nieuwe mensen maken, vol van de Geest. 

Toen Hij de eerste mens schiep, blies hij de levensadem, de levensgeest in hen. 

Nu laat Hij weer zijn Geest komen. 

Die blijft niet om hen heen waaien, maar komt in hun hart. 

 

Hoe kan het dat die wind alleen hoort, en er niets wegwaait? 

Gods Geest zie je niet, maar als zijn Geest komt dan verandert dat je wel! 

Je ziet dat het de leerlingen nieuwe moed en kracht geeft. 

Jezus was naar de hemel gegaan. Ze zijn moedeloos.

Waren ze eerst afwachtend en teleurgesteld, nu worden ze in beweging gezet. 

 

[#5] Als je leest hoe Paulus begint over het aardse begeren,

kun je ook moedeloos worden. Ook omdat het zo herkenbaar kan zijn. 

God is goed; Alles is genade; maar als vrij mens heb je te maken met een strijd. 

Een strijd tussen het goede te doen wat God wil aan de éne kant 

En dat wat je hart je soms influistert, wat tegen God in gaat, aan de andere kant. 

Om nu de vrijheid van Christus echt in je hart laten landen komt Gods Geest. 

Alle windschermen die jij opgezet hebt, om te voorkomen dat je dat zou kunnen of moeten geloven, blaast de Geest omver. 

Je gaat begrijpen dat Hij voor jou gestorven is, gekruisigd is en opgestaan is. 

Hij wil de vrijheid en vernieuwing geven, door zijn Geest. 

 

Het eerste gevolg van de Geest is dat God liefde, blijdschap en vrede in je hart geeft. Dat krijg je als de Geest in je komt en je gelooft dat je vrede met God hebt. Zijn wind laat zijn kracht van boven zien! Bij zijn geboorte klonk het al: ik verkondig u grote blijdschap, vrede op aarde. Christus brengt vrede en blijdschap. Jezus zelf was vol van liefde. 

 

Vruchten van de Geest voortbrengen, begint met het kijken naar Christus. 

Ik merkte deze week dat als ik besefte dat Hij liefde, vreugde en vrede in mijn hart wil brengen, dat dan de Geest mij vol maakt van liefde, vreugde en vrede. 

Als ik het op eigen kracht moet doen, lukt het niet, 

maar als ik kijk naar Hem raak ik vol van zijn liefde, vreugde en vrede.

Zie zo de kracht van boven van de Geest. Door Christus onmetelijke liefde aan het kruis, kun je dan ook bewust eraan werken om anderen liefde te gaan tonen. 

Dat gaat niet altijd vanzelf, maar vraagt soms een bewuste keuze om iemand lief te hebben! 

Dat is vreugde, omdat je blij bent dat Christus je helpt je leven te vernieuwen. 

Dat is vrede, omdat je zelf met God verzoend bent, een vrede die je uit wil dragen. 

 

De wind waait altijd van een hoge- naar een lagedrukgebied. 

De Heilige Geest waait als het ware vanuit de hemel over de aarde. 

De hemel is het hogedrukgebied, waar de zon schijnt en alles straalt. 

Op aarde heersen soms de depressies, wolkenvelden, regen en neerslag. 

De Geest wil je in beweging zetten en geven dat de liefde, vreugde en vrede van Christus ook in jouw leven en om je heen liefde, vrede en vreugde brengen! 

 

[#6] 2. In het eerste punt ging het over dat de Geest van boven in je komt. 

Maar dat blijft niet zonder effect in je leven. 

Dat verandert ook je relatie met de mensen om je heen. 

Dat laat ook het tweede wonder op de 1e pinksterdag zien. 

Dat is een heel groot wonder! 

[#7] Op het moment dat de mensen in Jeruzalem, 

die wel uit zestien verschillende taalgebieden komen, 

de leerlingen horen spreken, horen zij ze allemaal in hun eigen taal spreken! 

De verdeeldheid die er was tussen mensen is opgeheven. 

Wanneer was die verdeeldheid er gekomen? 

Dat was op het moment dat de mensen zelf naar de hemel wilden gaan. 

Ze maakten een toren, stapelden stenen op elkaar om naar God te gaan. 

Om een rijk te maken, waarin ze één zouden zijn en alle macht zouden hebben.

Maar God stak door een stokje voor. 

Hij doorbrak het streven van de mensen, door onverstaanbare situaties te maken. 

De mensen voelden zich zo, zoals ik mij voelde toen ik voor het eerst in Frankrijk was en met een kapotte auto bij de garage stond. Als het aan mij gelegen had hadden we elkaar nooit begrepen. 

Met Pinksteren laat God zien dat Hij een nieuwe eenheid schept. 

Iedereen ontvangt dezelfde Geest. 

Iedereen krijgt dezelfde Vader in de hemel, 

omdat iedereen gered wordt door dezelfde verlosser, Jezus Christus. 

Wat bijzonder is het dat dan zelfs taalgrenzen doorbroken worden. 

Wanneer je als christen in het buitenland komt, en je zoekt een kerk op, dan merk je die eenheid tussen broeders en zusters in het geloof. Er is iets wat je bindt: het geloof in dezelfde Here Jezus. 

 

[#8] Zo is ook de vrucht van de Geest merkbaar in de relatie die je met elkaar hebt. 

Het tweede groepje van drie gaven noemt Paulus: geduld, vriendelijkheid en goedheid. 

Met geduld wordt bedoelt dat je als er moeilijke situaties, of lastige mensen zijn, je bereid bent om te wachten en te verdragen. 

Dat je het voorbeeld van Christus volgt die vol geduld was, en bijvoorbeeld zichzelf ook nog aan Paulus heeft willen laten zien, ook al had Paulus zoveel verkeerd gedaan. 

Het is het tegenovergestelde van afgunstig zijn: als je het dan moeilijk hebt, ben je jaloers op anderen en moppert snel op anderen, die het altijd beter hebben. 

Als de Geest in je komt, krijg je de kracht om ook onder moeilijke omstandigheden, of met moeilijke mensen geduld te hebben.

Met vriendelijkheid wordt bedoelt, dat je anderen eerlijk en open tegemoet treedt. Zoals de Here Jezus ook mild was tegenover de mensen. Boosheid en woede zijn het tegenovergestelde van vriendelijkheid. Laat die vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn!

Met goedheid wordt bedoeld: dat je vrijgevig bent. Het is tegenovergestelde van gierigheid, dat je alleen op jezelf gericht bent. Dat je bereid bent om aan anderen te geven en je portemonnee te openen. Ook betekent het: om anderen te geven. Dat je er bent voor anderen, of dat nu is door een kaartje of doordat je er steeds aanwezig bent. 

Doordat je steeds meer veranderd wordt door de Geest, 

naar het beeld van Christus, verandert je houding ten opzichte van anderen. 

Het is niet langer een hoogmoedig je eigen wereld opbouwen, 

in je eigen taal, maar het zoeken van de eenheid in Jezus Christus. 

 

[#9] 3. Want wat doet de Geest met hoe we met onszelf omgaan? 

Het derde teken bij Pinksteren is het vuur. 

Het is geen verterend vuur op hun hoofden maar een onschuldig vlammetje. 

Het moet een vreemd gezicht geweest, al die 120 mensen met vlammetjes. 

Heel duidelijk wordt dat ze vol zijn van Jezus Christus. 

Zijn licht komt op hun hoofden, het is zichtbaar voor de mensen. 

Door de Geest kunnen anderen het zien. 

Als je vervuld bent met de Geest, leer je anders met jezelf om te gaan. 

 

[#10] Het derde groepje van vruchten is: Geloof, Zachtmoedigheid, Zelfbeheersing. 

Zelfbeheersing staat tegenover een leven in bras- en slemppartijenen, dronkenschap en losbandigheid. Wie zichzelf in de hand heeft, die kan maat houden. Die houdt zichzelf kuis, want zelfbeheersing gaat vooral over het omgaan met seks. Die laat zich niet verleiden door plaatjes van vrouwen, of kickt niet op knappe mannen. Maar die vecht tegen zijn begeerte, laat zich leiden door Jezus Christus. Die kan zelf in vrijheid kiezen door de Geest. 

 

Daar komt het geloof bij. De belijdenis zegt: Ik geloof in de heilige Geest. 

Die echt God is. Dat moet ook waakzaam maken. 

De Geest is niet dat goede gevoel dat je hebt tijdens een megaconferentie met een goede spreker, 

de Geest is niet de frisse voorjaarswind die nu door het bos waait en alles vernieuwt, 

de Geest is niet een blij gevoel. 

Nee: het is de Geest, die zelf God is, de Geest van Jezus Christus. 

Geloven wil zeggen: dat je vast vertrouwt dat je die Geest ook hebt. 

Een zekerheid is niet als een treinkaartje dat je in zak hebt en zo kunt laten zien. Het is best wel eens moeilijk als je meer dingen in je leven ziet die uit je eigen hart komen, dan dat wat uit de Geest komt. Als je soms meer lijkt op een kleine, smakeloze appel, dan op zo’n overvolle vruchtdragende appel. 

 

Nu was er eens een jonge vrouw, die vreselijk veel moeite had. Ze was haar werk kwijt, de relatie met haar ouders was verstoord. Ze wist niet hoe ze verder moest. Toen kwam de dominee, een oude wijze man: ze zei, ik heb geen energie meer om te bidden, ik ben innerlijk opgedroogd en afgestorven. Ik voel niets meer. De dominee die haar goed kende gaf haar het verbluffende antwoord: dan stopt u toch met bidden! Toen zei ze: dat meent u niet! Hoe kunt u dat nu zeggen! Ik kan het bidden niet laten! Toen zei hij: daarom zeg ik het. Soms voel je jezelf droog, maar toch merk je dat je niet zonder die Geest kan. Hij werkt in je, je bent meer in Gods hand dan jezelf weet, Hij heeft zijn hand om je geslagen en wil je niet loslaten. Je kunt altijd bidden: Jezus heeft het zelf gezegd, dat dat gebed nooit onverhoord zal blijven: Ik schenk mijn Geest, als je erom vraagt! 

 

[#11] God geeft zijn Geest! Hij belooft zijn Geest ook aan u. 

Denk niet te klein over die Geest die Hij in u hart wil geven. 

Werk die Geest niet tegen. 

Open uw hart om werkelijk te delen in alles wat Jezus wil geven. 

Zodat je wordt als een vrucht die je met al die goede eigenschappen kunt omschrijven, omdat je door de Geest verbonden bent met Christus! 

Laat jezelf als een tak enten op de boom van de Messias Jezus. 

En als je je laat enten, hier in dit aardse dal, dan rijp je in de Lente, tot je vruchtdragen zal! Amen